John Chris: Fremtidens HB’er i Jægerforbundet bør være i stand til at forstå og formidle budskabet i komplekse rapporter, tabeller og beregninger

Læserbrev af John Chris, Herning

Gennem de sidste 4-5 år, er talen om faglighed i vores vildtforvaltning blevet et særdeles vigtigt tema.

Og med rette …

Mange sager om handlende jagttider og forvaltning er der blevet mere og mere fokus for at vores beslutninger og handlinger efterfølgende SKAL være udfra hvad faglige vurderinger påbyder os.

Dette er fremhævet af stort set alle organisationer og også et enigt Vildtforvaltningsråd. Heri kan man vel kun være enig …

Da der er kommet så stor fokus på fagligheden i disse spørgsmål, er det også altafgørende, at de danske jægere er klædt bedst muligt på til også at imødegå de udfordringer, som dette giver.

Her tænker jeg på kvalifikationerne til at læse og forstå komplekse faglige rapporter, tabeller og beregninger. Kun ved at vi er absolut på forkant med dette, har vi muligheder for at sætte os i respekt overfor vore modparter.

Desværre har vi i de seneste år set nogle eksempler på, hvor vi fra jægernes side simpelthen ikke har være skarpe nok på dette felt, når dette skal bruges som argumenter i forbindelse med fastsættelse af jagttider, eller i særdeleshed ifb med forvaltingsmodeller for vores klovbærende vildt.

Derfor kan det ikke understreges nok, hvor vigtigt det er for jægerne i Danmark, at vi er så godt mobiliseret som overhovedet muligt. Ikke bare nu, men endnu vigtigere i fremtiden, da den faglige fokus med stor sandsynlighed vil skærpes i de kommende år.

Kvalifikationerne til at læse og forstå komplekse faglige rapporter, tabeller og beregninger er ikke nok. Det skal efterfølgende også være muligt for disse personer at kommunikere budskaberne ud, så de fleste mennesker kan forstå, hvad disse komplekse ting rent faktisk drejer sig om.

Derfor vil jeg igen rette opmærksomheden på de delegerede i Danmarks Jægerforbunds kreds 6.

D. 14. marts 2020 har de delegerede mulighed for at stemme på 2 kandidater, som deres nye HB medlem.

Torben Møller-Nielsen er indstillet af Sorø Jægerråd

Christian Clausen indstillet af Vordingborg, Lolland og Guldborgsund Jægerråd

Set i lyset af ovenstående understregning af hvor ekstrem vigtig det er, at vi ruster os selv bedst muligt til at imødegå de kommende års øgede fokus på faglighed, vil jeg igen gerne appellere til de delegerede i kreds 6, at de har dette forhold meget skarpt i bevidstheden, når de skal sætte deres kryds.

Chancen for at få en biolog i HB (Torben Møller Nielsen red.) og dermed øge det faglige niveau til noget vi – så vidt jeg ved – aldrig har haft før, bør disse delegerede ikke lade gå fra sig.

De delegerede i kreds 6 har en mulighed her som ingen andre delegerede i andre kredse har, hvor der er valg. Derfor er Kreds 6´s valg til HB denne her gang noget specielt, da de har muligheden for at styrke fagligheden i HB for ALLE medlemmer af DJ.

Jeg vil gerne give Torben Møller- Nielsen mine bedste anbefalinger. Og jeg kan gøre dette uden at behøve at remse alle hans kvaliteter op, men blot henvise til hvordan han i denne her video meget objektivt og nøgternt beskriver de forskellige forhold der gør sig gældende ifb med den nylige vedtagne fredning af 3 havdykænder og tyrkerduer.

Kvalifikationerne til at forstå den her slags og efterfølgende kommunikere det ud på den her letforståelige måde, er af kardinal betydning for DJ i fremtiden.

 

Læserbrev, der i lighed med ovenstående, ønskes optaget på netnatur.dk kan sendes til info@netnatur.dk 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »