“Man udelader den halvdel man ikke bryder sig om, og den anden halvdel forvansker man betydningen af.” Det skriver Egon Bennetsen i en kommentar til NHG

  Tekst og foto: Egon Bennetsen           

DEN NATIONALE HJORTEVILDTGRUPPE (NHG) MANIPULERER FORSKNINGSRESULTAT

Man udelader den halvdel man ikke bryder sig om, og den anden halvdel forvansker man betydningen af.

I et notat fra NHG minus DJ, der er blottet for faglighed: https://www.netnatur.dk/wp-content/uploads/2018/06/ma-l-og-midler-i-dansk-hjortevildtforvaltning-21-maj-2019.pdf, viser man meget fint, at mål og midler flyder sammen.

Målet burde være en bedre aldersfordeling i bestanden, men for organisationerne i NHG, er det virkemidlerne: brunstjagt, arealbegrænsning og ”mellemhjorte”fredning, der er de reelle mål.

At de alle tre fjerner forvaltningen fra den egentlige målsætning forstår de ikke, eller ser stort på.

At det sidste i hvert fald er gældende, har Gruppen leveret et fint bevis på.

I referatet fra september mødet i Rådet, skriver man: (Fed skrift er min fremhævelse).

”Gruppen konstaterer med afsæt i notatet, at sprossefredning kan være et effektivt værktøj henset til at indfri målsætningerne i forvaltningen.”

Notatet man refererer til er nyligt udgivet af DCE.

Her lyder overskriften, som vel er konklusionen:

”Udviklingen i den danske kronvildtbestand

Effekter af regionale jagtregler af krondyr: Kortere jagttid og sprossefredninger ser ud til at forbedre hjortenes overlevelse. Det skriver DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

Tekst: Michael Strangholt, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ”

 Læg mærke til:

  • Man bruger konklusionen, men udelader den halvdel man ikke bryder sig om, nemlig at kortere jagttid har en effekt.
  • At der er flere hjorte, der overlever ved sprossefredning fra bunden overrasker ingen, men Rådet får det drejet til, at det kan medvirke til at indfri målsætningerne i forvaltningen, der som bekendt er 5 %, 8+ hjorte. Eftersom sprossefredningen øger bestanden langt mere i bunden end i toppen, vil procentdelen af 8+ hjorte falde. Altså nøjagtig det modsatte af hvad de hævder.

Facit: Man udelader den halvdel man ikke bryder sig om, og den anden halvdel forvansker man betydningen af.

Der er tale om uhørt grov manipulation af fakta.

Og så snakker man i tide og utide om egen faglighed og saglighed og andres mangel på samme.

Hvor sørgeligt.

Som det er de fleste bekendt, har jeg udgivet en række faglige artikler på Netnatur.dk.

I disse er der i detaljer forklaret hvorfor: brunstjagt, ”mellemhjorte”fredning og arealbegrænsning alle er skadelige elementer i forhold til målsætningen, som er 5% 8+ hjorte.

Se: https://www.netnatur.dk/vildtbiolog-hjorteplan-er-opskriften-paa-katastrofe/

Disse artikler har Gruppen eller dens medlemmer aldrig kritiseret indholdet af.

Hvorfor mon?

Jeg har to gange tilbudt at stille op med indlæg på Hjortevildtgruppernes årlige to – dages seminar.

Begge gange er det blevet afslået.

Det forklarer nok følgende punkt under eventuelt:

”Ud over Mads Flinterup er der i gruppen ikke yderligere ønske om at benytte muligheden for at invitere yderligere faglig kapacitet til årsmødet.”

For god ordens skyld skal jeg her tilbyde, at jeg gerne stiller op til debatduel med formanden for NHG, Svend Bichel, da vi har fundamentalt modsatrettede holdninger til de forskellige forvaltningselementer.

Det må da være en diskussion værd.

Mit eget forslag til forvaltning ses her:

https://www.netnatur.dk/forvaltningsmodel-for-kronvildt/

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 158)

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »