Klimaændringerne påvirker også fuglenes familieliv. Blandet andet ankommer både viber og rødben til ynglepladserne flere uger tidligere, end de gjorde for knap 100 år siden. Og de bygger rede og lægger æg en uge tidligere end i ”gamle dage”

Af Jan Skriver, dof.dk

Et mildere klima giver ynglende vadefugle som viber og rødben mulighed for at begynde deres familieliv med alt, hvad dét indebærer, tidligere og tidligere om foråret.

Det dokumenterer overvågningen af fuglelivet i det naturvidenskabelige reservat Tipperne i Ringkøbing Fjord, skriver Dansk Ornittologisk Forenings Tidsskrift, DOFT.

I snart 90 år er ynglende og rastende fugle på Tipperne blevet fulgt tæt. Bestandene er blevet talt, og flere arters ynglecyklus er blevet registreret år efter år.

Derfor kan forskerne og fugletællerne nu med statistisk sikkerhed påvise, at viber og rødben ankommer flere uger tidligere fra deres vinterkvarterer til de enge, hvor de yngler på Tipperne. Og de to arter har æg i reden en uge tidligere, end det var tilfældet i 1930’erne.

Justerer ankomsten

– At viber og rødben lægger æg tidligere, hænger sammen med, at de overvintrer nord for Sahara. Det er ikke længere væk, end at fuglene kan justere deres ankomst til deres danske og nordeuropæiske ynglepladser efter de enkelte års vejrforhold. Rødbenene ankommer til Tipperne to uger tidligere, end de gjorde, da de første fugletællinger i reservatet fandt sted, mens viberne i stigende grad ses på Tipperne om vinteren og derfor er yngleklare tidligere om foråret, siger Hans Meltofte, der er seniorrådgiver emeritus på Aarhus Universitet.

Han er sammen med Ole Amstrup, Troels Leuenhagen Petersen, Frank Rigét og Anders P. Tøttrup medforfatter til en artikel om de ændrede yngleforhold blandt vadefugle, som netop er publiceret i det internationale tidsskrift Bird Study, og som i kort form bliver bragt i det nye nummer af Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT).

Langdistancetrækkere som stor kobbersneppe og brushane, der holder vinter i Afrika syd for Sahara, har overraskende nok vist sig også at ankomme tidligere til Tipperne, end de gjorde i 1930’erne.

Men hos disse to arter har den tidligere ankomst dog ikke resulteret i en tidligere æglægning.


FØLG NETNATUR.DK OG FUGLEAPP PÅ FACEBOOK
Gå ind på Netnatur eller FugleApp’s facebook side, tryk på knappen “Følger” og marker punktet “Se først”.
Så sikrer du dig, at du får alle nyheder.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...