Vildtforvaltningsrådets næstformand og rådets talsmand på de sociale medier, forsøger sig med usædvanlig karaktermord i tilknytning til Netnatur-redaktørs private profilbillede …

Af Michael Sand, Netnatur.dk

Efter flere år med det samme profilbillede på min private Facebook-væg valgte jeg den 4. november 2017, at det var ved at være tid til forandring. Dette er i sig selv en ret ubetydelig begivenhed, selv om man nok kan hævde, at det burde være sket for flere år siden.

Men desværre medførte dette foto-skift, at Vildtforvaltningsrådets næstformand Hr. Henrik Bertelsen følte sig kaldet til at skrive en kommentar, som vist skal opfattes som nedladende.

Kommentaren var dog skrevet på engelsk, men selv efter en tur over Google translate fremstod den oversatte kommentar stadig ret uforstående.

Formidling og forvaltning

Det vist sig, at rådets næstformand ikke var helt så velbevandret i det engelske, som han måske kunne ønske, men med hjælp fra det nordlige Spanien lykkedes det til sidst at få næstformandens mening på plads.

Rådets næstformand mente vist, at undertegnede var underlig.

Det er han i sin gode ret til at mene, og jeg vil slet ikke udelukke, at han ligefrem kan have ret.

Dog skal det nævnes, at jeg aldrig har mødt rådets næstformand. Ej heller har vi haft sammenfaldende eller modstridende interesser af privat karakter. Vores bekendtskab på de sociale medier er alene baseret på, at jeg skriver om jagt og jagtpolitik og Henrik Bertelsen rådgiver Miljø- og fødevareministeriet om jagt- og vildtforvaltning.

Søm og surt mælk

Det kommer næppe bag på nogen, at Netnatur og dermed også undertegnede ofte forholder sig kritisk til den rådgivning, der fremføres.

Vi jubler ikke fordi rådet hævder, at man fremover vil levere mere faglig rådgivning. Vi vil gerne vurdere det i et lidt længere perspektiv, før vi hæver armene.

Bertelsen virkede beklemt, da han blev bekendt ved sin meningsforstyrende stavebøf og fremstammede et eller andet omkring sur mælk og køleskabe, hvor meningen også fortabte sig – i hvertfald for undertegnede.

Men næppe havde han lukket køleskabet – for nu at blive i metaforen – før rådets talsmand på de sociale medier kastede en ny metafor ind i debatten omkring mit profil-billede. Denne gang skulle budskabet cemeteres  ved hjælp af henvisninger til søm og kister. Og nu var jeg ikke kun underlig. Nu var det min troværdighed, der skulle spiddes med søm.

Her valgte jeg at slette tråden. Jeg vil nemlig gerne værne om min troværdighed og vil ikke acceptere, at rådets næstformand beklikker min troværdighed uden skygge af dokumentation for at jeg skulle lede sites læsere bag lyset.

Ærefulde hverv

Jeg har ingen problemer med, at Bertelsen giver udtryk for sin mening om min person eller om Netnatur.dk.

Det har han ved adskillige lejligheder da også udnyttet. Ikke mindst på Netnaturs Facebook-side, hvor Bertelsen har slået om sig med bemærkninger, som må have vakt undren blandt vore læsere, der måske ikke ved, at der bag bemærkningerne gemmer sig en næstformand, der har fået det ærefulde hverv at rådgive ministeren om vildtforvaltningen  i Danmark

De ofte udokumenterede ytringer er forblevet uimodsagt herfra, da vi sjældent – for ikke at skrive aldrig – diskuterer på de sociale medier.

Men som alle andre, der ytre sig i den offentlige debat, bør Vildtforvaltningsrådets næstformand øve sig i at argumentere for sine synspunkter. I modsat fald kan det meget nemt komme til at virke som støj og umoden mobning.

Klarhed over synspunkter

Ikke mindst når det sker i tilknytning til private profilbilleder. Den slags kommunikation mener jeg ikke tjener Vildtforvaltningsrådet, som trods alt er et offentligt nedsat råd, der vel også bør fungere som rollemodel i debatten om fremtidens forvaltning af vildt og jagt.

Afslutningsvis skal det nævnes, at Netnatur.dk tidligere har tilbudt Henrik Bertelsen at deltage mere aktivt og konstruktivt i debatten via et interview med Netnatur. Men dette har han afslået.

Under en samtalte med Bertelsen kunne vi måske tydeliggøre overfor vores læsere, hvad det er for nogle synspunkter, som Bertelsens gerne vil ud med.

At den danske regeringen, i følge Bertelsen, er sammenlignelig med en bananstat, behøver han ikke gentage. Det budskab er noteret. Bertelsens husmandspsykologiske betragtninger om min eller andre personer kan vi også godt være foruden. Men bortset fra det, er der i pricippet ingen rammer for, hvor en samtale kan bevæge sig hen – så længe den er velunderbygget og saglig.

Mere fokus

Uanset vil vi dog fremover se mere kritisk på de ytringer, som Vildtforvaltningsrådets næstformand forsøger at plante i tilknytning til de medier, som Netnatur kontrollerer. Dem må rådets næstformand forsøge at udbrede andre steder.

Vi er bestemt ikke sarte, men rendyrket og udokumenteret mobning er og bliver “no go”. Meget hellere vil vi se og høre næstformanden argumentere fagligt for sine og rådets synspunkter. Der er nok at tage fat på. Både på den lange fremadskuende bane, men også i tilknytning til flere uafklarede sager, der for alvor skal vise, om fagligheden i Vildtforvaltningsrådet er kommet for at blive …

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »