Flere steder i Danmark er jagten på kronvildt gået i gang og syd for Herning gik det galt for en jæger, som efterfølgende valgte at melde sig selv til politiet

Af Redaktionen 

Ved Hallundbæk, syd for Herning, er jagten på kronvildt gået ind. 

Men ikke alt kronhjorte i området er jagtbare, da man har såkaldt mellemhjortefredning

Der betyder, at man udover spidshjort “kun” må nedlægge hjorte, der har mindst fem ender i den ene af stængerne, svarende til det man i jægersproget kalder en 10-ender eller en ulige 10-ender, hvis der er færre ender på den modsatte stang. 

Tiltaget er indført, da man mener, at det i området vil føre til en større andel af ældre hjorte over 8 år. I følge målsætning, formuleret af Vildtforvaltningsrådet, skal andelen af hjorte over 8 år, udgøre omkring 5% af handyrbestanden.

Ulovlig hjort

Den såkaldte mellemhjortefredning, der skal føre til en større andel af ældre hjorte i bestanden, har mødt voldsom kritik af vildtbiolog med hjortevildt i speciale. Biologen Egon Bennetsen mener, at tiltaget kan virke mod hensigten, da afskydningen flyttes mod de ældre hjorte, mens andelen af de yngre “mellemhjorte” blive større og dermed medvirker til at trække bestanden væk fra målsætningen. Desuden kan det under f.eks. drivjagt være vanskeligt at tælle enderne i de ofte korte øjeblikke, hvor der opstår en skudchance til en eller flere hjorte og i oktober 2019 måtte en jæger i Herning-området se i øjnene, at han havde taget fejl og nedlagt en hjort, der manglede en sprosse.

 

I følge Herning Folkeblad er der en jæger i området ” der bør overveje en tur omkring en optiker” da jægeren efter en jagt i weekenden 19.-20. oktober 2019 måtte indse, at han havde talt fejl.

Hjorten, som han nedlagde, havde ikke fem, men kun fire ender i den stang, hvor der var flest. Dermed var hjorte at betragte som ulovlig nedlagt.  

Jægeren valgte at melde sig selv og ifølge Herning Folkeblad kan jægeren nu se frem til en bøde for overtrædelse af jagtlovens bestemmelser.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »