For første gang i flere år set det nu ud til, at bestanden af kronvildt har stabiliseret sig …

Af Redaktionen

Alt tyder i al fald på, at der ikke er nedlagt flere stykker kronvildt i den netop afsluttede sæson, end i det forrige jagtår 2012/13.

Naturstyrelsens sidste jagt i år foregik i området Hoverdal plantage, hvor cirka 40 jægere deltog. Her blev der i stærk blæst og kulde nedlagt 4 stykker kronvildt.

Til Dagbladet Holstebro-Struer siger formand for Hjortevildtgruppen Lars Jensen:

– Det er et rigtigt godt arrangement, Naturstyrelsen her afvikler hvert år i slutningen af sæsonen. Det er en dag, hvor man samarbejder hen over naboskab. Det er en god ting, at man kan samarbejde omkring jagten, og det er en god måde at møde naboerne på. Jeg tror, vi kommer til at se ændringer i den form, vi driver kronvildtjagt på.

Fremover vil det blive noget med, at man bliver enige om at jage på store samlede arealer samtidig, så man undgår alt for mange dage med forstyrrelser rundt omkring.

Lars Jensen opfordrer alle til at indrapporteret antallet af nedlagte krondyr til hjortevildtgrupperne, så snart som muligt.

– Det er vigtigt, vi får de korrekte tal. Jeg er spændt på at få resultatet, for jeg tror, kurven for krondyrenes vækst er knækket nu, slutter Lars Jensen.

 

%d bloggers like this: