Jægerforbundets hovedbestyrrelse  går solo i afgørende spørgsmål om jagt på hjortevildt og forbundets kreds 2 indkalder til ekstraordinært kredsmøde om hovedbestyrelsens åbenhed og ærlighed

Af Redaktionen

Danmarks Jægerforbund (DJ) skal være ærlige, oprigtige, åbne og tillidsskabende …

Det fremgår af jægerforbundet værdigrundlag. 

Men i jægerforbundets kreds 2 mener man ikke, at forbundets nuværende hovedbestyrelse lever op til den målsætning. 

Derfor har de valgt at indkalde til et ekstraordinært kredsmøde torsdag d. 7 januar 2021.

LÆS også: 

FEM MEDLEMMER AF DJ-BESTYRELSE DEPONERER DERES MANDAT MED ØJEBLIKKELIG VIRKNING

Udover den helt overordnede kritik af den påståede manglende ærlighed, har kredsbestyrelsen også valgt at sætte mere konkrete kritikpunkter på dagsordenen. 

Denne kritik retter sig mod hovedbestyrelsens ønsker til forvaltning af hjortevildt, da forbundet – efter alt at dømme – har valgt at gå solo i forhold til de mål, som de andre organisationer i Vildtforvaltningsrådet arbejder ud fra.  

Aflæst sort på hvidt har de seneste års debat og nye jagtpolitikker bragt bestanden af kronvildt i mål – set i forhold til de målsætninger, der er formuleret af Vildtforvaltningsrådet. Dette er dog ikke Jægerforbundets opfattelse, som har valgt at træde ud af de fælles formulerede målsætninger og i stedet formulere egne mål til bestandens sammensætning af køn og alder.  

 

I Vildtforvaltningsrådet er der enighed om, at 5% af de danske kronhjorte skal være otte år eller derover. 

Aldersvurdering via tandsnitsmetoden har i følge flere kyndige på området afsløret, at besteanden allerede afspejler dette ønske.

Læs også: CHOKTAL KAN TRÆKKE TÆPPET VÆK UNDER AREALKRAV

Men bedst som de danske kronvildtjægere troede, de var i mål og dermed undgik restriktioner som f.eks. licenser, kvoter og areakrav, har jægerforbundets hovedbestyrelse valgt at ændre målsætningen.

I følge Jægerforbundet skal overlæggeren for bestandens sammensætning af hjorte nemlig hæves. Nu skal mindst 5% af ALLE krondyr bestå af otte år gamle kronhjorte.

Danmarks Jægerforbunds Kreds 2 inkluderer byer som Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Struer, Skive, Skjern og Viborg. HB-medlem Norbert Ravnsbæk (NRA), der er kredsens stemme i forbundets hovedbestyrrelse, er i følge referatet fra HB-møde 25. nov. 2020 ikke enig med den øvrige bestyrrelse i spørgsmålet om den nye målsætning for kronvildt og i referatet skrives:  “NRA kunne ikke følge indstillingen, at målsætningen hæves og NRA var uforstående over, at ”jægernes fagforening” Danmarks Jægerforbund hæver målsætningen til mere end det dobbelte af hvad Vildtforvaltningsrådet målsætning er.”

Den nye målsætning har fået Torben Møller-Nielsen, biolog og aktiv i jægerforbundets politiske arbejde til at skrive følgende i tilknytning til webinar om kronvildtforvaltning, som forleden blev afholdt af DJ. 

” Et ændret mål til 5% hjorte 8+ af HELE bestanden vil minimum fordoble det antal hjorte, der skal til at opfylde det ”politiske” mål.”

Torben Møller-Nielsen finder ikke denne målsætning afspejler en såkaldt naturlig bestand uden jagt og han henviser her til en ”naturlig” bestand på Isle of Rum i Skotland, hvor der optræder ca. 1 hjort pr. 8 hundyr.

Torben Møller Nielsen har valgt at redegøre for sit synspunkt i en kommentar på Facebookgruppen Hjortevildtforvaltning i Danmark (14. december 2020), da han åbenbart ikke fik svar på det indlæg, som han placerede under forbundets webminar om samme emne.

I indlægget forholder den danske biolog sig stærk kritisk over for jægerforbundets ønske om at fremme en “trofæ-fikseret bestandsudvikling” og skriver: 
 
 
” Jeg har meget svært ved at forstå, endsige acceptere, at Danmarks Jægerforbund på et politisk og ikke bestandsmæssigt eller jagtmæssigt grundlag på denne måde pludselig hæver det i forvejen ret teoretiske ønske om flere gamle hjorte over 8 år til det dobbelte”

Det ekstraordinære kredsmøde i Jægerforbundets finder sted Plexus, Idom-Råsted, Idomlundvej 23a, 7500 Holstebro.

LÆS også: DJ UDMELDING SKUBBER MÅSKE JAGTENS TROJANSKE HEST OVER MÅLSTREGEN

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »