– Ikke to drømme eller to ejendomme er helt ens, lyder det fra Claus Hemmingsen – indehaver og stifter af LiebhaverSkovfogeden, – som har gjort det til en mærkesag at gøre drømme til virkelighed

Af Netnatur (annonce)

Ikke to drømme er helt ens og det samme gælder ejendomme. De er forskellige og det individuelle udgangspunkt er for LiebhaverSkovfogeden afgørende, da virksomheden har gjort det til en mærkesag at føre drømme ud i virkeligheden uanset om det gælder udsigt og natur eller jagt og vildt.
I dette interview fortæller stifter og indehaver Claus Hemmingsen bl.a. om om de tanker og værdier, som ligger bag planlægning og gennemførsel af virksomhedens mange individuelt tilpassede natur- og skovrejsningsprojekter. 

Netnatur: Hvad kan jeg som kunde og indehaver af en ejendom forvente af et samarbejde med LiebhaverSkovfogeden?

Vi har et slogan, som der hedder ”fra drøm til virkelighed” og det siger det meste.

Desuden er det at kendetegn for os at vi behandler alle ejendomme individuelt. Det er jo ikke to, som er helt ens. Der er heller ikke to tanker og drømme, som er identiske. Og det er her vi især adskiller os fra de andre.

Vi er desuden god til at se muligheder i landskabet og dermed få det optimale ud af de ejendomme, som vi indgår i samarbejdet med.

De fleste af vores projekter er såkaldte totalprojekter. Altså projekter, hvor vi ikke kun tegner og visualiserer perspektiverne i ejendommen, men også gennemfører og vedligeholder den plan, som kunden vælger.

Men vi er meget fleksible … man kan også vælge os til nogle af planens områder og måske selv stå for mindre dele af projektet. Vores kunder skal ikke presses ned i en kasse. Det er også et område, som jeg mener vi adskiller os på …

Når det gælder evnen til at se mulighederne i de enkelte ejendomme, er det naturligvis oplagt at se på ejendommens udsigt.

Men ofte er det ikke mindst de små ting, der kan gøre en stor forskel. Måske er det oplagt at se på dræn – og skabe vandløb, som løber over jorden i stedet for under jorden. Det kan også være, man skal arbejde på bedre udnyttelse af fugtige lavninger, som måske kan omdannes til søer og værdifulde vådområder.

Foto: LiebhaverSkovfogeden

LiebhaverSkovfogeden er en enkeltmandsejet virksomhed med to ansatte og med skovfoged Claus Hemmingsen som den drivende kraft. Claus Hemmingsen er uddannet Skov- og Landskabsingeniør i juni 2001.

Alt i alt handler det om at skabe stor variation på et lille sted. Nogle vil gerne have en vildtrig ejendom, andre prioriterer måske det for øjet højere.

Ofte etableres vores natur- og skovrejsningsprojekter med tilskud. Samtidig sætter man et varigt præg på landskabet og det betyder, at man så at sige kun har ”et skud i bøssen”. Vi arbejder derfor med løsninger, som betyder, at planterne kommer godt fra start. Det kan ikke betale sig at gå på kompromis med kvaliteten, når det gælder planter og vedligehold. Det kan være meget dyrere at starte forfra, fordi planterne gik ud, fremfor at vælge den rigtige løsning fra starten. Også selv om den er nogle få procent dyrere end den billigste.

Anlægger man f.eks. en skov med tilskud pålægges den del af ejendommen fredskovspligt og derfor er det afgørende, at man kommer rigtigt fra start. Man kan ikke bare satse på en ny chance. Derfor bør man være forsigtig med at gå efter den billigste løsning. Måske kan en investeringsomkostning, der er omkring 5% dyrere, være en rigtig god investering, når man ser det hele i et længere perspektiv.

Netnatur: Hvorfor har I startet LiebhaverSkovfogeden?

Jeg har altid fundet det utroligt spændene at sætte præg på landskabet. Arbejder man med varig prægning fortjener det den rigtige tanke og planlægning fra starten. Der følger et stort ansvar med, når man vil forandre naturen …

Jeg har altid været passioneret og brænder for det jeg arbejder med og alllerede i ottende klasse, var jeg klar over, at jeg ville være skovfoged.

De første syv år efter afsluttet uddannelse, fik jeg en solid erfaring hos Skovdyrkerne. Mit arbejde bestod primært i udarbejdelse af drift- og plejeplaner og vedligehold af eksisterende skove. Men jeg ville også gerne arbejde med oprettelse af nye skov- og naturområder.

Netnatur: Hvilke unikke kompetencer vil I påpege ved Jeres virksomhed?

Vores spidskompetence er nok vores evne til at arbejde med kombinationen af skov og vand. Det er der ikke så mange andre, der kan. Desuden er vi gode til at tænke ind i en sammenhæng, når vi f.eks. arbejder med bække, søer og vådoråder. Faktisk har vi stor erfaring med at implementere dette i skovrejsningsprojekter.

Generelt kan man sige, at vores butik er så tilpas lille, at vi kan tage individuelle hensyn. Men samtidig stor nok til at løse alle opgaver til konkurrencedygtige priser

Netnatur: Hvem er I som personer?

Evnen til at brænde igennem, er et væsentlig kendetegn.  Vi kan få ting til at blive til virkelighed og nå i mål med mange interessenter.

Jeg er heller ikke bange for at tage lederskab. Men udover det, er jeg også livsnyder. Jeg sætter pris på alt det i naturen og det som den kan give os. Jeg har f.eks. en vingård, hvor jeg producerer vin og champagne – faktisk har vi efterhånden en relativ stor produktion.

Mange af vores kunder er også jægere. Og da vi også selv går på jagt, er det ikke vanskeligt for os at sætte sig ind i deres drømme og løse de udfordringer, som de måske oplever.

Vi er tre på kontoret: Frank, der er stærk til at søge tilladelser og tilskud. Line, som er skov- og landskabsingeniør og som netop er trådt ind firmaet med ung og frisk energi.

Fælles for os alle tre er et positivt syn på livet. Vi er optimistiske, har et godt humør og får ting til at ske.

Netnatur: Hvor stor en ejendom skal man besidde for at indgå i projekt med Jer omkring øget herlighedsværdi?

Typiske ejendomme er for os omkring fem hektar og derover. Denne størrelse giver os mulighed for at bruge den store pensel.

Vi laver ikke så meget i have og parker. Det er skov og natur, der er vores fokusområde.

Ejendomme på omkring 10 ha er nok det mest typiske og der er ingen tvivl om, at ejendomme stiger i værdi ved at lægge fokus på herlighedsværdien. Det er sjældent landmænd, som investerer i ejendomme i den størrelse. Det er folk, der går op i jagt, har hest og sætter pris på rig og varieret natur. Og dem er der heldigvis mange af.

Er man i besiddelse af en ejendom på 20 ha, hvor alt er samlet i et veldrevet stykke jord, kan det naturligvis diskuteres om det ud fra en økonomisk betragtning er bedre at bevare det som agerjord. Det vil komme meget an på beliggenheden. Men for mindre ejendomme, er der dog mere fornuft i satse på natur og herlighed. Vi har da også kunder, som går med salg for øje, der ønsker en mere kortsigtet plan på 3-5 år, hvor de hurtigt kan løfte ejendommens herlighedsværdi og dermed gøre den klar til den rigtige køber.

Netnatur: På Jeres hjemmeside omtales en Masterplan, men hvordan kommen man fra ide til færdig plan?   

Typisk starter et projekt med en henvendelse. En indehaver af en ejendom vil gerne vide mere om de muligheder, der er for skovrejsning og naturgenopretning på dennes ejendom.

Herefter foretager vi et ejendomstjek. Vi undersøger f.eks. om det er muligt at gennemføre skovrejsning på ejendommen og ser på de muligheder, der er for at inddrage f.eks. bække, søer og vådområder i et projekt.

Ser de indledende undersøgelse lovende ud, besøger vi ejendommen for at besigtige den.

På den baggrund tilbydes en masterplan for ejendommen. En masterplan er ikke en driftsplan, som man kender fra etablerede skove. Det er mere en plan, som ser på alt det der kan gøres for at få ejendommen til at matche ejerens drømme og ønsker

Naturligvis indgår der også overvejelser om økonomi i denne del.

Skovrejsningstilskud er ofte en væsentlig faktor for motivationen, men de fleste ejendomme skal dog påregne en nettoudgift ved etableringen, da der skal købes og plantes træer, som skal hegnes og vedligeholdes de første år. Alt dette kan ikke altid dækkes ind af det tilskud, der kan hentes hjem.

Det er ikke at absolut must, at vi gennemfører hele projektet, men det er udgangspunktet for aftalen, at vi står for den praktiske udførsel af det meste. Dermed tager vi ansvar for at f.eks. planterne kommer godt i gang og projektet udvikler sig som kunden ønsker.

Mange vil gerne dele projekter op og f.eks. etablere det i etaper. Måske ønsker de at starte de med skovrejsning. Senere etablerer de en sø eller et surbundsområder til blåbærbuske eller lignende.

Den økonomiske gevinst ligger ved den værdistigning, man oplever på ejendommen. En værdi der kommer til udbetaling ved salg. Større ejendomme over 10 ha kan dog ofte have gavn af stordrift og dermed etablere sig uden omkostninger, når tilskud og investering vejes op imod hinanden.

En skov binde C02, hvis den skov, der produceres senere fældes og anvendes til f.eks. byggeri. Men ikke alt træ er velegnet til gavntræ og undervejs vil der blive behov for at tynde ud og bruge noget af træet til flis eller brændeovnen.

Man regner med at en gennemsnitlig skov med en vis alder hvert år kan producere cirka 10 kubikmeter træ – svarende til cirka 15 rummeter brænde.

I de her tider, hvor energiforsyningen er ustabil og priserne høje, kan dette naturligvis også være et supplement til etablering og drift af et skovrejsningsprojekt.

Læs mere:  liebhaverskovfogeden.dk

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »