Europa oplever i disse år en sand eksplosion i antallet af vildsvin. Ifølge forskerne vil der kun blive endnu flere i takt med, at klimaet ændrer sig

Af Redaktionen

Der kommer flere og flere vildsvin i Europa. Dette skyldes ikke mindst, at klimaet forandrer sig og bliver mere gunstigt for vildsvinene med mildere vintre, masser af føde i skovområderne samt marker med vinterafgrøder.

Med de igangværende klimaforandringer kommer der også flere vildsvin i fremtiden. Forskere har bl.a. set på sammenhængen mellem udviklingen i klimaet og udviklingen i antallet af vildsvin.

Men de mange vildsvin er en udfordring for ikke mindst landbruget, der frygter spredning af afrikansk svinepest. Desuden er der mange steder udgifter forbundet med skader på marker og skove.

Intelligente dyr

Vildsvin er især nataktive og er generelt vanskelige at jage, da de er intelligente dyr, der hurtigt gennemskuer ethvert forsøg på at bringe dem ned i antal. En gruppe vildsvin begår sjældent den samme fejl to gange.

Faktisk overrasker vild- og tamsvins indlæringsevne gang på gang forskerne. Af og til sammenlignes grisenes indlæringsevne med det, som man oplever hos et fem-årigt barn.

End ikke i de lande, hvor natjagt er tilladt, er man således i stand til at holde antallet af vildsvin på et ønskeligt niveau.

I Norge, hvor myndighederne ellers var overbeviste om, at klimaet var for koldt til vildsvin, har man indset, at de mildere vintre også vil resultere i en stigende bestand i de sydligt liggende områder.

LÆS OGSÅ: Norge: Bestand på 100.000 vildsvin i sigte

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...