Dansk gods satser på husdyr, der ikke bliver foderet og aldrig kommer på stald. Resultatet vil i følge danske naturfonde føre til mere vild natur

Af Den Danske Naturfond

Vi skal sørge for flere levesteder til vores natur, der mangler plads. Og det er præcis sådan et projekt, vi nu støtter i opstarten på Skovsgaard Gods på Langeland.

Godset har i århundreder været drevet som landbrug og skovbrug.

Men nu er de to naturfonde Den Danske Naturfond og Danmarks Naturfond gået sammen om et kæmpe naturprojekt, som skal skabe mere natur på en stor del af godsets areal.

To tredjedele af godsets knap 400 hektar skal gøres vildt ved at sætte kvæg, vildheste og grise ud. De skal skabe optimale betingelser for biodiversiteten i området.

Skovsgaard Gods blev testamenteret til Danmarks Naturfredningsforening i 1979 af Frk. Ellen Fuglede, som ønskede at sikre, at ejendommen og naturen efter hendes død ikke blev udnyttet eller bebygget, men forblev på naturbevarende hænder. Godset ejes i dag af Danmarks Naturfond, som er stiftet af Danmarks Naturfredningsforening. KILDE: DN.dk245 hektar hegnes i én stor indhegning, hvor dyrene lever vildt helt året.

Det betyder, at de lever vildt på arealet og af det, de selv kan finde at æde i naturen. De fodres ikke og kommer aldrig kommer på stald.
 
Dyrene vil bidrage til udviklingen af et landskab med græsland, kær, vådområder, lysåbne skove og krat, og det vil give basis for en stor biodiversitet i området.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »