Formand for Tåstrup Jagtforening gennem 10 år valgte for cirka et år siden at trække sig fra posten. Læs her om hans begrundelse

KLIK og læs mere om HB-chikane i DJ

Læserbrev af Torben Hausig, Tåstrup Jagtforening (opdateret i denne opsætning med svar fra CLC d. 20. maj 2019)

Indledningsvis vil jeg medgive, at der er meget fokus på problemerne i Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse … Men det er jo desværre hovedbestyrelsen selv og dens dybt kritisable håndtering af møgsager – og ikke mindst de forkastelige forsøg på at skjule disse, – der er den triste og tragiske årsag til dette.

Hovedbestyrelsen har tilsyneladende helt misforstået, hvad der egentlig er deres opgave, nemlig at varetage og beskytte alle de frivillige samt pleje medlemmernes interesser

Dette er selve grundlaget for en interesseorganisation som Danmarks Jægerforbund. I stedet sidder der en flok mennesker og klamrer sig til deres taburetter som tilsyneladende mener, at vi er til for dem og ikke omvendt.

Det er min opfattelse, at denne bestyrelse er et hvepsebo, som lever i deres eget besynderlige parallelsamfund med en syg kultur og med helt egne regler og med total mangel på selvindsigt og ikke mindst moral og etik.

Og som ud over dette, betragter sig selv som urørlige og beskyttet af vedtægter og love, der gør det stort set umuligt af fjerne disse personer, når først de er valgt, noget der også reelt indikerer, at det er magt og ikke mindst penge, det hele handler om i den sidste ende og ikke jagtens sag, som burde være det absolutte fokus og omdrejningspunkt.

Grågås med jagt i august

I dette læserbrev, skrevet af Torben Hausig, Tåstrup Jagtforening, sættes der fokus på kulturen i toppen af Danmarks Jægerforbund. KLIK her og læs mere om HB-chikane i DJ

Min tilgang til dette er, at jeg vil påvise, at den råddenskab, der for nylig blev påvist i krænkelsessagen, hvor hovedbestyrelsen og i særdeleshed Kreds 7 repræsentanten har spillet totalt fallit ikke er af nyere dato, men har eksisteret i årevis, med de samme mennesker som absolutte hovedpersoner.

Jeg er klar over, at dette måske igen fører til chikane og trusler imod mig om min familie, men mener, at dette skal frem og må stoppes for enhver pris. Disse mafia-lignende tilstande er totalt uacceptable.

Jeg har siddet som formand for Tåstrup Jagtforening i ca. 10 år, en post som jeg forlod for ca. 1 år siden, da jeg ganske enkelt ikke orkede at slås med Kreds 7 eller naboforeningen mere. 

Min kone og jeg har levet med at blive generet på div. skydebaner, set skævt til ved arrangementer, der havde noget med DJ at gøre fordi der var plantet de mest utrolige historier om min person. Derfor er jeg dag blot ordinært bestyrelsesmedlem i Tåstrup Jagtforening.

I de 8 år, jeg har siddet som formand, har Kreds 7 konsekvent nægtet at tale med Tåstrup Jagtforening og sådan forholder det sig stadig

Jeg gentager: Vores egen kreds har nægtet at tale med os som naturligvis er lige så meget medlem af DJ som eksempelvis naboforeningen Hedehusene/Fløng Jagtforening og alle andre foreninger i kredsen.

Grunden til dette er en tvist mellem de to foreninger, der ligger side om side på det område i Tåstrup, der hedder Skydebane Vest: En tvist, der handler om, at Hedehusene/Fløng jagtforening med alle midler har forsøgt at få fjernet Tåstrup Jagtforening fra jordens overflade for at få skydebanen og skydetiden for sig selv.

For at få løst denne tvist har vi jo så naturligvis kontaktet Kreds 7 i flere omgange, dog ønskede kreds 7 ikke at tale med os. Hvad kan grunden så være til dette?

Svaret er simpelt!

Hvem sidder begge steder? Marie Louise Acton Lyng. Altså kan vi konstatere, at Danmarks Jægerforbund aktivt har forsøgt at lukke en af deres egne foreninger.

Som en sidste udvej kontaktede vi formand Claus Lind Christensen direkte som truede med det ”grimme”, som han selv udtrykte det, nemlig at ekskludere Tåstrup Jagtforening og dermed reelt sanktionere Kreds 7 og Marie Louise Acton Lyngs forenings gøren og laden, som bl.a. har bestået i forsøg på at lukke for vores strøm og vand: Vand som vi i øvrigt har måttet betale 35.000,- til Hedehusene/Fløng Jagtforening for at blive tilsluttet til, ud over endeløse provokationer og løgne om bl.a. mig.

Vi havde på et tidspunkt søgt om midler til inventar i vores klubhus. Denne ansøgning hjalp Marie Louise Acton Lyng os med at lave.

Men vi fik “naturligvis” aldrig noget.

Forklaringen var i første omgang, at ansøgningen var indleveret for sent. Dette kunne jeg så modbevise, da jeg havde afleveret den personligt på Højnæsvej i Rødovre (Jægerforbundets adresse før forbundet flyttede til Kalø red )  

Næste forklaring: Den var blevet afvist, da der var ansøgt om noget forkert ifølge bevillingsudvalget!

Men hvem sad i bevillingsudvalget? Det gjorde bl.a. Marie Louise Acton Lyng og der blev der bevilget to kæmpe parasoller til Hedehusene /Fløng Jagtforening.

Det hele endte med et møde på Højnæsvej, hvor det oprindelige DJ-domicil lå. I mødet deltog Jægerforbundets daværende jurist og kredsformand Max Elbæk.

Dermed så vi en direkte linje til naboforeningen og Marie Louise Acton Lyng, samt tre personer fra Tåstrup Jagtforening …

Vi havde medbragt forskelligt materiale, bl.a. bevis for, at Hedehusene/Fløng bevidst havde snydt os omkring afregning af el gennem flere år og meget andet.

Den daværende jurist virkede reelt meget rystet over, hvad hun hørte og så på skrift.

Vi kørte hjem med en formodning om, at der måske kunne komme noget positivt ud af mødet. Herefter hørte vi dog ikke mere

Jeg ringede efter 3 – 4 uger til DJ-juristen, som kort konstaterede, at der ikke var nogen sag og hun i øvrigt ikke ønskede at tale mere med mig, (Elsebeth Braüner er ikke længere ansat i Danmarks Jægerforbund.)  

Efter dette afsøgte vi i Tåstrup Jagtforening mulighederne for at skifte forbund og i den forbindelse henvendte vi os til Christian Christensen, som havde startet ”Jagtforbundet af 2014” med god vind i sejlene, som alternativ til Danmarks Jægerforbund.

Men da vi efter nogen tid igen henvendte os til Christian Christensen omkring indmeldelse, viste det sig dog, at han havde droppet sit nye Jagtforbund på grund af trusler og chikane fra ?

Kan vi leve med et hovedbestyrelsesmedlem, som med denne adfærd og med DJ i ryggen forsøger at lukke en naboforening for egen vindings skyld ?Og som ved rundringninger forsøger at lukke betændte sager ned og ud over det betragter sig selv som formands kandidat, nej og atter nej.

Kan vi leve med et kredsbestyrelsesmedlem, der sammenligner kritik af Danmarks Jægerforbund med Paludan koranafbrændinger?

Svaret er nej og atter nej.

Kan vi leve med en svag formand, der i stedet for at rydde op i forbundet og beskytte sine frivillige samt medlemmer, kun passer på sig selv og sin taburet? Nej og atter nej.

Det er mit håb, at mange flere vil komme frem i lyset, hvis man har lignende sager og oplevelser.

Disse mennesker er en skændsel og skal stoppes!

” Nu ser vi fremad” siger de i HB

” Nu skal anstændigheden tilbage i Danmarks Jægerforbund”,

Men der skal anstændige mennesker til at løse den opgave. Derfor skal der nye mennesker til så vi fremadrettet kan få et ordentligt og troværdigt Jægerforbund.

Torben Hausig, Tåstrup Jagtforening

 

Netnatur.dk har tilbudt de navngivne personer i Torben Hausigs læserbrev  at kommentere på læserbrevet, som blev fremendt. Svarene, der er fremsendt skrifteligt, kan ses herunder.

 

Marie-Louise Munch Achton-Lyng, hovedbestyrelsesmedlem og formand for våbenudvalg

 
“Den omtalte tvist har været behandlet via dialog mellem jagtforeningerne over en længere årrække, hvor jeg har kendskab til kommunikation tilbage fra 2011.
 
Her har personer fra de respektive jagtforeninger, kredsbestyrelsen, DJś næstformand, DJś forrige formand, medarbejdere fra administrationen, eksterne personer som forligspesoner og undertegnede har været involveret i at løse de sager, der har været mellem de to selvstændige jagtforeninger.
 
I løbet af den lange proces er der skabt en forståelse om hvordan de to jagtforeninger skal arbejde med hinanden i det daglige, men der er en del af hændelsesforløbet mellem de involverede parter, hvor der fortsat ikke er enighed om alle detaljer.
 
Hele processen har været håndteret inden for Danmarks Jægerforbunds vedtægter og struktur, med fokus på at skabe lokale løsninger.
 
Max Elbæk omtales som kredsformand i teksten. På daværende tidspunkt hvor han omtales var han hovedbestyrelsesmedlem.”
 

Max Elbæk

(Netnatur har endnu ikke modtaget reaktion på fremsendt mail) 

Christian Christensen, stifter af JF 14

” Jeg kan bekræfte at en væsentlig grund til, at JF14 blev lukket ned, var den omfattende og meget målrettede chikane, som vi blev udsat for af en gruppe “partisoldater” fra Danmarks Jægerforbund med et par hovedbestyrelsesmedlemmer som absolutte bannerførere.

Jeg modtog personligt trusler om at “ende på paraden” og der blev flere gange langt kort i min postkasse på min privatadresse med teksten “Vi ved, hvor du bor”.

Sidstnævnte skete første gang efter, at jeg offentligt havde opfordret til en uvildig revisorgennemgang på bilagsniveau for at afdække pengestrømmene og økonomien i forbundet. Min personlige opfattelse af Danmarks Jægerforbund er, at forbundet er gennemsyret af en syg kultur, som fastholdes af en lille men hård kerne, som opfatter sig selv om urørlige.”

Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund (opdateret på baggrund af svar d. 20. maj 2019)

Tak for henvendelsen. Tonen imellem jæger er til tider hård, såfremt der fremsættes trusler på baggrund af divergerende holdninger er det helt uacceptabelt. Vi kan være uenige om mange og meget, men det bør ske med udgangspunkt i en respekt for hinandens forskellighed. Har Christian Christensen modtaget trusler, vil jeg anbefale ham at melde det til politiet, da det er det korrekte at gøre.

 

Netnaturs kommentar på læserbreve og svar på samme

Bemærk at Netnatur.dk har bedt DJ formanden Claus Lind Christesen forholde sig specifikt til spørgsmålet om Christian Christensen. 

I en besked til DJ-formanden skrives:

” Det jeg især vil bede dig være opmærksom på er, at Christian Christensen – i følge bekræftende besked hertil – har følt sig truet af et eller flere medlemmer af DJ’s hovedbestyrrelse! Er det et forhold du er bekendt med og er det noget som du i givet fald har reageret på ?”

Der afventes stadig reaktion fra Claus Lind Christensen.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...