Tigeren er et af verdens smukkeste dyr – men desværre er det også en af verdens mest truede arter. På grænsen mellem Myanmar og Thailand lever en tiendedel af hele verdens bestand af tigre. Omkring 250 vilde tigre lever her. De trues lige nu af massiv udbygning af infrastruktur og landbrugsudvikling i landet …

Af Cecilie Weinholt-Ludvigsen, wwf

I Thailand er der en del nationalparker, men dem er der kun meget få af i Myanmar på grund af de konflikter og krige, der har præget landet i årtier. Konflikterne har dog på den anden side bevirket, at skovene har fået lov at stå i fred, og tigrene har levet forholdsvis uforstyrret. Men det er slut nu.

I takt med at freden heldigvis indfinder sig i Myanmar, stiger presset på skovene og dermed også på tigrene, der har behov for rigelig plads at leve på. Ikke mindst for at kunne skaffe føde og møde partnere at parre sig med.

En hantiger skal have et territorium af en størrelse på mindst 20-30 km2, svarende til 4.000 fodboldbaner, at boltre sig på. Det kan være slut nu, fordi myndigheder og virksomheder er ved at bygge veje tværs gennem tigrenes leveområder.

En af disse veje skal fungere som en vigtig handelsvej fra Bangkok i Thailand ud til
verdensmarkedet via en ny handelshavn i Dawei på Myanmars kyst. Vejen er ødelæggende for det område som tigrene lever i, fordi den splitter deres skovområder op i mindre ø’er. Det betyder, at tigrene ikke kan bevæge sig frit på de arealer, som de har brug for til at kunne finde føde og partnere.

WWF arbejder for, at tigrene i det mindste kan bevare nogle såkaldte korridorer af skov, som kan fungere som en form for ”dyre-passager”, hvor tigrene og andre dyr kan gå fra det ene skovområde til det andet. WWF’s arbejde hermed er støttet af Aage V. Jensen fonden.

Vejen til Dawei er lige nu i fuld gang med at blive bygget, og WWF arbejder for at påvirke processen og designet af vejen, før det er for sent. Det handler bl.a. om at få myndigheder og entreprenører til at tilpasse vejen, så den får så få skadelige virkninger på natur og dyreliv som muligt. Samtidig arbejder WWF for at sikre vejen og landsbyerne langs den imod jordskred, oversvømmelse, udvaskning af jord og forurenede floder, hvilket en dårligt planlagt vej vil føre til.

Vidste du, at …

… DER KUN ER OP MOD 3.200 VILDE TIGRE TILBAGE?

… TRE UNDERARTER AF TIGRENE ALLEREDE ER UDDØDE?

… ANTALLET AF VILDE TIGRE I VERDEN ER FALDET MED 97% PÅ 100 ÅR?

… DE TILBAGEVÆRENDE TIGRE LEVER FRA SUMATRA I SYD TIL RUSLAND I NORD?

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »