Det meste at dens gøren og laden er henlagt i mørke. En bilist filmede dog en grævling, som viser, at det lille rovdyr kan mere end spise snegle og nedfaldne frugter 

Video: Collin Mcrirvine