I septemberudgaven af Jæger, som i disse dage er under omdeling, har der desværre indsneget sig en beklagelig fejl i den årlige kronvildtoversigt.

Artiklen indeholder i år et kort, der grafisk viser, hvilke jagttider der lokalt er gældende for kronvildt efter den seneste jagttidsrevision, som trådte i kraft den 1. april i år, men der er desværre røget en passage ud i den tilhørende tekstbox for et af områderne – nemlig det vestjyske område omkring Holstebro.

Af Jægers artikel ser det således ud, som om kronhjorte med mindre end 9 sprosser IKKE må skydes. Dette er imidlertid forkert, da disse hjorte må jages fra den 16. oktober til den 31. december i det vestjyske område. Vi beklager fejlen og offentliggør en opdateret udgave af kortet som kan ses her: kronvildtkort2011.pdf

Der er i øvrigt al mulig grund til at være opmærksom på den lange række af ændringer i lokale jagttider for kronvildt, der er blevet indført i den kommende jagtsæson, hvis du skal på jagt på et område, hvor der er chance for at skyde kronvildt.

De mest vidtgående ændringer er sket i Region Midtjylland, hvor der i to nye områder er ændret markant på jagttiderne for landets største hjorteart. I området omkring Ikast-Brande og Silkeborg gælder følgende nye jagttider:

 • Kronhjort, med mindst 9 sprosser på minimum 2 cm., og kalv
  01.09-31.01
 • Kronhjort, med mindre end 9 sprosser på minimum 2 cm, og hind
  01.10-31.01

Endvidere er driv- og trykjagt i samme område ikke tilladt i hele september måned.

I et stort område, der dækker dele af Lemvig, Struer, Herning, Holstebro, Viborg og Ringkøbing-Skjern kommuner, er det ligeledes nødvendigt at tælle sprosser på hjortene i den kommende sæson, hvor følgende jagttider er gældende:

 • Spidshjort og kalv af kronvildt
  01.09-31.01
 • Kronhjort med mindst 9 sprosser på minimum 2 cm
  01.09-31.12
 • Kronhjort med mindre end 9 sprosser på minimum 2 cm
  16.10-31.12
 • Kronhind
  16.10-31.01

I Nordjylland er der ligeledes indført flere lokale ændringer i forskellige områder. Blandt andet er der i en del af Himmerland indført følgende bestemmelse for kronvildt:

 • Kronhjort, med mindre end 9 sprosser på minimum 2 cm, kronhind og kalv
  Ingen jagttid

Du kan se samtlige lokale jagttider for kronvildt i jagttidsbekendtgørelsen og læse meget mere om den danske kronvildtbestand i Jægers september-udgave.

%d bloggers like this: