Hvor gamle er de hjorte, der indleveres til konservatoren? Læs vurdering af stikprøve her?

Af Redaktionen 

Er der nok gamle hjorte i den danske hjortebestand ?
 
Det spørgsmål har været omdrejningspunktet for en lang række debatter i de sidste mange år. 
 
Vildtforvaltningsrådet mener, at mindst 5% af bestanden skal være over otte år. En målsætning der syntes at være bred opbakning til blandt landets aktive hjortejægere. 
 
I praksis betyder det, at der ud af en hjortebestand på 20 hjorte, skal være mindst én hjort over otte år. I en bestand på 100, skal der være fem. 
 
Desværre har det vist sig vanskeligt at dokumentere aldersstrukturen i hjortebestanden.
 
Trofæer fra nedlagte dyr sammenholdt med andre observationer som foto- og videooptagelser og optagelser fra vildtkameraer etc. har ikke været tilstrækkeligt. I hvertfald ikke i følge selv samme Vildtforvaltningsråd. 
 
Derfor har rådet argumenteret for, at man anvender tandsnitsanalyser. Et syndpunkt, der bakkes op af Danmarks Jægerforbund. 
 
Jægerne opfordres derfor til at sende tænder ind til jægerforbundet, som efterfølgende sender dem til analyse i Norge. 
 
Resultatet af denne undersøgelse viser, at 9% af de undersøgte tænder stammer fra hjorte, som er over otte år. 
 
Tallet får dog ikke Jægerforbundet til at løfte armene i begejstring. Tværtimod. 
 
” Vi er ikke i mål”, lyder det i en overskrift på forbundets hjemmeside efter at vi her på siden pegede forbundets egne oplysninger. 
 
Udsagnet har rejst en del undren, da de 9% faktisk er gennemsnittet målt over de sidste tre år. 

LÆS også: JOHN CHRIS: POSITIVE TAL OM JAGT BRUGES TIL INGENTING

 
Men hvis tallet ikke kan bruges, hvad gør man så?
 
Skal jægerne så til evig tid forblive i skammekrogen, da de ikke kan bevise, at bestanden er sammensat som ønsket? 
 
Hvis vi for en tid lader den omdiskuterede tandsnitsanalyse ligge, kunne man også bevæge sig ned på jorden igen. Til et niveau, hvor almindelige observationer også regnes som brugbar data, hvis det vel at mærke bruges med omtanke og forbehold. 
 
Naturen kan ikke altid presses ind i et regneark og der er faktisk mange observationer, som man kan læne sig op ad, når man nationalt og ikke mindst lokalt skal forsøge at afgøre om man er i mål. 
 
En af dem kan være at rette henvendelse til den lokale konservator, som sæsonen igennem modtager en bred vifte af hjorte til montering på plade og til udstopning. 
 
Vi har derfor rejst følgende spørgsmål overfor Nordjysk Trofæmontering i Pandrup: 
 
– Hvordan vurderer I aldren på de hjorte, som I modtager, lød spørgsmålet.
 
– Vi ser især på dyrets samlede fremtoning. Har hjorten et ungdommeligt udtryk eller er det mere tyreagtig etc. Desuden ser vi på hjortens dobbelthage, rosenstokkenes tykkelse og udformning m.m. 
 
– Her på værkstedet driver flere af os en del hjortejagt. Både i udlandet og i Danmark. Men naturligvis kan vi ikke med sikkerhed vurdere alderen på en nedlagt hjort. Det vil altid være et skøn.
 
Netnatur.dk
 
– Hvis I ser tilbage på de sidste 100 danske hjorte, der er indleveret, vil I da være i stand til at vurdere alderen på dem I har modtaget?
 
Kasper Pedersen: 
 
– Med et ret stort forbehold, ja. Men jeg vil lige vende spørgsmålet med min kollega Philip. Han ved næsten alt om hjortejagt og det er ikke sikkert han er helt enig. 
 
Herefter sluttede samtalen og få dage senere modtog vi nedenstående vurdering af de seneste 100 indlevede hjorte hos Nordjysk Trofæmontering:   
 
 
Hjort 1-5 år 45 stk
Hjorte 5-7 år 40 stk.
Hjorte 8 år + 15 stk
 
Konservatoren oplyser, at to af hjortene er fra Sjælland. Resten er fra Jylland. Og selv om firmanavnet klinger i retning af nordjysk slagside er dette åbenbart ikke tilfældet. I følge Kasper Pedersen modtages der hjorte fra stort set hele Jylland.
 
Han oplyser dog, at hjortene fra Nordjylland i almindelighed er større end de øvrige, der modtages, men understreger, at der ikke modtages flere hjorte fra Nordjylland end der gør fra de andre hjorte-regioner i Jylland.  
 
Konservatorens tal afspejler ikke bestanden. Det gør tænderne for de nedlagte hjorte heller ikke. 
 
Der kan ingå væsentlige fejlvurderinger i konservatorens aldersvurdering. Men det er der også i tandsnitanalysen. 
 
 
Hvis den danske afskydning afspejler den levende bestand skal 5 ud af 100  hjorte være over 8 år. 
 
Hos de indlevede hjorte hos den danske konservator i Pandrup vurderes det, at 15 er otte år eller derover.
 
I mål eller ej? Det kan man naturligvis ikke udtale sig om på baggrund af en enkel stikprøve hos en dansk konservator. 
 
 
 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »