Kraftige storme, der lægger masser af træer ned i skovene, kan være medvirkende til mere vildt i skovene

Af Redaktionen

Hvor meget vildt, der går til under en storm vides ikke. Men eftersom der sjældent ses dødt vildt i skovene efter et stormfald, er det nok begrænset. Måske søger vildtet instinktivt ud i områder, hvor risikoen for at blive ramt af grene og væltede træer er mindre, når de kan mærke at det trækker op til uvejr.

For ræv og grævling, der bor under jorden, kan det dog virke forstyrende, at gangsystemer måske rykkes i stykker, hvis hele rodnettet følger med, når hele træer bukker under og vælter.

Men de væltede træer kan også byde på fordele i form af mere lys på skovbunden og mulighed for skjul. Mange danske skove er gennemsigtige og her kan væltede træer på skovbunden nedsætte sigtbarheden og føre til, at dyr kan finde skjul og dermed nedsætte deres flugtafstand overfor mennesker og deres forstyrrelse.

Specielt hjortevildtet har stor gavn af stormene, da de væltede træer skaber lysninger i skovene, som sætter ekstra gang i skovenes selvforyngelse. Især det nedfaldende lys skaber god grobund for nye træer og planter.

Også et kosttilskud

Hertil kommer, at friske nedfaldne grene med nye skud, er et kærkomment kosttilskud i vinterperioden.

Erfaringerne fra storme i tidligere år viser, at specielt bestanden af råvildt kan stige i årerne efter et stormfald, hvilket der bør tages med i overvejelserne, når afskydningen skal planlægges.

Men pas på der ude, hvis du skal i skoven lige efter en storm.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »