I det område af Sydsjælland, der dækkes af Tybjerg og Omegns Kronvildtlav, matcher afskydningen kvoten, men alligevel mener lavet, at der fremover også er plads til mindre forbedringer 

Tekst: Henning Kørvel

I det område af Sydsjælland, der dækkes af Tybjerg og Omegns Kronvildtlav, blev der i denne sæson nedlagt 15 styk, fordelt på fem hjorte, tre hinder og syv kalve. 18 styk var på kvoten, og koordinator Leif Stonor Nielsen kunne godt have tænkt sig, at der var blevet skudt flere kalve.

På kvoten var der fire hjorte, fire hinder og 10 kalve. Altså i alt 18 styk.

Og der blev skudt fem hjorte, heraf en sølvmedalje, tre hinder og syv kalve. Altså 15 styk.

Hjorten blev skudt ved Tybjerglille 1. oktober.

– Det ville dog have været fint, hvis der var blevet skudt lidt flere kalve, siger Leif Stonor Nielsen, koordinator i Tybjerg og Omegns Kronvildtlav, der dækker 15.000 hektar, bestående af godserne Gisselfeld, Bregentved, Sparresholm, Holmegaard, Tybjerggaard og Lystrup.

Hjorten, der blev nedlagt ved Tybjerglille 1. oktober 2020. Privatfoto

I lavets område står der op imod 125 stykker kronvildt, der har bredt sig ned over Næstved og videre til Vordingborg.

Kronvildt står meget på Broksø Gods, som p.t. ikke er medlem af lavet, men ifølge godsets hjemmeside følger man i det store og hele kronvildtlavets afskydningsregler.

Kronvildtbestanden på Sydsjælland er et miks af kronvildt, sat ud på Gisselfeld og dyr undsluppet fra en hegning i Herlufmagle.

Kronvildtet fra Gisselfeld kom fra Jægersborg Dyrehave og gik i en hegning, før det blev lukket ud.

Lavet har fastsat, at kun hjorte fra 14-ender og op er jagtbare, men lavet kan naturligvis ikke styre afskydningen af hjorte uden for lavets område.

Leif Stonor Nielsen har tidligere sagt, at fordi der ses seks-syv stykker kronvildt her og der, og der ikke foreligger meldinger om, at landbruget mærker meget til dyrene, så vil afskydningskvoten for hinder ikke blive sat op, hvorimod kalvekvoten vil blive sat op i tilfælde af, at den bliver skudt op.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »