For første gang i otte år er der kamp om formandsposten i Danmarks Jægerforbund. Men valgkamp i et såkaldt dovendemokrati kan være en udfordring. Både for formandskandidaterne og dem som informerer om processen

Kommentar af Michel Sand

Valgkampen i Danmarks Jægerforbund nærmer sig sin afslutning. 

Valgmøderne er afsluttet og vi har her på redaktionen modtaget svar på de første fremsendte spørgsmål til de to formandskandidater. Det er jeg overbevist om, at mange af vores læsere sætter pris på.

Vi har flere spørgsmål, men måske er det en idé, at vi her præciserer tilgangen til vores dækning af området.

De er nemlig ret enkle. 

Vi fremsender spørgsmål ledsaget af en kort tekst om baggrunden for de emner, vi ønsker svar på.

Kandidaterne har herefter to dage til at svare. Enten skrifteligt eller ved at ringe svaret ind. 

To dage er temmelig lang tid, set i forhold til hvad pressen i almindelighed tilbyder politikere og organisationsfolk.

Det tilstræbes, at spørgsmålene kan besvares med det, som man kan kalde paratviden, når man er formandskandidat. Vi ønsker ikke, at de to kandidater skal begraves i arbejde herfra.

God start og dog 

Vi er naturligvis glade for den gode start. Men lidt malurt i bægeret slipper vi ikke for.

Vi var nemlig ikke i stand til at bringe de første svar i en og samme opdatering. Svarene fra den ene formandskandidat modtog vi først flere dage efter den præciserede deadline.

Den 23. august valgte vi derfor at bringe det svar, som vi allerede havde modtaget fra den ene kandidat.

Havde vi foretrukket at bringe de to svar i en og samme opdatering?

Ja naturligvis havde vi det. Det var den klare intention.

Men ét svar er trods alt bedre end ingen svar. Og frem mod formandsvalget har vi mange spørgsmål, som vi gerne vil igennem. Skal vi vente fem, seks dage på hver besvarelse, kommer vi ikke igennem dem alle.

Metodevalg – fair eller ej?

Er denne valgte fremgangsmåde fair? Ja! Overfor de to kandidater er den. Men er den fair overfor læserne? Næppe!

De havde gerne set svarene fulgt op med kritiske følgespørgsmål. Det er der næppe tvivl om. 

Desuden er det forsinkede svar fra denne ene kandidat påpeget af kritiske læsere, som vi sætter meget stor pris på. De har anført, at svarene fremover bør bringes samtidig.

Det er vi ening i, som også påpeget herover. Og kritikken har vi taget til os.

Det har medførte en ændring i strategien.

Fremover rejses spørgsmålene som åbne. Det vi sige, at læserne kan se hvilke spørgsmål, der ønskes besvaret.

Deadline på besvarelsen har vi stadig sat til to dage – med mindre at én eller begge kandidater giver udtryk for, at de har brug for en dag mere.

Det betyder, at vi på tredjedagen vil arbejde videre med de svar, som vi har modtaget.

Har vi kun modtaget ét svar, er det naturligvis beklageligt. Men så må vi bringe det. Men når svaret er bragt, er der lukket ned for svarmuligheden for den kandidat, der forholder sig tavs.

Vi går da videre til de næste spørgsmål. Husk på, at spørgsmålene ofte er mindst lige så vigtige som svarene.

Mere fokus på valget

Det bør bemærkes, at det ikke var hensigten, at Netnatur.dk ville gå så meget ind i formandsvalget, som der nu er lagt op til.

Det havde vi forventet, at Danmarks Jægerforbunds medier selv ville gøre – i hvert fald meget mere end tilfældet er. Det er trods alt første gang i otte år, at der er kamp om formandsposten.  

Derfor havde vi også set frem til, at medlemsbladet Jæger havde ryddet forsiden og drejet spotlyset ind på det igangværende valg.

Men i augustudgaven er det ikke meget at læse om de to kandidater og hvad de hver især står for.

Til gengæld er der et langt interview med forbundets allerførste formand. Han trådte af for cirka 12 år siden. Spændende læsning, men ikke særlig aktuelt – situationen taget i betragtning.

Vi er dog ikke de eneste, der har påpeget valgproceduren. 

Der er også rejst kritik af Jæger-redaktionens dækning af valget. Den har ikke altid været lige objektiv, har kendt dansk forfatter og journalist påpeget. Et synspunkt som Jægerforbundet har taget til sig. Artiklen kaldet “Bjørnen og vårharen” er efterfølgende omskrevet. 

Men kritik af den objektive tilgang til valget ses ikke kun i rejst i forhold til redaktionen og administrationen af forbundet.

En stor kreds i forbundet med cirka 12.000 medlemmer valgte nemlig at udelukke den ene kandidat fra at deltage under kredsmødet. 

Han blev ganske enkelt ikke inviteret, hvad han blev til forbundets øvrige og nu afviklede kredsmøder. 

Dermed overlod den midtjyske kreds rampelyset til modkandidaten, der valgte at takke ja til invitationen.

Overlader gerne stafetten  

Det er mit indtryk, at valget af formandsvalget er vigtigt. Alt for vigtig til at blive fortiet eller fordrejet.

Dette er baggrunden for, at vi nu skruer op for vores dækning af valget. Vi vil gerne følge de mange kredse i forbundet, som har lagt sig i selen, for at give de to kandidater et fair formandsvalg. 

Men hånden på hjertet: Vi havde hellere været fri for at skrive om formandsvalget. Og er der andre, der vi tilbyde at løfte opgaven, overlader vi gerne stafetten. 

Men det er der åbenlyst ikke …

Vi kan og vil dog ikke erstatte en formandsdebat internt i selve forbundet. 

Vores dækning vil naturligvis være anderledes end den tilgang, som medlemsbladet Jæger og forbundets webredaktion forhåbentlig vil anvende frem mod formandsvalget i september.

Vores spørgsmål vil dreje sig om, hvad de to kandidater mener de kan udrette for jægerne. Og i mindre omfang hvordan de vil udvikle Danmarks Jægerforbund, som i de seneste år har været præget af afvikling og et massivt medlemstab.

Valgkamp på sociale medier

Herfra ønskes det, at alle danske jægere udviser formandvalget interesse.

Derfor vil vi også gøre opmærksom på vores dækning på de sociale medier. Vi vil især bruge Facebooksiden tilknyttet Netnatur.dk – Men vi vil også dele opslagene i relevante jagtgrupper.

Det gjorde vi også med de to første besvarelser fra kandidaterne. 

I en af de mange grupper, kom vi dog galt afsted. Umiddelbart efter deling, blev vi i den første kommentar gjort opmærksom på, at der var en linkfejl i artiklen. Vi skyndte os at fjerne artiklen fra gruppen indtil vi var tilbage på kontoret og kunne se nærmere på fejlen. 

Men vi fandt dog ikke, at der var en linkfejl i opdateringen. Linket var placeret, og den interesserede læser kan tilgå den omtalte side ved at kopiere oplyste kode og indsætte det i sin browser.

Men desværre fik jeg ikke genplaceret artiklen i den omtalte gruppe. Og det var en fejl. I hvert fald set i forhold til egne intentioner med i første omgang at dele artiklen med gruppens læsere. 

Når det er nævnt, skal det dog bemærkes, at alle artikler på Netnatur.dk kan deles af hvem som helst og hvor som helst.

Vi deler kun sporadisk og kan ikke tilbyde at holde de efterhånden ganske mange jagtgrupper løbende opdateret med alt, hvad der sker på Netnatur.dk

Personfnidder fører til dovendemokrati

Dækningen af formandsvalget er dog i lighed med andre former for journalistik en proces. Vi har derfor samlet alle de artikler, der har relevans for formandsvalget på forsiden af Netnatur.dk.

Her kan man hurtig danne sig et overblik over udvalget og evt. se, om man mangler en artikel eller flere i sin forståelse af situationen.

Og nævnt igen: Artikler herfra kan deles. Og på vores Facebookside er ordet frit. Vi har endnu den første blokering af en bruger og læser til gode. Alle kan endnu deltage.

Men som altid: Gør som du gør, når du er på jagt. Udvis respekt. Udtryk dig  pænt og undlad at efterlade det indtryk, at du dybest set ikke ønsker debat om formandsvalget.

Det indtryk gavner ikke den forsømte jagtsag, som i den grad lider under det såkaldte dovendemokrati, hvor vigtige sager ofte drukner i personfnidder og forsøg på at fjerne fokus fra de mange væsentlige spørgsmål, som vi skal forholde os til.

Det får mange til at opgive jagtsagen. De gider ganske enkelt ikke at deltage på det niveau.  

Det er forståeligt. Og dog: Kun hvis vi engagerer os og holder fokus på rette sted vil den jagt, som vi kender i dag, have en fremtid i morgen.

Så mange var ordene. Tilbage er kun at sige: Må den bedste mand for jagtsagen vinde formandsvalget. 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »