– Simple ændringer i bl.a. jagttiden kan rette op på et “eklatant skråplan” i forvaltningen af kronvildt, forklarer John Chris med udgangspunkt i aktuel udbyttestatistik 

Læserbrev af John Chris, Facebookgruppen Hjortevildtforvaltning i Danmark

DNGH´s forslag har ingen gang på jorden, medmindre motiverne er økonomiske eller private interesser.

Lidt betragtninger om forvaltning af hjortevildt i Danmark. Denne gang udløst af tallene for kronvildt fra den seneste foreløbige vildtudbytteopgørelse fra 2018-2019.

Tallene omhandler KUN de 6.721 dyr, der er angivet detaljerede oplysninger på, og er med forbehold for, at der jo mangler 2.815 op til totalen på 9.536 dyr

Handyrs-afskydningen ligger på 23,4 % og på 35,2 %, hvis man fraregner de ukendte dyr.

Både sprossefredning og arealbegrænsning ville formentlig kunne nedbringe handyrsandelen i disse afskydningstal.

Men det er med de konsekvenser, at jægere med mindre arealer begrænses i deres rettigheder og allerværst, at handyrs-andelen i den levende bestand vil eksplodere.

Og dermed sagt at kønsfordelingen i afskydningen på ingen måde er sigende for kønsfordelingen i den levende bestand, som med denne strategi blot vil bevæge sig endnu længere væk fra målsætningen.

For når VFR nævner de her 2 punkter i deres målsætning:

Flere ældre hjorte (8+ år) i BESTANDEN 

Bedre køns- og aldersfordeling (5% af FORÅRSBESTANDEN af hjortene skal være 8+ år)

… så er det altså den LEVENDE bestand, der hentydes til. IKKE kønsfordelingen i afskydningen.

Den høje afskydning af 2+års hjorte (totalt ca. 60 %), er jo blot et udtryk for at 6-8 ender hjorte rykker 1-2 år, og nu skydes som mellemhjorte, der opfylder sprossekravene og dermed bliver lovlige at skyde.

Men denne strategi med sprossefredning fra bunden, bringer jo netop også de ældste hjorte i skudlinjen sammen med disse mellemhjorte.

Og derfor når man aldrig i mål, så længe disse store/ældste hjorte ikke beskyttes, og det da især i brunsten. Og det er de afskydningstal, der viser HVORNÅR hjortene er skudt jo netop bevis på.

For langt den største andel af hjorte er skudt i de første 2 måneder af sæsonen (63,4%). 

Selv med 4 uger mindre jagttid i starten af sæsonen, så viser disse tal, hvor total giftig og altødelæggende brunstjagten er for afskydningen af hjorte.

Dette er helt sammenligneligt med de tal som Kronhjorte.dk har angivet for de sidste 4-5 år i deres område. Og det er helt i overensstemmelse med, hvad DCE selv tidligere har fastslået.

Så nu er det ikke kun DCE´s og Kronhjorte.dk´s udsagn, der bekræfter dette faktum, men også vores egne indberettede tal.

Og det er samtidig helt i tråd med hvad Egon Bennetsen tidligere har udtalt, nemlig at selv med 14 dages jagttid i brunsten, så vil jagten i disse 14 dage i brunsten blot intensiveres, med en alt for høj afskydning til følge af de forkerte hjorte.

Og med dette faktum kombineret med sprossefredning og nedenstående tal, så MÅ det da efterhånden være indlysende for enhver, hvilke simple tiltag det er der skal til for at rette op på dette eklatante skråplan.

En eliminering af brunstjagten vil yderligere sænke hjorteafskydningen.

En fjernelse af sprossefredningen vil de første par år få hjorteafskydningen til at stige, pga der er akkumuleret en ALT for stor bestand af ungdyr, men dette vil rette sig til.

Men vigtigst af alt: Det vil målrette afskydningen mod de unge hjorte og skåne de ældste. Og det er PRÆCIS det målsætningen handler om, og præcis det det nedenstående tal viser det modsatte af.

Og af samme grunde så har DNGH´s forslag ingen gang på jorden, medmindre motiverne er økonomiske eller private interesser.

Det har under alle omstændigheder INTET at gøre med at indfri VFR´s målsætning, da der intet hensyn tages til hverken faglig biologiske forhold, og da slet ingen hensyn til kronvildtets tarv.

Og kronvildtets tarv, mener jeg da vist nok er den faktor, der bør være den drivende.

Hvis dette hensyn nedprioriteres, så er det eneste vi reelt viser, det er at vi ingen berettigelse har til at hævde, at vi kan forvalte denne vildtart …

KLIK og læs også: VILDTBIOLOG: HJORTEPLAN ER OPSKRIFTEN PÅ KATASTROFE

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »