Debat om chikane-kultur i Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse  griber om sig og Jægerforbundets kreds 7 på Sjælland lader op til ekstraordinært kredsmøde

KLIK og læs mere om HB-chikane-sagen i DJ

Af Redaktionen (opdateret kl 15.00)

De sidste ugers kritik af adfærden i Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrrelse griber om sig og i kreds 7 på Sjælland – der bl.a. inkluderer jagtforeningerne i København – lades der nu op ekstra ordinær kredsmøde.

Det bekræfter Stina Kaufmann, som er en af de fem tillidsfolk i Danmarks Jægerforbund, der har klaget over bestyrelsens håndtering af en sag om chikane af kvindelig kursist på et af Jægerbundet kurser for frivillige tillidsfolk.

Herunder svarer Stina Kauffman på en række spørgsmål – fremsendt af Netnatur på messenger tirsdag aften d. 7. maj. 2019

Netnatur.dk
Der forlyder, at der i Kreds 7 arbejdes på et ekstraordinært kredsmøde! Er det rigtigt – og i givet fald kan du oplyse om baggrunden for dette ? 

Stina Kaufmann:

Det er korrekt, at en del jagtforeninger er ved at samle sig til i fællesskab at begære et ekstraordinært kredsmøde.
Baggrunden for dette er, at et flertal i HB har udtrykt, at de ikke har tillid til Kreds 7’s HB-medlem, samt udtrykt skarp kritik af samme HB-medlem i forbindelse med Strukturudvalgets arbejde.
I den forbindelse mener mange jagtforeninger i kredsen, at det bør være dem, altså kredsrepræsentanterne, og ikke kun et flertal i kredsbestyrelsen, som det har været indtil nu, som forholder sig til den manglende tillid og den skarpe kritik.
Et flertal i kredsbestyrelsen har afvist at indkalde til et ekstraordinært kredsmøde, så nu er medlemmerne selv ved at samle sig og kræve det.
Efter at kredsformanden er blevet orienteret om at begæringen om et ekstraordinært kredsmøde er nært forestående, så har Kredsformanden pludselig valgt at indkalde til et ‘stormøde’ i kredsen.
Netnatur.dk
Mange har nok den opfattelse, at chikane-spørgsmålet i DJ især peger på den samlede hovedbestyrtelse og dennes formand og herunder især HB medlemmerne fra kreds 1 og kreds 5, hvor sidstnævntes HB-medlem allerede har trukket sig! Hvordan mener du at kreds 7 er involveret  i denne debat ?
Stina Kaufmann:

Som HB selv skriver i deres redegørelse om sagen, så blev håndteringen af sagen ‘forstyrret’ (citat fra HB referat) af at to af HB-medlemmerne selv blandede sig i sagen – det ene af disse to HB-medlemmer var fra Kreds 7.

Jeg har personligt selv følt mig presset til at skulle bakke op om det nu afgåede HB-medlem fra Kreds 5 – hvilket jeg dog klart og ad flere omgange afviste.

Stina Kaufmann sige til Netnatur.dk: “Eftersom det er de af kredsens medlemmer, som deltager på kredsårsmødet, som vælger et HB-medlem, så må det vel også være samme forsamling (et kredsmøde), som beslutter om der fortsat er tillid til HB-medlemmet.”

Netnatur.dk
Hvorfor mener du at et ekstraordinært møde er nødvendig i kredsen? 

Stina Kaufmann:

Det er medlemmerne i kredsen, som har valgt deres HB-medlem. Når der fra HB kommer så klare og kraftige udmeldinger om manglende tillid og skarp kritik af vedkommende, så er det vel kun passende, at det så også er kredsens medlemmer, som afgører om de fortsat har tillid til at det pågældende HB-medlem repræsenterer dem. Jeg mener ikke, at kredsbestyrelsen har mandat til at træffe den beslutning.
Netnatur.dk
Hvordan får man sådan et møde arrangeret og hvad er forskellen på et ekstraordinært møde og et mere orienterende møde, som Netnatur også har erfaret, at der arbejdes på ?

Stina Kaufmann:

På et ekstraordinært kredsmøde kan kredsrepræsentanterne træffe beslutning om der fortsat er tillid til pågældende HB-medlem (selvfølgelig kun hvis det er punkt på dagsordenen).
På det såkaldte ‘stormøde’, som Kredsformanden nu har valgt at indkalde til, er der intet mandat til at træffe beslutninger på kredsens vegne, uanset hvor mange der møder op. Det kan udelukkende bruges til at orientere og evt. debattere, men ikke til at træffe kreds-beslutninger, på trods af at det er jagtforeningsformænd, jægerrådsformænd og aktivitetskoordinatorer, som er inviteret til mødet.

Netnatur.dk:
Hvem beslutter om det er muligt at arrangere et ekstra ordinært kredsmøde? 

Stina Kaufmann:

Det står beskrevet i vores vedtægter.
Kredsbestyrelsen kan til enhver tid indkalde til et ekstraordinært kredsmøde, hvis de vurderer, at der er behov for det.
Derudover kan medlemmerne selv kræve det. Det kræver dog at minimum 1/4 af kredsrepræsentanterne i kredsen anmoder skriftligt om det. I Kreds 7 svarer det til ca. 100 kredsrepræsentanter, som skal begære et ekstraordinært kredsmøde.

Netnatur.dk:
Hvem sætter dagsorden under et ekstra ordinært kredsmøde vs et orienterende møde?

Stina Kaufmann:
Det står også beskrevet i vores vedtægter.
På et ekstraordinært kredsmøde er det dem som indkalder til mødet, som sætter dagsordenen.
Hvis det er medlemmerne som begærer mødet, er det også dem som sætter dagsordenen.
På det ‘stormøde’ der nu er indkaldt til, er det sandsynligvis Kredsformanden, som har sat dagsordenen, da det er ham som har indkaldt til mødet.
Netnatur.dk:
Hvor godt er de medlemmer i kredsen, som du har været i kontakt med, egentlig orienteret om de sidste uger/måneders debat omkring kulturen i DJ’s hovedbestyrrelse 

Stina Kaufmann:

Det er meget forskelligt. Nogle har hørt en del om det, men langt de fleste har ikke hørt det andet end omtalt. De har alle efterspurgt at sagen belyses for at de kan forholde sig til den.
Sjovt nok så har de eneste, som ikke ønsker sagen belyst været kredsbestyrelsen (eller i hvert fald et flertal i den). Jeg har adskillelige gange bedt om at mødes med den samlede kredsbestyrelse for at uddybe mine klager og oplevelser, men det er hver gang blevet afvist.
Netnatur.dk: 
Hvad vil et tilfredsstillende udfald af hhv et ekstraordinært møde og/ eller et stormøde indkaldt af kredsbestyrelsen være for dig ?

Stina Kaufmann:

På et ekstraordinært kredsmøde vil det være, at medlemmerne i kredsen bliver oplyst om sagen fra alle parter og at de derefter selv kan afgøre, om de fortsat har tillid til deres HB-medlem.
Et tilfredsstillende udfald af ‘stormødet’? Tja, det må vel så bare være at jagtforeningsformændene, jægerrådsformændene og aktivitetskoordinatorerne bliver orienteret om sagen og evt. debattere den. Andet kan der jo ikke ske på det møde eftersom forsamlingen ikke har beslutningskompetance… Efterfølgende er det jo så stadig muligt at medlemmerne begærer et ekstraordinært kredsmøde, hvis de mener, at der er en afstemning, der skal udføres og en beslutning der skal træffes.
Netnatur.dk: 
Mener du at den orientering der er udgået fra kreds 7 og DJ hovedbestyrelsen har været tilfredsstillende til at kredsens medlemmer er i stand til at vurdere den debat og de klager der har været rejst.

Stina Kaufmann:

Nej, på ingen måder. Mig bekendt er der slet ikke kommet en orientering fra Kreds 7 til medlemmerne om sagen. Og den orientering eller redegørelse der er kommet fra HB til medlemmerne har kun indeholdt HB’s udlægning af sagen. For at være i stand til at vurdere en sag, skal den i mine øjne belyses af alle parter.
PS: Netnatur.dk har sent tirsdag aften udbedt sig kommentar fra den berørte kreds 7 i Danmarks Jægerforbund, men kredsens berørte HB-medlem har ikke ønsket at svare på de fremsendte spørgsmål vedr. bl.a. det varslede ekstraordinære kredsmøde, men oplyser, at der ses frem til kredsens dialogmøde.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »