10 år med ulv. Fund af 185.000 år gammel kindtand kan ændre historiebøgerne. Grøn Trafik. Ulvebestand skal reduceres. Nye regler for brændeovne. . Se flere korte nyheder om jagt, natur og samfund

Af Redaktionen

10 år med ulv

Det er 10 år siden den første ulv blev spottet i Danmark i nyere tid. Det har medført at TV2 har udgivet udsendelse, som ser nærmere på den efterhånden betydelige viden, som forskerne har om de danske ulve

Klik og se film:

TV2

Kindtand bringer ny viden

et nyt studie, udgivet i Nature Communications, viser at en kindtand, der blev fundet i en grotte i det nordlige Laos i 2018, højst sandsynligt stammer fra en denisova-pige – en forholdsvis nyopdaget menneskeart, som man antager for at være mere primitive end os. Men med fundet af den gamle kindtand, er der kastet nyt over den antagelse.

Det skriver Videnskab.dk

Grøn trafik

Fra 2024 skal kun være tilladt at køre ind på Stefansgade på Nørrebro i København, hvis man har en bil med ’grønne drivmidler’. Det skriver Verdens Bedste Nyheder, der forklarer, at det i praksis betyder, at bilerne enten skal være en elbil eller en bil med brintmotor.

Ulvebestand skal reduceres

Ulvebestanden i Sverige skal reduceres til 170 individer.

Riksdagens beslutning fra 2013 lyder på, at ulvebestanden bør være på mellem 170-270 individer. Den svenske miljøstyrelse har siden hævet dette til 300 og siden i praksis 400 ulve. Det skriver Svensk Jakt, som oplyser, at et flertal i det svenske Miljø- og Landbrugsudvalg mener, at man skal holde fast i den oprindelige målsætning på 170 individer.

Derudover ønsker udvalget, at forvalte ulvebestanden med Norge, fordi ulvene bevæger sig mellem landene. I alt bør ulvebestanden i de to lande ikke overstige 230 individer, hvor Sverige ifølge Miljø- og Landbrugsudvalget tager ansvaret for 170 af dem. 

Beslutningen om at reducere bestanden forvente endelig godkendt den 18. maj.

Nye regler for brændeovne

Nu kan alle landets kommuner sikre renere luft med forbud mod ældre brændeovne

Folketinget har netop vedtaget en lov, der giver landets 98 kommuner mulighed for at forbyde gamle brændeovne og pejseindsatser produceret før juni 2008 i områder med fjernvarme eller naturgas.

Regulering bliver lettere

Fra den 2. maj 2022 bliver det mere enkelt at angive præcis, hvor en tilladelse skal gælde, når man søger om lov til at regulere skadevoldende vildt, som for eksempel bramgæs og råger.

Læs mere

Kun 12 procent ser positivt på fremtidens elgjagt i Sverige

Elgbestanden er faldende i Sverige.

Ifølge den svenske miljøstyrelse er den svenske elgbestand dykket med med 20 procent siden nyt elgforvaltningssystem blev indført for ti år siden.

Jægere – som har deltaget i en undersøgelse gennemført af Svensk Jakt – giver udtryk for et meget dystert syn på fremtiden.

Af 239 jægere svarer knap 60 procent, at de ikke tror på, at der kan gennemføres en meningsfuld elgjagt i fremtiden.

71 jægere, 30 procent, er usikre på, hvad der skal ske med elgbestanden og dermed jagten.

Kun 29 jægere, eller 12 procent, er positive over for fremtidens muligheder for god elgjagt.

Kæmpe trofæsamling

Omkring 20 kilometer fra Valencia, har det spanske politi fundet intet mindre end 1090 udstoppede dyr. Det skriver det spanske politi på deres hjemmeside ifølge DR.

I samlingen kan man blandt andet finde elefanter, næsehorn, geparder, isbjørne, krokodiller og sneleoparder.

Det er uklart om ejeren af de mange dyr har tilladelse til at opbevare alle dyrene og politiet vil undersøge om der er blevet overtrådt nogle love i forbindelse med opbevaringen af de beskyttede dyrearter i samlingen, som skulle være blandt de største af sin slags i Europa.

Spækhugger i Limfjorden 

Fredag eftermiddag blev der observeret en spækhugger i Limfjorden lidt vest for Hals. 

Det viste sig at den lå stille på relativt lavt vand. 

Lørdag har Naturstyrelsen været på stedet fra morgenstunden for at vurdere spækhuggerens tilstand, her kunne man konstatere at det var en han og at den umiddelbart så fin ud. Adfærden med at ligge stille på lavt vand tyder dog på, at der er noget der ikke er som det skal være. 

Dagen igennem har der været drøftelser mellem Naturstyrelsen og flere eksperter inden for området, for at vurdere hvad der vil være det bedste at gøre. 

Normalt vil man lade naturen gå sin gang og lade hvalen passe sig selv. I dette tilfælde har man dog besluttet at gøre et forsøg på at få spækhuggeren til at svømme ud på dybt vand igen. Dette kan måske lade sig gøre, da der ikke er ret langt fra hvor den ligger og til dybt vand, og dermed kan man måske have held med at skubbe den i den rigtige retning. 

Det er også besluttet, at hvis den igen vælger at svømme ind på lavt vand, så skal den have fred og der vil ikke blive lavet flere redningsforsøg. 

Frigørelsesforsøget vil finde sted søndag den 10. april, om eftermiddagen 

Kilde: Naturstyrelsen

Ulv som valgtema

Det svenske jægerforbund øsnker at gøre ulven til et valg tema.

Forud for årets valg til Riksdagen ønsker forbundet at øge presset på de politiske partier i ulvespørgsmålet.

I følge Svensk Jakt lyder foreningens budskab:

Tålmodigheden er forbi

Manipulerer DN med spørgeundersøgelse?

– DN tager også de 30%, som kun er delvist enige, til indtægt for fuld enighed. (til opretelse af naturnationalparker red.) Det skriver Jørn Rasmussen, civilingeniør på hjemmesiden Gylle.dk

Han påpeger desuden, at DN tager 6%, som er delvist uenige, til indtægt for at være (helt) uenig.

I virkeligheden er godt 50% således usikre på deres stillingtagen, måske fordi deres viden om naturnationalparkerne er begrænset, lyder det.

”Med overskriften ”Fakta om målingen” skriver DN videre: ”73% synes, at det er en god idé at etablere naturnationalparker. 11% er uenige”. Det er ikke korrekt hævder Jørn Rasmussen.

170 elefanter på auktion

Namibia vil sælger vilde elefanter til oliesheiker

Det skriver World Animal Protection

Elefanterne er udbudt til højestbydende, og de første skulle allerede være indfanget

Flere steder i Afrika menes bestanden af elefanter at være for stor, selv om kontinentet over tid har mistet en meget stor del af sin bestand på grund af krybskytteri og befolkningstilvækst.

World Animal Protection udtrykker, at de vilde elefanter nu kan se frem til livslang indespærring.

Er brakmarker symbolpolitik?

– Vi kan brødføde 100 gange flere, hvis vi reducerer kødproduktionen. Det skriver Dansk Vegetarisk Forening (DVF)

“Opdyrkning af brakarealer i Danmark og EU vil have en forsvindende lille effekt på udbuddet af fødevarer til mennesker.” hævdes det

I følge DVF er virkeligheden er, at vi kunne få et langt højere udbytte ved at omlægge blot en lille del af de eksisterende landbrugsarealer.

Dykænder og havfugle truet af fiskeri efter stenbidere

Fra december til april er der et massivt og ureguleret fiskeri efter stenbider langs Nordjyllands Kattegatkyst.

Det skriver DOF.dk, som påpeger at hundreder af kilometer garn virker som dødsfælder for edderfugle, sortænder og fløjlsænder.

DOF opfordrer derfor til en stramning af reglerne.

Kunstige rev og nye arter

Kunstige rev kan de gavne livet i havet. Men der er et men.Det oplyser Inginøren.dk, der advarer om en potentiel trussel.”Havvindmøllefundamenter kan både fortrænge eksisterende liv og tiltrække ikke-hjemmehørende arter, lyder det advarende fra biologer.

Ulv set tæt på Føtex

Ulv er spottet op til flere gange i den østlige del af Aalborg omkring forstæderne Gistrup og Klarup.

Mandag morgen blev den set flere gange i området omkring det nye Supersygehus og Føtex – begge dele tæt ved Gistrup.

Det oplyser flere lokale medier, som også bringer video af ulven med nævnte bygninger i baggrunden.

Danske Naturskove en en dråbe i havet

Naturskove udgør hvad der svarer til cirka 0,3 promille af Danmarks landareal og det er i følge danske forsker for lidt.

– Det er virkelig en dråbe i havet. Så det kan betydet noget lokalt – lige i dén skov på det sted, hvor man lægger urørt skov ud. Men på landsplan skal vi op i meget større størrelser, før det batter noget, siger Rasmus Ejrnæs til DR1.

– Det kan betydet noget lokalt – lige i dén skov på det sted, hvor man lægger urørt skov ud. Men på landsplan skal vi op i meget større størrelser, før det batter noget, lyder det fra Ejrnæs.

Lokal jagtforening støtter ukrainsk civilforsvar

Aaby Sogns Jagtforening i Nordjylland har fredag den 19. marts sendt paller med støvler, jagttøj og hjemmestrikkede sokker til civilforsvaret i Ukraine. Det oplyser Nordjyske.dk

Skovenes klimaeffekt kan firedobles

Ved at anvende træ fra skovene bedre end i dag kan skovenes klimaeffekt firedobles.

Det fastslår ny rapport fra Københavns Universitet.

Negativ rekord i svensk elgudbytte

Antallet af nedlagte elge er fortsat på retur. Det påpeger Svensk Jakt, som kan løfte sløret for en kedelig udvikling.

Antallet af nedlagte elge er nu under 80.000.

Det er første gang siden 1970’erne at den årlige afskydning af elg er så lav. 

Trawlere i Kattegat skal have kamera på fangstbåndet

For at styrke den historisk truede bestand af torsk og sikre jomfruhummerfiskeriet i Kattegat har fiskeriminister Rasmus Prehn taget en ny beslutning.

Fremover skal kameramonitorering af fangsten være obligatorisk på kutterne.

Det skriver Miljøministeriet.

  • Torskebestanden i Kattegat er siden slutningen af halvfemserne faldet med cirka 90 pct.
  • Der blev i 2021 landet jomfruhummer i Kattegat for en værdi af 109 millioner kr.
  • Fiskeristyrelsen vil stå for at montere kamera på de cirka 100 fartøjers fangstbånd i løbet 2022.
  • Der er tale om kamera, der peger direkte mod fangstbåndet, så risikoen for at identificere de pågældende fiskere minimeres.
  • Fiskeristyrelsen evaluering med forsøgsprojektet kan læses her

Svenske Jægerforbund donerer hjælp til Ukraine

Jægere hjælper Ukraine flere steder, både i Europa og i Sverige.

Det oplyser Svensk Jakt, som også skriver, at svenske jægere har taget initiativer til at hjælpe med at afbøde den humanitære katastrofe, som Ruslands invasion af Ukraine har medført. 

Det svenske jægerforbund har desuden besluttet ​​at donere medicinske forsyninger til det krigsramte land.

Ny skildpaddeart på øen San Cristobal

Forskere har efter grundige DNA-undersøgelser fundet frem til, at en type kæmpeskildpadder fra Galapagosøerne slet ikke tilhører den art, som de troede.

I stedet er der tale om en ny art. Det skriver TV2

Bilfri søndag

Tiden er inde til blandt andet bilfri søndag, gratis offentlig transport og stop for korte flyruter.

Det skriver Greenpeace i nyhedsmail med reference til krigen i Ukraine.

” Indtil nu har både danske politikere og EU haft et for enøjet fokus på Europas gasforsyning, og glemt, at det er olien, der er den største kilde til vores afhængighed af Rusland og vores største bidrag til bomberegnen i Ukraine.”

Ønsker flere private skove bør udlagt som urørte

Inden længe kommer udlæg af yderligere 30.000 ha urørt skov på statens arealer i offentlig høring.
Friluftsrådet anbefaler, at der udlægges yderligere urørt skov i privatejede skove og ikke kun i statsskovene, hvor det kan give udfordringer for friluftsliv og foreningsaktiviteter.

Hundeforsikring opprioriteres

En ny opgørelse fra If Forsikring viser, at danskerne i stigende grad forsikrer deres hunde som fuldgyldige familiemedlemmer. 

I løbet af coronakrisen har rekordmange danskere beriget familien med den foretrukne firbenede ven – hunden. Det oplyses i pressemeddelelse fra Epicent Public Relations A/S

Hos forsikringsselskabet If har den tendens sat sit tydelige aftryk, og antallet af hundeforsikrings-kunder er mere end fordoblet alene fra 2020 til 2021. En ny opgørelse fra forsikringsselskabet viser samtidig, at 69 procent af hundeejerne prioriterer at købe syge- og ulykkesforsikring til deres hund, mens kun en tredjedel nøjes med den lovpligtige ansvarsforsikring. Ud af dem, der har tilvalgt syge- og ulykkesforsikring, steg andelen af hundeforsikringskunder, som valgte den bedst dækkende syge- og ulykkesforsikringen til hunden, til hele 87 procent i 2021.

Hanulven i ulvepar ved Skjern er identificeret

DNA-analyser af afføringsprøver indsamlet på Borris Skydeterræn i Vestjylland viser, at hanulven i ulveparret i Skjern-reviret er ny i Danmark.

Hanulv i Skjern-reviret er ny i Danmark

DNA fra en ny hanulv, der har fået kodenavnet GW2528m, er blevet fundet i to afføringsprøver indsamlet af den nationale overvågning henholdsvis 26. september 2021 og 17. oktober 2021 på Borris Skydeterræn i Vestjylland.

I følge Ulveatlas.dk kan hanulvens DNA-profil knyttes til et forældrepar i Hoher Fläming-koblet, sydvest for Berlin i Sachsen-Anhalt.

Danske “preppere” har hamstret jodtilskud

2. marts 13.40

Danske “preppere” har hamstret jodtilskud, som er 650 gange svagere end de jodtabletter. Det oplyser ING, der kan yde beskyttelse ved radioaktive udslip.

I Norge sikres befolkningen adgang til stærk jod som en del af beredskabet.

Arter kan forsvinde, hvis temperaturudvikling forsvinder

2.marts 06.30

Omkring halvdelen af de dyrearter, som forskere har undersøgt, er rykket mod koldere egne som følge af global opvarmning. Det skriver DR.dk, som henviser til ny FN rapport

Såfremt den globale temperatur stiger med 1,5 grader – som forventet i løbet af de næste årtier – kan op mod 14 procent af arterne på jorden blive udryddet.

Stiger temperaturen med omkring tre grader, vil op mod 29 procent af arterne forsvinde for altid, lyder det.

Indsats betaler sig

28.02.2022

Bekæmpelse af de invasive arter mink og mårhund har en positiv effekt på ynglende edderfuglehunners overlevelse.
Det har jægerne måske været klar over længe, men nu bakkes synspunktet op af Anton Lehtinen i en kandidatafhandling ved Åbo Akademi.
Undersøgelsen er i følge Svensk Jakt udført på baggrund af den sårbarhed, som edderfuglebestanden oplever.

Ynglefugle på retur

27.02.2022

Bestandene af fugle er reduceret med omkring 600 millioner ynglefugle i EU siden 1980. Det skrive DN og henviser til en opgørelse fra BirdLife International.

I den danske natur er mange arter af ynglefugle pressede. 11 arter er allerede forsvundet fra den danske natur, mens yderligere 84 arter er truede. Det svarer til, at hele 47 procent af ynglefuglene i Danmark er forsvundet eller i risiko for at uddø på kortere eller længere sigt.

Når ynglefuglene har det så skidt, skyldes det først og fremmest, at mange af deres levesteder i den danske natur er forsvundet. Men det skyldes også intensiv landbrugsdrift, dræning af vådområder, forurening med næringsstoffer, brug af pesticider og fjernelse af gamle træer.
Blandt pressede danske ynglefugle har DN fremhævet otte arter, herunder som f.eks. urfugl, stork, kirkeugle men også vibe og stær, hvor sidst nævnte er reduceret i antal, da der ikke er så mange græssende dyr i det danske landskab som der var for nogle årtier siden.

Skal forvaltes

Bisoner i indhegnede områder skal ikke, og kommer aldrig til at være selvopholdende bestande – de 𝘴𝘬𝘢𝘭 forvaltes af mennesker.
Det fastslår Bengt Holst, formand for Dyreetisk Råd. TV2 Bornholm

Kvinde dræbt under vildsvinejagt af 17 år gammel jæger

I det centrale Frankrig er en kvinde blevet dræbt af et vådeskud afgivet af en 17 år gammel kvindelig jægere, der skød mod et vildsvin.

Ulykken er blot den seneste i rækken af ​​utilsigtede dødsfald forbundet med jagt, hvilket har har først til krav om bedre regulering af jagten.

Hvert år bliver omkring 20 mennesker i følge The Lokal dræbt af jægere i Frankrig – ofte vandrere, cyklister og hundeluftere, selvom størstedelen af ​​ofrene selv er jægere.

Det oplyses at den 25-årig kvinde gik sammen med en ven ad en afmærket sti nær Aurillac i den stærkt skovklædte Cantal-region. Hun døde kort efter hun blev ramt lørdag 19. februar. 

Dusinvis af mistænkte for misbrug af våben i hjemmet har fået deres våben returneret af politiet. Det oplyser BBC

I løbet af de sidste tre år, kan BBC afsløre, at der åbenbart udvises meget stor tolerance over for besiddelse af våben, selv om indehavere er involveret i sager om vold i hjemmet. 
Det skriver BBC efter at en mand med en voldelig historie skød fem mennesker i Plymouth, kort tid efter at politiet gav ham sit våben tilbage.
Politiet oplyser, at vold i hjemmet altid indgår i vurderinger før de returnerer en licens. Talsmand for Women’s Aid påpeger dog, at tallene viser en “utilgivelig tolerance” over for misbrugere.

Fra 1. juli 2022 kræves der ikke længere tilladelse til at besidde Lyddæmpere. Det oplyser Svensk Jagt

Svensk Jakt har har modtaget flere spørgsmål om, hvad de nye regler kommer til at betyde for jægere. Det svenske jægerforbunds advokat Ola Wälimaa medvirker i artikel på hjemmesiden, hvor han forklarer om  lovgivningen. Svensk Jakt er på dette område dog besluttet af betalingsmur..

Plastik i verdenshavene er et stigende problem og fiskeriet bidrager desværre til forureningen. På verdensplan driver omkring 640.000 tons spøgelsesnet rundt i havene, og mere kommer til hvert år.

I følge Inginøren.dk anslås det forsigtigt, at cirka tre procent af plastikproduktionen ender i havene. Det svarer til ca. 12 millioner tons plastik om året.

Hovedparten stammer fra plastik til engangsbrug, men fiskeriet bidrage også selvom det er svært at vide, præcis hvor stor en andel af den samlede mængde af affaldsplastik i havet, der stammer fra fiskeriet.

FAO har vurderet, at spøgelsesnet globalt udgør omkring 10 procent af det affald, der findes i havene. Det vil sige, at der på verdensplan er omkring 640.000 tons spøgelsesnet i havene, der ofte fortsætter med at “fiske” selv om fangsten aldrig kommer på dæk.

Landmænd skal nu genplante, hvis de fjerner læhegn eller mindre træbeplantninger i det åbne land. Kravet følger af ny lovgivning, som trådte i kraft fra årsskiftet. Bliver der ikke genplantet, må flisen ikke omsættes til

Med den nye VEII-lovgivning følger nye og skrappere krav til landmænd, der fjerner læbælter. Det kan eksempelvis være i forbindes med ønsket om at lægge to marker sammen eller omlægge en remise til mark.

Det skriver Skovdyrkerne.dk

Biomassen fra sådanne projekter kan kun sælges til varme- og elværkerne, når der sker gentilplantning  – enten på samme sted eller et andet sted på ejendommen

Nye planer for 250 af Danmarks naturområder skal hjælpe med at vende biodiversitetskrisen. Det skriver Miljøministeriet 

Planerne for nogle af Danmarks største og mest værdifulde naturområder er nu klar. Natura 2000-områderne anses som helt centrale i arbejdet med at bremse naturkrisen. Nye målinger viser, at der trods forsigtig fremgang er brug for skærpede indsatser.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »