Eksperter har dumpet tandsnitsmetoden i test, men alligevel fastholder Jægerforbundet metoden, selv om DCE’s konklusioner i den gennemførte test anses som “ikke lødig” 

Af John Chris

Nu kommer DJ med de første resultater af tandsnits-målingerne fra de indsamlede kæber fra sidste jagtsæson. 
I DCE´s rapport (DCE 106) fra 2014 har DCE ifb med tandsnitsvurdering af alder på kronvildt mulighed at validere denne metode, da de var i besiddelse af 38 sæt kæber med kendt alder, hvoraf de 37 var brugbare.

Læserbrev: DJ bidrager til ikke lødig vildtforskning

“Skrækscenariet er yderligere begrænsninger baseret på data, der ikke kan fortolkes, men som dog er leveret af jægerne selv”, skriver John Chris, som er stifter af facebookgruppen Hjortevildtforvaltning i Danmark

Tænderne fra disse kæber sender DCE til Norge for at få tandsnitsvurderet. Hermed har man en enestående mulighed for at holde tandsnits-vurderingeren op mod den kendte alder.

Jeg er ikke bekendt med at andre institutioner, der har foretaget en lignende validering, eller overhovedet har haft mulighed for det.

På side 26 i DCE 106 fig 5 fremgår det af DCE´s vurdering, at der i forholdet mellem de kendte aldre og de tandsnitsvurderede aldre er en forklarings grad på 92 %.

Dette udsagn er falsk …

Kan ikke forklare noget som helst

Det er sidenhen dokumenteret af 2 ph.d´er i Statistik (hvoraf den ene har udgivet flere undervisningsbøger i statistik, som der undervises i på flere danske universiteter), at beregningsmetoden benyttet af DCE ikke er korrekt og fremkommer med en ”falsk” høj forklaringsgrad (betegnet som R2 værdi).

Citat fra de 2 Ph.d´er:

”De 92 % er en ”falsk” R2-værdi i en model, hvor man tvinger linjen ned gennem (0,0) og med fri hældning. Som forklaret ovenfor er denne ”forklaringsgrad” på ingen måde et udtryk for modellens præcision. I ”skrækeksemplet” opnår man jo en R2-værdi på hele 96 % uden at kunne forklare noget som helst.”

Se hele forklaringen nederst i denne her artikel:

DJ og DCE sendt til tælling 

DCE er siden hen kommet med endnu en udtalelse omkring denne problematik, dog uden på nogen måde at redegøre for, at det er korrekt at bruge regnemetoden, der giver den høje forklaringsgrad på 92%

DCE natater 2017

Tværtimod bliver forklaringen fra DCE endnu mere suspekt i dette notat. 
Man har som sagt målt på 37 dyr, heraf er der især 2 målinger, der afviger temmelig meget (outliers).

I notatet fra 26-4-2017 forsøger man nu at redegøre for hvordan billedet ville se ud såfremt man IKKE medtog disse 2 outliers.

Eksperter dumper undersøgelses-konklusion

Til dette nye notat fra DCE, er de 2 Ph.d´ers forklaring følgende:

” Der stilles i det nye skriv spørgsmål til hvorvidt de 2 outliers bør indgå eller ej (p.4). Selvfølgelig SKAL de med – i praksis aner man jo ikke hvilke observationer der er korrekte og hvilke, der ikke passer ind i modellen. Forklaringsgraden er og bliver 51,8 % og ikke 95,9 % (eller 91,9 % som opnås ved den omvendte regression). At udelukke outliers eller at tvinge linjen ned gennem (0,0) og efterfølgende fokusere på en falsk høj forklaringsgrad er simpelthen ikke lødigt.
Dermed står vi stadig med konklusionen, at vi ikke på det foreliggende grundlag vil kunne fremkomme med noget troværdigt estimat på hvor stor en andel af dyrene, der er over 8 år.
Vi kan fagligt stå inde for ovenstående statistiske analyse på det foreliggende datamateriale, hvilket må betyde, at der for os at se må være andet, der ligger til grund for at konkludere, at tandsnittene skulle være anvendelige til at predictere alderen”

Her fastholder de 2 eksperter i statistik, at DCE´s konklusion simpelthen IKKE er lødig …

Videnskabelig ubrugelig

For kan man begynde at pille i datapunkter for at tilnærme sig en mere ønskelig værdi der passer bedre til det man ønsker konkluudere ?

Som en anden biolog meget klogt nævnte:

For hvad nu hvis man ønskede at bevise, at modellen IKKE virkede, ville det så være ok at fjerne nogle af de datapunkter, der talte for at metoden virker ?

Dette faktuelle forhold er naturligvis forelagt både DCE og DJ. Men både DCE og DJ har klogeligt valgt at forholde sig fuldstændig tavse til denne noget ubelejlige sandhed.

Så når DJ nu vil foregive, at de kan udlede noget som helst brugbart omkring alder, af disse resultater fra de indsendte kæber, er det på baggrund af en metode, der IKKE er valideret bedre end at kunne give en forklaringsgrad på ca.50 %. Og det er i videnskabelig sammenhæng ubrugeligt.
Ubrugelig under de omstændigheder at sålænge DCE ikke kan forklare (beregne og dermed dokumentere) at deres beregning holder vand.

Og dette har DCE på nuværende tidspunkt IKKE redegjort for. 
Men DJ har nu alligevel givet tommelfingeren opad til at DCE´s faglighed på det her punkt er et tilfredsstillende niveau at rådgive deres medlemmer og de danske jægere på.

Skudte dyr afspejler ikke levende bestand

En anden faktor, som spiller ind i denne vurderingsmetode, er:
 Hvordan sandsynliggør DCE at de indsendte tænder er repræsentative for aldersfordelingen af samtlige skudte dyr?

Hvordan sandsynliggør DCE, at de skudte dyr er repræsentative for den totale bestand ?

Der er alt for mange usikkerhedsfaktorer til, at man kan udlede noget som helst intelligent omkring alder af skudte dyr i almindelighed, og det er derfor i særdeleshed fuldstændig grebet ud af luften, hvis man også samtidig vil bruge dette til at argumentere noget som helst omkring den levende bestand, som jo er dem vi skal jagte i fremtiden.

Så når DJ nu konkluderer det her med DCE´s velsignelse, at man kan udlede noget som helst udfra disse resultater, er det ganske enkelt IKKE troværdigt …

Og derfor er indsamling af kæber til de her undersøgelser skønne spildte kræfter og jeg kan kun opfordre jægerne til ikke at spilde deres tid på det. 
Og i værste fald skyder jægerne sig selv godt og grundigt i foden ved at levere data ind til undersøgelser, der er beviseligt utroværdige, og som man jo så nærmest kan udlede hvad man måtte have lyst til. 
Og her er skrækscenariet yderligere begrænsninger baseret på data, der ikke kan fortolkes, men som dog er leveret af jægerne selv…

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »