De regnes som en delikatesse. Men også krebs har fredningstider og det kommer DTU ind på her

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

Omkring august begynder sæsonen for fiskeri efter flodkrebs.

Det er lovligt at fange både han- og hunkrebs i august og september måned. Der er et mindstemål på 9 cm for begge køn.

Flodkrebs forekommer rundt om i Danmark i både søer og vandløb og anses for at være en stor delikatesse.

Hunkrebs må fanges fra 1. august til og med 30. september, mens hankrebs må fanges fra 1. april frem til og med 30. september. Uanset kønnet skal krebsene være mindst 9 cm lange, før de må hjemtages.

Længden på krebsen skal måles fra pandetorn til haleviftens bagkant.

Der er ikke fredningstid og mindstemål på signalkrebs og galiziske sumpkrebs, da disse arter ikke er naturligt hjemhørende i Danmark. Se her, hvordan du kender forskel på flodkrebs og signalkrebs.

 

Der findes så vidt man véd fire (måske fem) arter af ferskvandskrebs i Danmark. Kun én af dem er naturligt hjemmehørende. Illustration af forskellen mellem kløernes udseende på flodkrebs (til venstre) og signalkrebs (til højre). Den lyse plet på signalkrebsens kløer kan være meget tydelig, men er det langt fra altid: Illustration: Lars Østergaard Jensen og tekst DTU
Krebs kræver rent og iltrigt vand 

En forudsætning for at skabe en krebsebestand er, at krebs kan trives i søen. Krebs kræver rent, iltrigt vand uden okker, men gerne kalkholdigt.

Ved at beskytte søerne mod forurening er man med til at fremme bestandene af krebs. 

Tilskud til udsætning af krebs

I nyetablerede vandhuller eller vandhuller, hvor man ønsker en bestand af flodkrebs, kan man få økonomisk støtte til udsætning.

Der bliver givet støtte efter ”krone til krone”-princippet, hvilket vil sige, at man kan få lige så meget i støtte, som man selv investerer. Læs mere om tilskud til udsætning af flodkrebs i søer.

På DTU,s hjemmeside kan der læses mere om: 

 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 192)

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »