En opfordring til de danske haveejere om at vente med at klippe hækken til efter 1. august. Også fældning af træer og buske bør man vente med, hvis man vil havens ynglefugle og den nære natur det bedste

Af Jan Skriver, dof.dk

Solsorten, grønirisken og gærdesangeren har unger på denne tid af året, da frugtbarheden er på fri fod i Danmarks haver, hvor hække i reglen er et yndet ynglested for en lang række arter af småfugle.

Men hvis ynglesæsonen skal gå godt, er det fornuftigt at holde hånden over hækken og lade håndelaget med klipper eller saks hvile et par måneder endnu.

”Vi anbefaler, at man først klipper sin hæk efter 1. august, da de fleste småfugle, der yngler i hække, så er færdige med deres ynglesæson. Hvis man alligevel vil klippe hæk fra midten af juli, kan man gøre det forsigtigt og se efter, hvor der er fuglereder,” siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

”Hvis man klipper hæk i maj og juni, kan man komme til at skade ynglefuglene direkte ved at ødelægge deres rede, æg eller unger. Indirekte gør man også skade, fordi man risikerer at gøre hækken så åben, at rovfugle, kragefugle eller måske katte får lettere ved at finde fuglerederne”, siger Knud Flensted.

Tøv en kende med fældninger

DOF opfordrer også til, at man som haveejer er tilbageholdende med at fælde træer og buske fra 1. marts til 31. august.

”Det er en fordel for ynglefuglene, hvis haveejeren om sommeren gør så lidt som muligt i sin have, måske med undtagelse af at slå græsset. Det er måske endda gode nyheder for mange have-ejere, at de med god samvittighed kan lave så lidt som muligt og samtidig hjælpe fuglene,” siger biologen.

”Der er også den ekstra fordel ved at vente med sin hækklipning til august, at man med de fleste typer af hække så kan nøjes med at klippe denne ene gang i sæsonen. Hvis man klipper sin hæk i maj eller juni, vil hækken skyde igen, så man må gentage processen i sensommeren”, siger Knud Flensted.


FØLG NETNATUR.DK OG FUGLEAPP PÅ FACEBOOK
Gå ind på Netnatur eller FugleApp’s facebook side, tryk på knappen “Følger” og marker punktet “Se først”.
Så sikrer du dig, at du får alle nyheder.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »