”Jægere kan ikke opføre sig anstændigt. De skal i juridisk spændetrøje! Ellers gør de skade på sig selv og andre”. Dette image kan vi skabe, hvis ikke vi tager afstand fra jagt på diegivende råer i oktober

Af Michael Sand

LEDER: Siden vi her på sitet præsenterede nu afdøde Carl Grønbjergs tanker omkring en forening, der skulle se på råvildtets tarv, har der været meget røre om den danske råvildtpolitik. Senest har Råvildtforeningen søgt om midler til gennemførsel af en undersøgelse, der skal se på konsekvenserne af vores jagttid, der tillader, at både rå, lam og buk må jages fra d. 1. oktober.

Den kontroversielle jagttid (på råerne) har ofte været til debat, da mange råer stadig er diegivende i oktober. Mange – herunder også Råvildtforeningen – frygter derfor, at lammene ikke udvikler sig optimalt, hvis råen nedlægges i begyndelsen af jagttiden. For nogle år siden forsøgte jeg at skrive en artikel om emnet.

I den forbindelse snakkede jeg med en del kompetente personer på området. Men svarene gik fra ” vi ved ikke, hvad der sker med lammene, hvis råen nedlægges i oktober” til ” de moderløse lam vil klare sig fint, så længe der er føde nok på terrænet”. Ingen kunne med sikkerhed sige, at lammenes mulighed for at udvikle sig normalt, blev reduceret, hvis råen blev nedlagt i oktober. Under min research mødte jeg et par hjorteavlere, der havde gjort en interessant erfaring.

Hjortekalve, der mister hinden først på efteråret, vil veje 1-1,5 kilo mindre sidst på vinteren sammenlignet med de kalve, der stadig gik med hinden. Men erfaringer med hjortevildt i hegn kan ikke overføres til råvildt på fri vildtbane. Såfremt Råvildtforeningen formår at skaffe midlerne til den aktuelle undersøgelse vil vi givetvis få svar på spørgsmålet: Hvad sker der med lammene, når råen skydes bort i oktober. Resultatet af undersøgelsen er absolut ikke uinteressant. Men prisen for undersøgelsen, og den opmærksomhed den vil udløse, kan blive meget høj. Og jeg tænker ikke på de økonomiske udgifter, men på den pris, som jægernes omdømme må betale.  Hvis vi har den mindste mistanke om, at lammenes mulighed for at udvikle sig mindskes, hvis råerne bortskydes, skal vi naturligvis ikke skyde ældre råer i oktober. Heldigvis er det da også mere reglen end undtagelsen, at råerne er frivilligt fredet i oktober.

En undersøgelse over hvor mange voksne råer, der bliver nedlagt i Danmark, kunne være med til at retfærdiggøre den påtænkte undersøgelse.

En teori er, efter min mening, ikke tilstrækkelig og jeg tvivler på, at problemet med moderløse lam er særlig stort. Men uanset om afskydningen af råer i oktober er stor(cirka 10.000 som Råvildtforeningen tror) eller lille som jeg antager, er den stadig uetisk. Medmindre vi er sikre på, at det ikke har konsekvenser for lammene, bør vi naturligvis lade usikkerheden komme lammene til gode. Derfor vil jeg opfordre til, at man principielt undlader at skyde råer i oktober.

Uanset om jagtloven tillader det eller ej. Vi har ikke brug for en undersøgelse eller for den sags skyld en ændring i jagtloven. Det vi har brug for er en klar tilkendegivelse, der viser, at danske jægere naturligvis ikke skyder råen væk fra lammene før disse er store nok til at klare sig selv.

Derfor indleder vi først afskydningen, når vi er helt sikre på, at lammene er klar til at stå på egne ben. Det er det budskab vi skal have ud.

Men det er vigtigt at huske på, at en vis afskydning af råer, er en del af en sund og nødvendig råvildt-forvaltningen. Og som situationen er nu, tyder alt på, at der faktisk skydes for få råer rundt omkring på de danske terræner. Derfor er det mit håb, at jagt-danmark kommer ind i kampen og melder ud, at danske jægere naturligvis er i stand til at tage vare om vores råvildt på en etisk forsvarlig måde.

En klar udmelding vil lukke luften ud af den planlagte undersøgelse. Og dermed kan vi stadig håbe på, at den for jægerne negative medie-omtale, bliver til at overse. Selvom undersøgelsen skulle komme frem til, at lammene ikke lider under vores aktuelle jagttid på råer i oktober, vil denne konklusion have meget lille journalistisk interesse.

Historien om moderløse bambier er der mere bid i. Indtil resultatet fremligger om et eller flere år, risikerer den danske jægerstand at blive fremstillet som en flok hjerteløse mordere, der ikke uden kamp vil opgive deres juridiske ret til at skyde råerne væk fra deres lam …

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »