Mandag 16. maj går bukkejagten i gang, og tusindvis af jægere får måske også mulighed for at skyde en mårhund. Men skyd ikke mårhunde med GPS-halsbånd.

Af Naturstyrelsen

Mårhunden er en invasiv art, der må reguleres året rundt. Jægere på bukkejagt må derfor hellere end gerne skyde mårhunde, hvis de ser dem, men skyd ikke de mårhunde, der bærer GPS-halsbånd, for det er de såkaldte Judasdyr, som er med til at bekæmpe arten ved hjælp af GPS-sendere.

Oplysninger om levende og skudte mårhunde er nyttige i bekæmpelse af mårhund, fordi oplysningerne kan føre til fangst af andre mårhunde, da der ofte er en mage eller et kuld mårhundeunger i nærheden.

Tyve Judasdyr i aktion

Naturstyrelsen har i dag cirka 20 Judasdyr, som er steriliserede mårhunde udstyret med et GPS-halsbånd. Hvis en mårhund er blevet skudt, vil en judasmårhund af samme køn hurtigst muligt blive sat ud i nærheden, da mårhunde har tendens til hurtigt at danne par, hvis der er to singler af modsatte køn i samme område. Mårhunde, der fanges i fælde, bliver ofte udstyret med et GPS-halsbånd.

Hvis man ser eller skyder en mårhund, kan man ringe til en af Danmarks Jægerforbunds mårhundereguleringsjægere, der kan vejlede om den videre indsats.

Læs mere på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside

Man kan også ringe til Naturstyrelsen i Blåvandshuk, der håndterer judasmårhundene  i samråd med mårhundereguleringsjægerne, hvis man har skudt en mårhund eller finder en påkørt mårhund.

Kontakt forstfuldmægtig Lars Trier på tlf.: 4085 6920 eller send en e-mail: blh@nst.dk.

Kort over judas-mårhundenes position kan ses herunder.

Lad GPS-mårhundene gå fri

Lokationer på Judas-mårhunde den 12. maj 2016

Fakta om regulering af mårhund

Den officielle jagttid på mårhund løber fra 1. september til 31. januar for alle jægere. Mårhund må derudover reguleres året rundt, som kan ske uden dispensation fra Naturstyrelsen.

Regulering kan ske ved beskydning og ved fældefangst. Regulering med skydevåben må foretages fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang.

Mårhunde må reguleres fra skydetårne og platforme – også med haglgevær. Der må reguleres ved foderplads, og det er også tilladt at anvende kunstigt lys til reguleringen.

Læs mere: De uønskede: Mårhunden

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »