Jack Hansen vil i nyt tiltag “redde vores råvildtjagt” og påpeger, at interne regler for bæredygtig jagt “helt åbenlyst har været generelt forkerte” og i stedet bør erstattes af enkle værkøjer til afskydning

Læserbrev af Jack Hansen

Status råvildt og Afskydningsværktøjer til dit eget jagtareal

Der inviteres hermed til at læse en status over vores råvildtbestand og det igangværende fald i råvildtbestanden i Danmark. Red vores råvildtjagt.

I flere andre lande ses også meget alvorlige bestandsfald hos råvildt, ligesom også elgbestandene i flere lande er i kraftig nedgang, målt på faldende vildtudbytte.

På 11 år er råvildtbestanden i Danmark faldet ca. 34%, og vi har omtrent samme årlige procentvise bestandsfald som råvildtbestanden i Sverige de sidste 26 år.

Råvildtjagt er for rigtigt mange mennesker en livsstil, mange aktører er involveret i råvildtjagt og større økonomiske interesser er på spil – så interessen gælder både jægere, jagtudlejere, de jagtlige organisationer og de bestandsforvaltende myndigheder m.fl.

Gøres der ikke noget ved igangværende bestandsfald nu, risikerer vi endnu større bestandsfald og meget væsentlig reduktion i vores råvildtjagt eller pålagte restriktioner, som måske endda går langt ud over det nødvendige.

Vi er ganske enkelt nødt til at forholde os til hvad der er det sandsynlige bæredygtige bestandsudtag, og ikke kun hvad der tillades afskudt på jagtarealerne og fastsatte kvoter, da disse helt åbenlyst har været generelt forkerte – påvist i vildtudbyttestatistikkerne.

I en simulerende, international bestandsanalyse, som jeg har udviklet, kan påvises de nøjagtige årsager til de sete bestandsfald hos råvildt og elg i flere lande, ligesom det bedste og bæredygtige bestandsudtag kan findes i denne bestandsanalyse på landsplan, distriktsplan og helt nede på jægerens / jagtudlejerens eget jagtareal.

I de udførte bestandsanalyser viser det sig meget sandsynligt, at det ikke er de årlige bestandsudtag der er afgørende for store, men at det er afskydningsfordelingerne som er afgørende forkerte – og som skaber skadelig bestandssammensætning, førende til de sete bestandsfald.

På baggrund af resultaterne i ovennævnte bestandsanalyse, er der udviklet en serie enkle, nemme og praktiske afskydningsværktøjer for råvildt i alle 50 lande med råvildt, for elg i alle 20 lande med elg og for mange andre lignende dyrearter i alverdens lande, til brug for jægere, jagtudlejere m.fl.

I disse afskydningsværktøjer finder jægere og jagtudlejere det bæredygtige årlige jagtudbytte og den bedste afskydningsfordeling på deres egne definerede jagtarealer, og også estimeret antal dyr på jagtarealerne ses i værktøjerne.

Den bedste fordeling af skudte spidsbukke, gaffelbukke og seksendere ses også i medfølgende Afskydningstabeller.

Der er nok mange der, ligesom jeg, finder det rigtigt ærgerligt at se råvildtjagten reduceret til et endnu ukendt omfang – på grund af et generelt kun lidt for stort samlet årligt bestandsudtag, men især på grund af en forkert afskydningsfordeling.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »