– Man mister råderet over sin egen jagt, hvis man følger forslag fra Danmarks Jægerforbund og Vildtforvaltningsrådet, lyder advarsel fra Dansk Land og Strandjagt (DLS)

Af Knud Marrebæk, formand for Dansk Land og Strandjagt (DLS)

Åbent brev fra DLS til miljøminister Lea Wermelin (A)

 
Fra DLS Thy-Mors side vil jeg gerne anbefale, at jagttiden på kronvildt udelukkende sker ved jagttidens længde efter bestandens størrelse og selvfølgelig uden for hjortens brunstperiode.
 
Indberetningen af nedlagt vildt på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside er et godt styringsredskab, for at man kan se udviklingen af de forskellige dyrearter er tilfredstillende.
 
Vi har siden 1986 i Thy (område 11) haft en konstant udvikling af kronvildt, som har været historisk stor i de sidste 3 år, og vi har ikke på noget tidspunkt skudt tillægget væk.
 
Fordelingen på det nedlagte kronvildt har været tilfredsstillende med en 1/3 på hver af hjort, hind og kalv.
 
Mellem-hjorte-fredningen, som vi har haft de sidste 3 år i Thy, der blev indført af den regionale hjortevildtgruppe for Nordjylland har bevirket, at man kun kan nedlægge de største og ældste hjorte, stik imod Vildtforvaltningsrådets ønske om, at man gerne vil have flere 8+ hjorte.
 
Når man freder alle de yngste hjorte i 2 år (6 og 8 ender), får man en for stor bestand af unge hjorte i forhold til de forskellige alderstrin, og vi ser nu at hjorte, der ikke har potentialet til at have 5 ender på den ene stang, undgår at blive reguleret. Alt i alt giver det ikke mening og det savner de danske jægere.
 
Vildtforvaltningsrådets forslag om en arealbegrænsning for jagt på hjortevildt til ny forvaltningsplan kan ikke anbefales.
 
Det er dansk tradition, at man selv har råderet over det jord man ejer eller lejer. Den danske stat er i dag ikke forpligtet til at betale afgrøde-erstatning til de lodsejere, der oplever store problemer med kronvildt og udlejning af jagt, er deres eneste mulighed for at få kompensation for tabte afgrøder.
 
Jægerforbundets forslag om kronvildtlaug/tvangslaug for at få indflydelse på afskydning af kronvildt lokalt sammen med den regionale hjortevildtgruppe, er mere fra samme skuffe. Man mister råderetten over sin egen jagt og problematikkerne er den samme som arealbegrænsning.
 
Hvis man virkelig mente, at der var for få ældre hjorte i Danmark generelt, så burde Vildtforvaltningsrådet anbefale, at brunstjagt på hjorte forbydes.
 
Det er kendt viden, at de største og ældste hjorte er de nemmeste at skyde i brunsten og de sværeste at skyde uden for brunsten Og det er ikke bæredygtigt, at skyde en hjort i brunst, og i de fleste tilfælde kan kødet ikke bruges til konsum.
 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »