Læserbrev hævder, at Vildtforvaltningsrådet vildleder miljøminister i spørgsmål om arealbegrænsning 

Læserbrev af Knud Marrebæk, DLS Thy-Mors

Vi kan med sikkerhed sige, at forslaget med tandsnitsanalyser af hjorte ikke har groet i Dansk Land- og Strandjagts baghave.

Vi har været betænkelige, fordi tandsnitsmodellen skulle indføres i en tid, hvor vildtforvaltningsrådet har arbejdet benhårdt på at indføre arealbegrænsning siden 2016.

Hvordan kan man vide om de kæber fra hjorte man sender ind svarer til den bestand, der lever på den frie vildtbane?

Og kan man være sikker på at resultaterne bliver anvendt til viden for alle og ikke for at understøtte indførelse af arealbegrænsning?

I jagtsæsonen 2019/2020 blev der indleveret 317 kæber, der viser ved tandsnitsanalyse, at kun 5,4 % af hjortene er +8 år. Dette på trods af, at vi har brunstjagt i store dele af Danmark, hvor man skyder den største hjort på brunstpladsen, som er helt normalt praksis.

Den nye formand for hjortevildtgruppen Vestjylland beretter, at afskydningstal for kronvildt med hensyn til kønsfordeling på landsplan og i hans område Vestjylland er helt i tråd med hvad man ønsker sig: 50 % på kalve, 25 % på hinder og 25 % på hjorte.

Vi har med Thy-modellen også vist, at afskydningen er helt normalt i Nordvestjylland.

Vi nedlægger faktisk flere hinder end hjorte.

Det viser endnu engang, at man sagtens kan regulere kronvildt bare med jagttider frem for arealbegrænsning, som er meget bureaukratisk.

Vildtforvaltningsrådet vildleder i den forbindelse miljøminister Lea Wermelin ved at påstå, at forvaltningsplanen for kronvildt skal nås med arealbegrænsning til at starte med, og senere kan vi forstå at kvoter og licensjagt skal være en del af denne model.

Danmarks Jægerforbund (DJ) afviser, at forvaltningsmålene for kronvildt kan lade sig gøre med jagttider.

Det må vi tolke, da de skriver på deres hjemmeside offentliggjort den 4. september: Vi er desværre ikke i mål, vi er langt fra.

Vi må formode, at der ligger et forståelsespapir i skuffen om at Danmarks Jægerforbund sammen med de andre foreninger i Vildtforvaltningsrådet går ind for arealbegrænsning.

Det er vigtigt, at miljøministeriet ikke forfalder til at opgive princippet om at forvaltning af kronvildt kan reguleres med jagttider.

Jagtretten hviler desuden på ejendomsretten; sådan er det ifølge den danske grundlov.

Vi kan alle huske randzonesagen, der ikke kunne tåle at komme i retten.

Arealbegrænsning på hjorte er en indskrænkning af lodsejernes brugsret til jorden og er formentlig grundlovsstridig.

Læserbreve, der ønskes optaget på Netnatur.dk, kan sendes til info@netnatur.dk

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »