“Ministers leflen for DOF er pinlig” skriver John Chris i et læserbrev, da han mener det udtrykker en “falliterklæring” for den faglige vildtforvaltningError, group does not exist! Check your syntax! (ID: 150)

Læserbrev af John Chris Herning d. 21-9-2019

Naturpolitiken i Danmark har igen lidt et nederlag.

Miljøministerens leflen for DOF er pinlig ifb fastholdelsen af skærpelsen af rovfuglehold i Danmark, men man må komplimentere Dansk Ornitologisk forening (DOF) for godt politisk håndværk

DOF er med al tydelighed en organisation, der trives særdeles godt i den råddenskab, som trives i toppen af dansk naturpolitik.

Der er bestemt ikke kun toplederne i Dansk Ornitologisk Forening (DOF), som bidrager til dette system. 

Det er også Danmarks Naturfredningsforening (DN), Danmarks Jægerforbund (DJ), Dyrenes beskyttelse (DB), Landbrug & Fødevarer (L&F), Dansk Skovforening (DSF) og Friluftsrådet (FR).

De er alle en del Vildtforvaltningsrådets (VFR) og dermed det selvnedsatte rådgivende råd til om hjortevildt, Den Nationale Hjortevildt gruppe (DNHG).

Århus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) samt topfolk fra diverse store private fonde og store private lodsejere har også meget stor indflydelse på naturpolitik, som danske politiker retter ind efter. 

Hvor er modsætningerne ?

Denne klike af magtfulde personer sætter dagsordenen for dansk naturpolitik, uanset hvad alle vi andre så end måtte mene.

Deres tilgang til hvordan tingene skal og bør være, kommunikeres via Vildtforvaltningsrådets direkte til den siddende minister, som pr. tradition og normalvis – med ganske få historiske undtagelser – følger disse råd, uanset om vedkommende minister har tilstrækkelig indsigt i hvad det er han/hun bliver bedt om at lovfæste.

Falkejagt og danske arter

I dette læserbrev rejser John Chris kritik af ministers beslutning om ikke at tillade jagt med danske rovfugle. En beslutning som han mener i udpræget grad tilgodeser snævre foreningsinteresser på bekostning af faglige begrundelser. KLIK og læs også Dansk FalkeJagt Klub ønsker DOF tillykke

Kliken består af foreninger, som rent organisatorisk burde være hinandens modsætninger på en række områder, da de har dokumenterede modsatrettede politiske visioner og missioner.

Disse foreningers politiske visioner og missioner er rent spil for galleriet, for ledelserne i disse organisationer er meget ofte hinandens bedste venner.

Derfor er dansk naturpolitik i skræmmende grad et udtryk for korridoraftaler og studehandler indgået disse foreninger imellem.

Magtfulde personer kan præge disse organisationer i stort set hvilken som helst retning de måtte ønske, og dermed fremtvinge løsninger, som tilgodeser særinteresser. 

Normale politiske ståsteder og standpunkter virker meget ofte komplet irrelevante i de her personlige sagsbehandlinger, som kanaliseres velvilligt af VFR til den siddende minister.

Savner seriøse faglige argumenter

Alt for ofte er der tale om sagsbehandlinger, som er blottet for seriøse faglige argumenter.

Dette er en sørgelig konstatering, og det er en falliterklæring for fagligheden i forbindelse med forvaltning af vores vilde dyr.

Ovenstående forhold i denne elitære klike af mennesker og deres gøren og laden, kan ses i de forskellige tiltag, der er kommet de senere år:

  • Fastholdelse af skærpede regler omkring rovfuglehold
  • Fredning af havlit- og fløjlsænderhunner (stik mod faglig anbefaling)
  • Udfasning af gravhundetræning på levende ræve
  • Total ignorering af faglige kritikpunkter i hjortevildtforvaltningen
  • Total ignorering af dokumenterede fejl i faglige rapporter
  • Støtte til diverse tiltag fra foreninger, som har modsatte holdninger i deres egne politiske agendaer

 

Brunstjagt og arealbegrænsning

Her et par eksempler på det sidste af ovennævnte punkter; DN´s officielle holdning til brunstjagt og senest DJ´s holdning til arealbegrænsning.

Kutymen virker ganske klar: Kan man få visse dele af sin egen politik igennem, så er ALT andet til salg for højest bydende.

Derfor fremstår det også ualmindelig kvalmende, når disse organisationer hævder hvor stor vigtighed de tillægger fagligheden.

Jagtmuligheder er presset

Under disse forhold er det soleklart, at vores jagtmuligheder her i landet er voldsomt under pres. 

Desværre er vi repræsenteret af en forening, som selv er en del af det her. Endnu værre er denne forening repræsenteret af folk, som på ingen måde er opgaven voksen til at kæmpe imod dette uvæsen.

Vurderet udfra deres egen deltagelse i dette cirkus, er de nok heller ikke en gang interesseret i at kæmpe imod. 

Læserbreve, der ønskes optaget på Netnatur.dk, sendes til info@netnatur.dk

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 150)

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »