Hvad må man nedlægge hvor og hvornår. Se oversigt over generelle og lokale jagttider for kronvildt og dåvildt her

Af Redaktionen

Se i den forkortede/redigerede oversigt, de lokale jagttider for hjortevildtet i netop dit område.

KLIK her for dåvildt

KLIK her for kronvildt

Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v.

I medfør af § 3, stk. 2 og 3, § 4, stk. 2, § 20, stk. 4, § 49, stk. 3, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 26. januar 2017, fastsættes:

Generelle jagttider

§ 1. Under hensyntagen til principperne i fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 7, habitatdirektivets artikel 12 og 14 og til principperne i kapitel 2 i lov om jagt og vildtforvaltning er der fastsat generelle jagttider for en række vildtarter. Disse fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Lokale jagttider

§ 2. Uanset bestemmelsen i § 1 er der fastsat lokale jagttider i en række områder. Disse fremgår af bilag 2-8 til denne bekendtgørelse.

Andre bestemmelser

§ 3. Jagt må kun finde sted i tiden mellem solopgang og solnedgang.

2) Kronvildt, hvor andet tidsrum er fastsat ved lokal jagttid, der fremgår af bilag 2-8 til denne bekendtgørelse.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1438 af 21. november 2016 om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. ophæves.

Bilag 1 – Generelle jagttider
1)
Hovdyr:
Kronhjort større end spidshjort
16.10-31.12
Kronspidshjort
01.09-31.01
Kronhind
01.10-31.01
Kronkalv
01.09-29.02
Dåhjort
01.09-31.01
Då og -kalv
01.10-31.01
Sikahjort
01.09-31.01
Sikahind og -kalv
01.10-31.01

Bilag 2 – Regionale jagttider

1) Region Hovedstaden:
Region Hovedstaden bortset fra Bornholms Kommune
Kronhjort, med mindst 6 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang  16.10-30.11
Øvrige kronhjorte undtagen spidshjorte ingen jagttid
Kronkalv 01.09-31.01
Bornholms Kommune
Då og dåhjort  ingen jagttid
Dåkalv 01.01-15.01
 2 Region Sjælland:
Bortset fra Møn, Lolland, Falster og den del af regionen mellem Roskilde og Region Hovedstaden, som ligger nord for motorvej 21:
 Kronhjort større end spidshjort  01.10-15.11
 Kronspidshjort og kronkalv  01.10-31.01
Den del af Region Sjælland, der ligger mellem Roskilde og Region Hovedstaden og nord for motorvej 21
Kronhjort, med mindst 6 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang  16.10-30.11
Øvrige kronhjorte undtagen spidshjorte ingen jagttid
Kronkalv 01.09-31.01
Bortset fra Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune:
 3 Region Syddanmark:
Nord for motorvej E20, syd for motortrafikvej 28 mellem Bredsten og Vejle, syd og vest for hovedvej 176 mellem Bredsten og Give, syd og vest for motorvej 18 mellem Give og Herning, syd for hovedvej 15 mellem Herning og Videbæk, syd og øst for hovedvej 467 mellem Videbæk og Skjern samt syd for Skjern Å mellem Skjern og Ringkøbing Fjord. Se bilag 3.
Kronhjort større end spidshjort 01.09-15-09 og 16.10-15.12
Kronkalv  01.09-31.01
Syd for motorvej E20.
Kronhjort større end spidshjort  01.09-15-09 og 16.10-31.12
Kronkalv  01.09-31.01
Kolding Kommune, den del der ligger øst for rute 170 mellem Vejle og Kolding og nord for Kolding Fjord, Fredericia Kommune og Vejle Kommune, den del der ligger øst for rute 170 mellem Vejle og Kolding og syd for Vejle Fjord. Se bilag 4.
Dåkalv 01.10-07.10 og 24.01-31.01
Då og dåhjort ingen jagttid
Esbjerg Kommune
Dåvildt ingen jagttid
Åbenrå Kommune, den del, der ligger øst for motorvej E45
Då, dåkalv og dåspidshjort  01.11-31.12
Dåhjort større end spidshjort 1.12-31.12
Haderslev Kommune
Dåkalv  1.11-31.12
Då, dåhjort ingen jagttid
Kolding Kommune, den del, der ligger vest for motorvej E45 og syd for E20
Då, dåkalv og dåspidshjort 01.11-31.12
Dåhjorte større end spidshjort ingen jagttid
Kolding Kommune, den del der ligger øst for motorvejen og syd for Kolding by samt Kolding By
Dåkalv 01.11-15.11
Då og dåhjort ingen jagttid
Vejen Kommune, den del der ligger syd for motorvej E20
Dåkalv 1.11 – 31.12
Då og dåhjort ingen jagttid
Sønderborg Kommune med undtagelse af øen Als og Kegnæs
Dåvildt ingen jagttid
Tønder Kommune
Dåvildt  ingen jagttid
Øen Langeland
Dåhjort  01.12-31.12
Då og dåkalv  01.11-31.01
Øen Tåsinge
Dåhjort  01.01-31.01
Øen Ærø
Dåspidshjort og dåkalv  01.01-31.01
Då, dåhjort større end spidshjort ingen jagttid
Nordfyns Kommune samt den del af fiskeriterritoriet, der indgår i EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 76, Nordfyn
Då, dåkalv og dåspidshjort  01.11-31.12
Øvrige dåhjorte 01.12-31.12
Øen Fanø
Kronvildt 2. lørdag og søndag i december og 2. lørdag og søndag i januar
Øen Rømø
Kronvildt  ingen jagttid
4 Region Midtjylland:
Syd for hovedvej 16 mellem Randers og Viborg, syd og øst for hovedvej 13, syd og øst for hovedvej 12 mellem Viborg og Herning, nord og øst for motorvej 18 mellem Herning og Give, nord og øst for hovedvej 176 mellem Give og Bredsten, nord for motortrafikvej 28 mellem Vejle og Bredsten.

Vest for motorvej E45 mellem Aarhus og Randers. Se bilag 5.

Kronkalv – jagttid fra 1 time før solopgang til solnedgang  01.09-31.01
Kronspidshjort  01.09-31.01
Kronhind – jagttid fra 1 time før solopgang til solnedgang  16.10-31.01
Kronhjort, med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang 16.09-30.09 og 16.10-31.12
Øvrige kronhjorte ingen jagttid
Syddjurs og Norddjurs kommuner, samt de dele af Randers, Faurskov og Århus kommuner, som ligger øst og nord for afgrænsningen på bilag 5.
Kronkalv – jagttid fra 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang i september samt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang i december og januar   01.09-31.01
Kronspidshjort – jagttid fra 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang i september samt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang i december og januar  01.09-31.01
Kronhind – jagttid fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang i december og januar  01.10-31.01
 Kronhjort større end spidshjort  01.10-30.11
Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune og Skive Kommune. Den del af Viborg Kommune, der ligger vest og syd for Hjarbæk Fjord, syd for Skals Å og vest for rute 533, Vestre Ringvej, rute 13 og 12. 

De dele af Herning Kommune, der ligger vest for rute 12 og nord for rute 15.

De dele af Ringkøbing-Skjern Kommune, der ligger nord for rute 15, vest for rute 467, vest for rute 11/28, nord for Skjern Å og nord for Hvide Sande. Se bilag 6.

Kronkalv – jagttid fra ½ time før solopgang til solnedgang fra 16. december til og med januar  01.09-31.01
Kronspidshjort 01.09-15.09 og 16.10-31.01
Kronhjort større end spidshjort 01.09-15.09 og 16.10-15.12
Kronhind – jagttid fra ½ time før solopgang til solnedgang fra 16. december til og med januar  16.10-31.01
Ikast-Brande, Herning, Holstebro, Struer og Lemvig kommuner 
Dåkalv, då og dåspidshjort 1.12-31.12
Dåhjort ingen jagttid
Ringkøbing-Skjern kommune 
Dåvildt 01.12-31.12
 5 Region Nordjylland:
Nord for Limfjorden og øst for motorvejen Aalborg-Hirtshals
Kronspidshjort og kronhjort større end spidshjort med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang  01.11-31.12
Øvrige kronhjorte ingen jagttid
Kronhind og kronkalv 01.11-15.01
I samme område, nord for Brønderslev-Frederikshavn vejen (Jerslevvej, Hjulskovvej, Mylundvej og Brønderslevvej)
Dåvildt 16.11-31.01
I samme område, syd for Brønderslev-Frederikshavn vejen (Jerslevvej, Hjulskovvej, Mylundvej og Brønderslevvej)
Dåhjort større end spidshjort ingen jagttid
Då, dåkalv og dåspidshjort 01.12-31.12
Nord for Limfjorden og vest for Aalborg-Hirtshals motorvejen inklusiv Thy og Mors
Kronhjort større end spidshjort med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang 16.10-31.12
Kronspidshjort 16.10-31.01
Øvrige kronhjorte ingen jagttid
Kronhind 16.10-31.01
Kronkalv 01.09-31.01
Då, dåkalv og dåspidshjort 01.11-31.12
Dåhjort større end spidshjort 01.01-07.01
Den del af regionen, der ligger syd for Limfjorden og vest for motorvej E45 mellem Aalborg og afkørsel 33 Haverslev, nord for hovedvej 535 mellem Haverslev og Vitskøl Kloster, nord for Løgstørvej mellem Aars og Vester Hornum, nord for Hyllebjergvej mellem Vester Hornum og Overlade, nord for Bjørneholmvej mellem Overlade og ud til Limfjorden (ikke Livø). Se bilag 7.
Kronhjort større end spidshjort 01.12-15.12
Kronhind, kronkalv og spidshjort 01.11-15.12
Dåvildt  ingen jagttid
Området nord for Randers Fjord, nord for hovedvej 16 mod Viborg, øst for vej nr. 533 til Skals Å herfra nord for Skals Å, øst for Hjarbæk Fjord og syd for Limfjorden, undtagen området vist på bilag 7 og beskrevet ovenfor. Se bilag 8.
Kronhjort større end spidshjort 16.09-30.09 og 16.10-31.12

Bilag 3

Bilag 3


Bilag 4

bilag 4


Bilag 5

bilag 5


Bilag 6

Bilag 6


Bilag 7

Bilag 7


Bilag 8

Bilag 8

SE OGSÅ KORT HER