Knud Marrebæk: “Det her er min indstilling. Der mangler en faglig begrundelse for en sprossefredning fra den Nordjyske hjortevildtgruppe?


Indstilling til ministeren at mellemhjorte fredning afvises af følgende grunde.

1. Mellemhjorte fredning vil medføre at retur hjorte ikke kan reguleres.

2. Mellemhjorte fredning vil også medføre til øget afskydning af netop større/ældre hjorte som er planen at man vil øge.

3. Mellemhjorte fredning vil også holde hånden over svage genetiske hjorte som ønskes reguleret.

Jeg bor i Thy og er nabo til Thy Statsskovsdistrikt/Nationalpark Thy.

Jagttider på kronvildt her i Thy fra d. 1. november til d. 31. januar, og uden brunstjagt på hjorte har medført, at vi idag har en stigende bestand af kronvildt, der efterhånden er blevet et stort problem for mange lodsejere op til Thy Statsskovsdistrikt.

Den Nordjyske hjortevildtgruppe synes, at der er for få ældre hjorte, med ministerens forslag reduseres jagttiden på hjorte med 14 dage og derfor er mellemhjorte-fredning unødvendig. Vil man have flere ældre hjorte, skal man bruge jagttiden som mimisteren har gjordt antræk til.

Den Nordjyske hjortevildtgruppe synes, at der er for mange hinder og kalve i forhold til hjorte. Nu er det sådan, at hinder og kalve opholder sig på NST-arealer og en mellemhjorte fredning løser ikke problemet med, at hinder og kalve, der er eksploderet i antal.

Brunstjagt på hjorte er en farce. Man kan ikke påstå, at der er for få ældre hjorte og samtidig gå ind for brunstjagt, hvor hensigten er at nedlægge den største hjort på reviret. Det er ikke etisk rigtig at skyde en hjort, der er forsvarsløs på grund af brunst og jeg tror ikke det har befolkningens opbakning.

Indsendt af:

Knud Marrebæk, Medlem af Vestervig Jagtforening

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »