– DJ har ikke en plan for egen ny hundepolitik. Det understreges i læserbrev, hvor det hævdes, at DJ nu er på strandhugst hos etablerede hundeklubber

Læserbrev af Søren Stenhøj Jørgensen

Danmarks Jægerforbund går på strandhugst hos de stående hunderacer. Forsøger at hverve autoriserede dommere til egne prøver

I forlængelse af DJ’s fravalg af det formelle samarbejde med de stående jagthunderacer samt øvrige specialklubber for jagthunde, har DJ nu indledt et forsøg for at tiltrække autoriserede dommere fra de stående jagthunderacer.

DJ har via Dansk Kennel Klubs administration fremsendt en henvendelse til alle autoriserede dommere, hvor de opfordres til at bistå DJ med at udforme en dommeruddannelse. Dette for at understøtte DJ’s nye strategi på jagthundeområdet, der både omfatter stambogsførte jagthunderacer og krydsninger. Strategien er tidligere offentliggjort på DJ’s hjemmeside.

I henvendelsen fra DJ’s jagthundekonsulent Ove Dam Hedegaard fremgår bl.a.:

”Vi vil i den kommende tid bl.a. få brug for hjælp til at udarbejde og implementere en ny dommeruddannelse i DJ-regi og vil i den forbindelse gerne opfordre til, at man ved interesse kontakter jagthundekonsulent Ove Dam Hedegaard, odh@jaegerne.dk /tlf. 88 88 75 04.

Da vi tidligere ikke har haft mulighed for en direkte kontakt til jer, som dommere og prøveledere, har vi derfor et ønske om oprettelse af en mailliste for at kunne formidle information, nyheder m.v. direkte til jer. Vi håber du vil være en del heraf.”

Ovennævnte betyder, at DJ på ingen måde har haft en plan for egen strategi og prøver. Hvad er så nemmest? At gå på strandhugst hos de klubber og foreninger som gennem mange år har arbejdet for et højt niveau af hundedommere i Danmark. Har DJ overhovedet accept fra Dansk Kennel Klub (DKK) til, at de påtænkte prøver kan anerkendes til registrering som godkendte avlsprøver?

Det skal oplyses, at det er DKK, der har ansvaret for at godkende og autorisere dommere, hvis bedømmelse af brugshunde efter vedtagne regelsæt– her jagt – kan registreres som anerkendte prøveresultater. Dette til inspiration for styring af avlen.

Uddannelsen af de ca. 90 autoriserede dommer – markprøver og apportering – har været håndteret af det tidligere Dansk Jagthundeudvalg (DJU) i samarbejde med DKK. Omkostningerne til den løbende uddannelse har ligeledes været afholdt af DJU.

Henvendelsen fra DJ til de mange dommere har skabt forundring og forargelse blandt modtagerne af denne henvendelse fra DJ. Udsendelsen har samtidig foranlediget, at de stående jagthundes nestor, DJU’s tidligere formand og mangeårige sekretær Aage Stenhøj Jørgensen, har fattet ”pennen” og skrevet et meget personligt brev til alle autoriserede markprøve- og apporteringsdommere uddannet via DJU. Dommere, som han har fulgt tæt via deres uddannelsesforløb og deres praktiske virke.

Aage Stenhøj Jørgensen skriver bl.a.

”Når jeg har sat mig ved tastaturet og valgt at henvende mig direkte til jer, så har det bund i den uacceptable opførsel, der her udvises fra DJ’s side – både hovedbestyrelse og ledelse. Den udsendte opfordring fra DJ’ s jagthundekonsulent Ove Dam Hedegaards til jer som autoriserede markprøvedommere og apporteringsdommere bryder med alle formelle som uformelle normer i alt foreningsarbejde. Dommeruddannelsen har gennem mange år været forankret i DJU og nu SJD og DKK. DJ har haft alle muligheder for at påvirke dette område.

I skrivelsen opfordrer han hver enkelt dommer til at kontakte ham for at medvirke til at udarbejde og implementere en ny alternativ dommeruddannelse i DJ’s regi. Denne fremgangsmåde er total uacceptabel, og kan vel nærmest anses for at være et forsøg på tyveri ved højlys dag!”

DJU’s tidligere formand og mangeårige sekretær Aage Stenhøj Jørgensen. Foto: Privat

Aage Stenhøj Jørgensen roser samtidig SJD “for at gå i rette med DJ’ s henvendelse. Aage Stenhøj Jørgensen opfordrer SJD og deres dommere til at afholde etablerede ERFA-møder, så SJD og deres dommere i fællesskab kan håndtere dette uforståelige tiltag fra DJ’s side.”

Aage Stenhøj Jørgensen afslutter sit indlæg med følgende tankevækkende betragtning, som forhåbentlig giver anledning til refleksion hos DJ’s ledelse:

”Til slut vil jeg understrege, at betingelsen for at vi har kunnet afholde alle vores prøver i det ganske land, har været en opbakning og hjælp fra de lokale jagtforeninger og de lokale jagthundefolk. For mig at se, ignorerer DJ’s formand, hovedbestyrelse og enkelte ansatte i DJ dette effektive samarbejde, som har fungeret i over hundrede år. DJ’s ageren risikerer at drive en kile ind mellem disse lokale folk og SJD inkl. specialklubberne.”

Læserbreve, der ønskes optaget på netnatur.dk, kan sendes til info@netnatur.dk

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »