Vildtudbyttestatistik viser, at jægerne nedlægger væsentlig flere hun- end handyr og at afskydning af hjorte stadig er koncentreret omkring brunstperioden

Af Redaktionen d. 20. juni 2020

Over de de seneste fire, fem år er bølgerne gået højt blandt jægere og de organisationer, der interesserer sig for kronvildt.

“Jægerne kan ikke finde ud af det”, har været den tese, der har gennemsyret ikke mindst begyndelsen af debatten.

Jægerne skyder nemlig for mange hjorte og for få hinder, har det heddet sig, hvilket har medført en såkaldt skæv afskydning.

Vildudbyttet afslører dog, at der i forrige sæson rent faktisk nedlægges flere hinder, end der skydes hjorte. 

I alt blev der indberettet 9.536 stykker kronvildt i jagtsæsonen 2018/19. I sæsonen 2019/20 er det indberettede udbytte steget til 10.023.

I følge de informationer, som jægerne har sendt til DCE, Aarhus Univercitet blev der indberettet 4.445 handyr og 5.532 hundyr.

Dermed blev der i sæsonen nedlagt cirka 20% flere hinder end hjorte. 

Det er uvist om dette fordeling af afskydningen mellem kønnene er over eller under den afskydning, som Vildtforvaltningsrådet har anvendt i den afskydningsplan, som de mener skal føre til realisering af målet om en mere velafbalanceret afskydning.

I søjlediagrammet herunder, der er hentet på Fauna.dk, kan man se, at hinderne især nedlægges i oktober, november, december og januar. 

Omkring halvdelen af de indberette hjorte er derimod skudt i september, og dermed i kronvildtets brunstperiode. 

Dermed er jagten på hjorte stadig meget koncentreret omkring parringsperioden, og netop jagt i brunsten har ofte stået for skud i den offentlige debat, da den konflikter med en af Vildtforvaltningsrådets øvrige ønsker, nemlig ønsket om der opnås en større andel af ældre hjorte i bestanden.

 


 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »