Læserbrev ser på den danske jagtmodel, den almindelige jæger, formandsvalg i Jægerforbundet og DJ-toppens eksterne kommunikation

Læserbrev af Buller Jelsgaard

Den Danske model

– hjortevildtforvaltning mm.

Jeg har med interesse fulgt debatten på Netnatur og på de sociale medier omhandlende ovenstående emner, og vil her prøve at beskrive hvordan jeg opfatter problematikken.

Den bliver efter min mening ofte meget enøjet og unuanceret.

Lad mig komme med nogle eksempler.

På Netnatur har Michael Sand et indlæg, hvor han giver sin definition af den danske model. Jeg har aldrig set en officiel definition af begrebet, så hans bud kan være ligeså godt som alle mulige andres, og vise versa.

Jeg mener det er problematisk at referer så håndfast og gentagende til et begreb, der er så blandede fortolkninger af. Og på den baggrund er jeg endnu mere betænksom ved at lave en afstemning baseret på tre muligheder, som også kan ses på Netnatur.

KLIK og læs: Hvor skal vi hen?

Efter min bedste overbevisning kan den ikke bruges til noget som helst fornuftigt, og kan næppe anses for repræsentativt for Danmarks 175.000 jægere. Det bliver efter min mening antydningens kunst uden nogen form for relevans.

Der findes masser af andre veje, sikkert også nogen der tilgodeser dansk jagt og dermed jægerne, i det nødvendige samspil med resten af landets indbyggere.

Og uanset hvor meget vi hopper og danser, har vi ikke mere magt end den respekt vi får fra vores omverden.

Jeg har andre steder læst at der er nogle der bruger begrebet: ”Den almindelige jæger”, ofte holdt op mod ”de rige gods og øvrige jordejere”.

Jeg efterlyste en definition på den almindelige jæger. Den eneste jeg fik, var at det var to mand med en hund.

Efter min mening er en jæger en person der går på jagt, uanset hvilken form for jagt. Og der skal være plads til alle. Og ja, der er en kæmpe forskel på det økonomiske råderum fra jæger til jæger. Ligesom der er det når der handles bil, hus eller andre goder.

Indtil der kommer en lovændring (og det anser jeg for tvivlsomt), vil det være lodsejeren, der bestemmer over jagtretten indenfor gældende lovgivning.

Jeg ser intet alternativ til Danmarks Jægerforbund. Jeg medgiver gerne at de specielt hvad angår hjortevildt-forvaltningen og måske også de seneste fredninger af nogle ænder, ikke har været ret klare i spyttet, og langtfra er kommet igennem med alt det de har ønsket.

Men der skal mindst to til en Tango, og det har der ikke været. Uanset hvem formanden er, bliver han aldrig stærkere end hoved bestyrelsen vil give ham mandat til. Og HB er jo valgt af de danske jægere der gider engagere sig.

Jeg kunne godt ønske mig en HB der fremstod mere afklaret udadtil, det er ikke kønt at læse klummen i Jæger: ” Hovedbestyrelsen mener”, når de er rygende uenige. Det stiller ikke DJ i en god forhandlingssituation.

Hvis der er nogen der mener, at en ny formand kan ændre på det, så for min skyld ingen alarm. Jeg tvivler desværre på den store effekt.

Alle jer, der har en holdning til det jagtpolitiske, kom frem. Er i ikke er medlem af DJ, så meld jer ind. Hvis I foretrækker at stå udenfor og debattere på de sociale medier, så gør det i en ordentlig sober og saglig tone.

Jagtens modstandere gnider sig i hænderne, når de kan læse, at vi hænger i hinandens struber. Endelig vil jeg opfordre til at se fremad, og lade fortidens synder hvile, medmindre de gentager sig.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »