Miljøstyrelsen håber, at Fyn er stort set fri for det invasive mårdyr, da GPS overvågning tyder på, at der er meget få mårhunde på øen

Af MST.dk

Siden udsættelsen i november har seks judas-mårhunde med GPS-halsbånd bevæget sig rundt på store dele af Fyn. Et par af dem er også blevet flyttet rundt, men ingen af dem har så vidt vides fundet en mage. Miljøstyrelsen formoder derfor, at mårhunde-problemet er meget begrænset på Fyn.

Siden slutningen af november sidste år er seks GPS-mærkede judas-mårhunde sat ud på Fyn. Udsættelsen kom efter, at to mårhunde tidligere på måneden blev spottet på henholdsvis Fyn og Tåsinge – områder der tidligere har været fri for mårhunde.

 

Kun meget få mårhunde på Fyn

Formålet med at udsætte judas-mårhunde er, at de skal danne par med andre mårhunde, hvorefter GPS-halsbåndet afslører deres position. Magen aflives typisk, mens den GPS-mærkede judas-mårhund sættes fri igen.

Indtil videre har ingen af de seks GPS-mærkede judas-mårhunde dog fundet en mage. Det tyder derfor på, at spredningen af mårhunde på Fyn er bremset.

– Når ingen af de seks udsatte mårhunde har fundet en mage, er der god grund til at tro, at der er ingen eller meget få mårhunde på Fyn, fortæller Hans Erik Svart, biolog i Miljøstyrelsen.

Mårhunden er et invasivt dyr, hvilket betyder, at det er uønsket i dansk natur. Mårhunden er nemlig en trussel mod hjemmehørende arter.

Stor spredning

Det udsatte GPS-mærkede judas-mårhunde er steriliserede, så der er ikke farer for, at parret når at formere sig.

Siden udsættelsen i november har de seks judas-mårhunde bevæget sig rundt på store dele af Fyn. Et par af dem er også blevet flyttet rundt.

– Når de GPS-mærkede mårhunde har dækket en stor del af Fyn, styrker det vores formodning om, at mårhunde-problemet er meget begrænset på Fyn, fortæller Hans Erik Svart.

Et mårhund slap væk

I starten af november blev en mårhund set på Tåsinge syd for Fyn. Mårhunden blev skudt og blev efterfølgende sendt til undersøgelse på Veterinærinstituttet.

Senere på ugen blev en anden mårhund set ved Kerteminde. Mårhunden ved Kerteminde slap væk, og den er ikke fundet endnu.

– Vi har desværre ikke fundet mårhunden fra Kerteminde endnu, så vi fortsætter eftersøgningen. Grunden til, at vi ikke finder den, kan dog være, at den allerede er omkommet.

Mistet to judas-mårhunde

Ligesom andre dyr i naturen dør, er der også risiko for, at judas-mårhundene dør. Siden november er to af de seks udsatte judas-mårhunde enten døde eller forsvundet.

Den ene er forsvundet i nærheden af motorvejen på Vestfyn. Den formodes derfor at være dræbt i trafikken. En anden mårhund er fundet død på motorvejen vest for Odense.

– Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi mister et mærket dyr. Men når en judas-mårhund dør, forsøger vi at erstatte den med en anden, så vi opretholder eftersøgningen.

Det er Naturstyrelsen, der står for selve udsættelsen af judas-mårhundene.

KLIK og se artikeloversigt med MÅRHUND

Del gerne artiklen hvor du ønsker...