2019 er det internationale vildlakseår og er en begivenhed, som sigter mod at bringe mennesker sammen for at dele og udvikle viden, øge opmærksomheden og gribe ind overfor forhold, som påvirker laksebestande negativt

Pressemeddelelse DTU-Aqua

I anledning af Det Internationale Vildlakseår indbyder Danmarks Center for Vildlaks og Dansk Laksefond til en konference om laksen i Danmark. Miljøministeren, forvaltere, lokale politikere og forskere fra ind- og udland er inviteret til at gøre deltagerne klogere på laksen nu og i fremtiden. DTU Aqua deltager med tre indlæg på konferencen. 

Se programmet for konferencen her

Laksekonference

Titel: Konference om vildlaksen

Tid: Den 11. oktober 2019 kl. 9.00 til 16.00.

Adresse: Innovest 28, 6900 Skjern

Tilmelding: Senest 1. oktober. Der er et begrænset antal pladser til rådighed, så først til mølle. Tilmelding på mail til sl@vildlaks.dk

Pris: 250 kr. Prisen inkluderer frokost og forplejning i løbet af dagen.

Laks er en vigtig biologisk og økonomisk ressource i Nordatlanten, Østersøen og det nordlige Stillehav, men laksen står over for mange udfordringer og usikkerheder.

Alle lande, som er involveret i de internationale lakseorganisationer NASCO og NPAFC har i 2019 særlig fokus på at engagere offentligheden, de politiske repræsentanter og det videnskabelige samfund for at skabe forståelse for de sociale og økonomiske fordele, som laksen giver samfundet. Der bliver i år også udført konkrete tiltag til beskyttelse af vilde laksebestande.

Den vilde atlantiske laks er truet fra mange sider, og der kræves fortsat en stor indsats for at sikre bestandene. Den positive udvikling i Danmark er unik, hvilket er blevet bemærket mange steder i verden.

Internationalt vildlakseår

Lakseorganisationerne for Atlanterhavet og Stillehavet (NASCO og NPAFC) har vedtaget, at 2019 skal være året med særlig fokus på vildlaksen. I praksis skal det foregå ved at fremme internationalt samarbejde mellem forvaltning og forskning.

Mere info om internationalt lakseår

NASCO`s website om internationalt lakseår

Fakta om forkortelserne

NASCO – North Atlantic Salmon Conservation Organization – Atlanterhavet

NPAFC – North Pacific Anadromous Fish Commission – Stillehavet

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »