Der kan være mange gode grunde til ikke at spise kød, men hensynet til klimaudviklingen bør ikke være en af dem. Det påpeger Bjørn Lomborg, der selv har været vegetar i det meste af sit voksne liv

Af Redaktionen

Bør man undlade at spise kød for dermed at forhindre påvirkning af klimaet?

Nej lyder konklusionen fra Bjørn Lomborg, der i Berlingske argumenterer for, at vores forbrug af kød fylder meget lidt set i forhold til vores samlede udledning af CO2

Ifølge Lomborg, der er forfatter til bogen Verdens sande tilstand og direktør for Copenhagen Consensus Center

, vil kødløs kost kunne reducere udledninger med noget, der svarer til 540 kilo CO2 pr. person.  For et almindeligt menneske i den industrialiserede del af verden vil det svare til en reduktion på blot 4,3 procent.

Dermed går han i rette med de antagelser, som hævder, at overgang til en kødløs tilværelse kan reducere ens samlede udledning af CO2 med 20-35%

KLIK og læs også: Studie viser at forbrug af kød overbelaster natur og klima

Bjørn Lomborg, politolog og debattør, blev internationalt kendt på grund af bøger og artikler med hovedtesen, at mange forudsigelser og påstande fra miljøforkæmpere er overdrevne. Lomborg var lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet, da han i 1998 forfattede en række kronikker i Politiken, der satte gang i en meget omfattende debat om hans udsagn. Kilde: Wikipedia Foto: Roland Mathiasson

I stedet for at blive vegetar, kan man årligt bruge cirka 40 kroner på EUs handelssystem med CO2-kvoter.

Gør man det, kan man ifølge Bjørn Lomborg spise, hvad man har lyst til.

Lomborg understreger desuden, at det ikke er på individniveau, man skal finde løsningen på verdens klimaproblemer. Den skal ifølge den danske forfatter og debattør findes i teknologiske fremskridt.

Derfor er det Lomborgs overbevisning, at det er forskning og øget investering i klimavenlig produktion, der skal vende den igangværende klima forandring.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »