Hvis verdenssamfundet kan plante et areal på størrelse med Indien til med træer, kan der slabes balance i CO2 regnskabet, lyder det i kronik bragt i Informationen

Af Redaktionen, Foto: Robin Grønborg Sand

Det koster kun 7.500 kroner at opnå livslang CO2-balance ved at plante træer.

Det skriver Anne Wolsing og Jens Schiersing Thomsen, hhv. knowledge manager og senior ingeniør i en kronik optaget i Informationen d. 19. oktober 2018

Men hvis verdens CO2 regnskab skal bringes i balance, skal der plantes mange træer.

Faktisk skal hver dansker plante cirka en hektar til med træer, hvilket betyder, at Danmark i sagens natur skal satse på skovrejsning i andre lande, hvis vi som nation skal bidrage til den samlede CO2 balance. I modsat fald skal hele landets areal plantes til med skov.

Én hektar skov i god vækst opsuger og binder årligt mere end ti ton CO2 ifølge tal fra Naturstyrelsen. Sådan lyder det i kronik bragt i Informationen, hvor det påpeges, at træer i vækst er formidable til at optage CO2 fra atmosfæren. Foto: Robin Grønborg Sand

Til gengæld er prisen ved at overlade CO2 problematikken til træerne overkommelig. Den er nemlig beregnet til 7.500 kroner.

I følge kronikken vil det over en 10 årig periode betyde, at det vil koste det danske samfund ca. 4,3 mia. kroner om året eller 0,2 procent af det danske BNP, der var på 2.242 mia. kroner i 2017. Herefter vil træerne hvert år optage så meget CO2, at den ønskede balance i vore regnskab, skulle være etableret.

På verdensplan menes der at være plads nok at tage af, hvis et område på størrelse med Indien samlet set skal plantes til med træer. Og ifølge kronikken er det ikke nødvendigt at omlægge værdifuldt landbrugsjord til skov.

Organisationen Bonn Challenge, der arbejder for træplantning globalt, påpeger at der er arealer nok. Og det selv uden at inddrage ørkenområder i Afrika og Asien.

Handlingens optimisme er altid er bedre end intellektets pessimisme, lyder fra Anne Wolsing og Jens Schiersing Thomsen, der bygger deres kronik på en artiklel i Information, som er skrevet af journalist og Cand.scient. i biologi Jørgen Steen Nielsen, som er overbevist om, at det er træerne, der skal redde os.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »