Forlænget jagttid giver større udbytte, konkluderer DCE i udsendt pressemeddelse, hvor der ses på konsekvenserne af en længere jagttid på kortnæbbede gæs

AF DCE

På grund af en stor bestand blev jagttiden på den kortnæbbede gås udvidet med januar måned i den seneste sæson, hvilket har ledt til 13.434 nedlagte individer mod sidste sæsons 8.818 styk.

Den kortnæbbede gås deles i to bestande, hvor den del af bestanden, som yngler på Svalbard, holdes nede på omring cirka 60.000 fugle. Den del af bestanden, som yngler på Grønland og Island, er dog langt mere taltstærk. Der er tale om en og samme art og kun valg af yngleområde og trækruter adskiller fuglene i de to bestande …

Forlængelsen af jagttiden er et af de redskaber, der bruges i den adaptive forvaltning af den kortnæbbede gås, hvor ønsket er, at holde bestanden på et niveau på omkring 60.000 individer, for bl.a. at undgå at fuglene udøver for voldsomme skader på marker langs deres trækruter, som bl.a. går langs Vesterhavskysten.

Læs mere om adaptive forvaltning

Det øgede antal nedlagte individer hos den kortnæbbede gås taler ellers imod den generelle statistik for nedlagte fugle i Danmark. Hvor der sidste sæson blev meldt om 1.922.551 nedlagte fugle, er der i denne sæson kun blevet indberettet 1.867.039 styk, hvilket er et samlet fald på godt 5%. Ud af de 31 tilladte fuglearter, er der tilbagegang i udbyttet hos 23 arter.

Læs også: 11.000 gæs overset i tælling

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »