Jagttegnsmillioner anvendes i “strid med loven” hævder Dansk Land og Strandjagtforening i tilsendt læserbrev 

Læserbrev af Dansk Land og Strandjagt (DLS)

Hvem er Danmarks jægerforening? Sådan lyder det indledningsvis fra Dansk Land og Strandjagtforening, som i tilsendt læserbrev bl.a. redegør for de udfordringer, som foreningen har haft med at få indblik i anvendelse af 32 millioner kroner fra jagttegnsmidlerne.

Midler som foreningen, åbenbart i modsætning til Danmarks Jægerforbund, mener kunne være anvendt andre steder med et – mener DLS, – langt højere udbytte for naturen og jagten

 

Hvem er Danmarks Jægerforening?

I vildtforvaltningsrådets referat af  28. marts 2019 fortæller Isabella Navarro Vinten fra miljøministeriet:

  ” at evalueringen af de jagtrelaterede naturforvaltningsmidler bl a. er kommet i gang fordi Danmarks Jægerforening har henvendt sig med forslag til anden anvendelse af de jagtrelaterede naturforvaltningspenge. 

Danmarks jægerforbund har hele tiden forsvaret anvendelsen af de jagtegnsmidler, der er anvendt til statslig skovrejsning i bl.a. Elmelund

Danmarks Jægerforbund mener åbenbart, at når op til 20 personer kan skyde lerduer 5 gange årligt og der er mulighed for at træne hunde på 25 ha med små søer egnet til apportering, så er der fuld valuta for  32,5 mill. kr. jagttegnsmidler. 

I strid med lovens ordlyd

Projektet Elmelund er på ingen måde anderledes end GOD STATSLIG SKOVREJSNING foreskriver; de jagtlige muligheder er minimale og NST ville alligevel have købt arealet. 

Og i Jægerforbundets og Miljøministeriets  forslag til ny aftale januar 2019 er bynær statslig skovrejsning med alle publikums-faciliteter stadig et must, så det er sært, hvis DJ har ønsket en evaluering/ revidering.

Men en jægerforening, der har henvendt sig, er Dansk Land og Strandjagt. 

I april 2014, da det var umuligt at få troværdige oplysninger ad anden vej, spurgte jeg, som repræsentant for Dansk Land og Strandjagt i Jægerforum,  miljøminister Kirsten Brosbøll om de jagtrelaterede naturforvaltningspenge i Elmelund var korrekt anvendt.

Ministre må ikke lyve eller fortie og jeg blev derved tilsendt bilag C,  der er den aftale mellem Naturstyrelsen og Jægerforbundet, som fastsætter anvendelsen.

Jeg blev da klar over, at folketingets hensigt med loven og lovens ordlyd er i direkte modstrid med denne aftale.

Kunne ikke se regnskab på brug af 32 millioner

I januar 2015 havde jeg forgæves forsøgt i Jægerforum, at få et regnskab og en evaluering af de 32,5 mill. kr., som jeg havde fået oplyst var brugt, men det var der ingen interesse for.

Så jeg lavede selv en ni sider lang kritisk evaluering og sendte den til miljøministeriet.

Jeg meldte mig også ind i Danmarks Jægerforbund og blev af lokalforeningen her, delegeret til DJ’s næste landsmøde, hvor jeg fremførte mine synspunkter og overrakte min kritiske evaluering til DJ-formand Claus Lind Christenen samt Kaj Refslund og Arne Greve. 

Kan opnå fem gange så meget natur for pengene 

December 2015 sender jeg forslag til revision af de jagtrelaterede naturforvaltningspenge til MF Erling Bonnesen, (V) som videresender til miljøministeriet.

I juli 2016 skriver Dansk Land og Strandjagt til Miljøministeriet og Vildtforvaltningsrådet og foreslår, at jagtrelaterede naturforvaltningsmidler KUN anvendes på privat jord, da det mindst vil femdoble det areal, som kan blive til ny natur.

Jagttegnsmidler

Dansk Land og Strandjagt og Danmarks Jægerforbund ser på flere områder forskelligt på anvendelse af de midler, der indgår til staten, når jægerne indlæser jagttegn. Se f.eks. dette svar fra DJ til DLS

Endelig svar 

I oktober 2017 skriver Dansk Land og Strandjagt til Naturstyrelsen og DJ og påpeger igen den urimelige anvendelse af midlerne og foreslår, at aftalen  revideres.

Så endelig kommer nedenstående:

Nedenstående er sakset fra referat af møde november 2017 jægerforum Fyn  

Jacob (Harrekilde Jensen) er Skovridderen på Fyn 

Finanslov, jagttegnsmidler og jagtrelaterede naturforvaltningsprojekter.

Punktet var rejst af Jørgen.

Jakob oplyste, at Dansk Land- og Strandjagt har skrevet til Naturstyrelsen med kritik af anvendelsen af jagttegnsmidler samt forslag til ændring af aftalen af 2001 mellem Danmarks Jægerforbund og Skov- og Naturstyrelsen om anvendelse af jagttegnsmidler under naturforvaltningen.

Naturstyrelsen har sendt henvendelsen videre til Miljøstyrelsen, idet ansvaret for administrationen af jagttegnsmidlerne ligger hos Miljøstyrelsen.

Jakob kunne oplyse, at Dansk Land- og Strandjagt snart ville få svar, og at der i øvrigt var igangsat et arbejde i Miljøstyrelsen, som omfattede en evaluering af aftalen. 

Mail fra NST Fyn: 22. december 2017

Kære Jørgen

Du spørger til evaluering og revision af aftalen om naturforvaltning og jagttegnsmidler. Vi har fået følgende melding fra centralt hold.

Der er en proces i gang i forhold til at genforhandle kriteriepapiret fra 2005, som beskriver hvordan jagttegnsmidlerne skal anvendes i naturforvaltningen. Miljøstyrelsen har ansvaret for processen for evalueringen. 

I 2018 forventer NST at gennemføre en evaluering af de 10 igangsatte jagttegnsprojekter. Der vil også blive lavet en evaluering af ordningen om tilskud til mindre vådområder. Vi forventer at få mere information om evalueringen i starten af 2018.

God jul og godt nytår.

Med venlig hilsen

Lars Erlandsen Brun

Vildtkonsulent


For Dansk Land og Strandjagt

Jørgen Falk Jørgensen

 

KLIK på banner herunder og gå til SEKTION KUN OM JAGT 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 143)

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »