Atlanterhavslaksen er i tilbagegang i store dele af dens udbredelsesområde. I Danmark går bestanden midlertidig frem og det er der i følge DTU flere forklaringer på

Af DTU Aqua – Institut for Akvatiske Ressourcer

I det meste af atlanterhavslaksens udbredelsesområde går bestandene i disse år kraftigt tilbage. I Danmark er det imidlertid lige modsat.

Forklaringen er en god dansk lakseforvaltning, siger forskere fra DTU Aqua.

I en nyligt publiceret videnskabelig artikel identificerer en gruppe forskere fra DTU Aqua årsagerne til, at de danske stammer af atlanterhavslaks i disse år generelt oplever væsentlig fremgang.

Hvorfor går bestanden af atlanterhavslaks frem i Danmark? I følge forskere fra DTU Aqua – Institut for Akvatiske Ressourcer, bunder dette i flere forhold

Forskerne peger på, at forklaringen skal findes i den måde, som laksebestandene forvaltes på i Danmark.

Forskerne fremhæver især fem indsatsområder, som i særlig grad har medvirket til at skabe større danske bestande af atlanterhavslaks:

  • forskningsbaseret rådgivning og forvaltning af bestandene
  • genetiske undersøgelser og retningslinjer for bestandene i de enkelte vandsystemer
  • optimerede udsætningspraksisser
  • restaurering af laksens gyde- og opvækstområder
  • fjernelse af spærringer i vandløb

Forfatterne påpeger, at et indsatsområde ikke kan stå alene men først opnår den fulde virkning i samspil med de andre.

Forskerne nævner desuden, at det i den danske lakseforvaltning er vigtigt at arbejde for, at laksestammerne kan reproducere sig selv, og at bestandene kan blive så store, som det er muligt i de enkelte vandsystemer.

 
 
 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »