Miljøminister Lea Wermelin mener at debatten om EU’s jagtpolitik er gået ud af hånd og har ført til ubegrundet bekymring hos en lang række jægere og lystfiskere

Af Lea Wermelin, Kopi af Facebook opslag, Foto: Folketinget.dk

Kære jægere og lystfiskere.
 
Jeg håber I vil læse med her, selvom det er lidt langt. For jeg kan se, at mange spørger: Skal EU nu til at forbyde jagt og fiskeri i nærmest hele Danmark?
 
I den seneste tid har jeg fået mange mails, læserbreve og Facebook-kommentarer fra bekymrede danske jægere og lystfiskere.
 
De frygter, at EU som del af en større indsats for at hjælpe vores pressede natur, samtidig vil sætte en stopper for jagt og fiskeri på Danmarks beskyttede naturarealer.
 
Før det bliver alt for teknisk, så lad mig starte med det korte svar:
 
I Danmark har vi en lang og stolt tradition for både jagt og lystfiskeri. Det skal vi fortsat have. Og nej, EU hverken vil eller kan bestemme, hvor vi må have jagt og fiskeri herhjemme. Det kan vi kun selv. Sådan er det nu. Og sådan fortsætter det med at være.
 
Præcis, som vi i forvejen gør.
 
Desværre har man her på sociale medier og i avisernes debatsider alligevel kunnet se, hvordan et par af mine kolleger fra blå blok har været lidt for hurtige på aftrækkeren i forhold til, hvad EU faktisk har meldt ud, og hvad EU reelt kan bestemme om jagt og fiskeri i Danmark.
 
Dermed er en enkelt lerdue blevet til fem store agerhøns, og det har givet unødig bekymring.
 
Derfor kommer en lidt længere forklaring her, som forhåbentlig kan skyde nogle af misforståelserne ned:
 
Alle EU-lande har sidste år vedtaget en ny EU-strategi for biodiversitet. En strategi, som jeg bakker fuldt op om. For vi må og skal have stoppet naturkrisen.
 
Strategien har et mål om, at vi samlet set skal have 30 procent beskyttet natur i EU på land og på havet. 10 procent skal være med en streng beskyttelse. 
 
I december kom EU så med en vejledning til strategien. Eller rettere sagt: Et udkast til en vejledning.
 
Her lød det, at områderne med streng beskyttet natur burde friholdes fra jagt, fiskeri og minedrift.
 
Det er selvfølgelig en formulering, vi er meget opmærksomme på i regeringen. Men EU-Kommissionen har siden da selv meldt ud, at beskyttet natur ikke ses som en trussel mod bæredygtig jagt.
 
Derfor er det også lodret forkert, når man fx har kunnet læse, at det fremover vil være forbudt at fiske og jage i Danmarks 257 beskyttede EU-områder – de såkaldte Natura 2000-områder.
 
Og bare lige for at slå det fast:
 
Både jagt og fiskeri kan sagtens foregå bæredygtigt – og de samme toner hører vi altså fra EU.
 
 
Mange jægere og lystfiskere gør et aktivt og stort arbejde for at passe på vores natur. Fx når jægere bekæmper invasive rovdyr, eller hjælper med at pleje landmandens læhegn, så insekter, fugle og vildt får bedre vilkår. Eller når lokale lystfiskere bruger weekend efter weekend på at restaurere vandløb.
 
Der kan sagtens være gode grunde til at begrænse jagten på flere af Danmarks arealer. Ligesom vi i forvejen har arealer, hvor jagt enten er forbudt eller begrænset – fx i særlige fugleområder eller i vores kommende naturnationalparker, hvor vi vil lade naturen udvikle sig på sine egne præmisser. Men det vil i sidste ende altid være en afgørelse, vi kun selv kan tage.
 
Lad os derfor tage diskussionen om beskyttet natur og fremtidens jagt og fritidsfiskeri på et grundlag af fakta. Og ikke på forvirring og forkerte antagelser.
 
Det er både jægerne, fiskerne og naturen bedst tjent med.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »