Danmark ligger nordvest for lille fluesnappers udbredelses-område, og arten yngler kun sjældent og meget uregelmæssigt i landet

Af Redaktionen

Lille fluesnapper (Ficedula parva) er den aller mindste af vore fluesnappere. Et godt kendetegn er den mørke hale med hvide sider ved haleroden. Dette kan bl.a. iagttages, når fuglen sidder på en gren og spejder efter insekter, idet den ofte rejser halen. Hannen får efter et par år en karakteristisk orange strube, der står i kontrast til det blågrå hoved.

Det første ynglefund man kender til i Danmark, er fra 1941. I perioden 1976-1991 ynglede arten kun i syv år.

Lille fluesnapper ses også på træk i Danmark, hvor Christiansø absolut er den lokalitet, hvor man vil have mest held af at se den.

Der findes 451 arter af fluesnappere i verden. Fælles for dem alle er blandt andet, at de er insektædere, og at det korte næb er besat med tætte børster, der gør det lettere for fuglen at fastholde sit bytte.

Den lille fluesnapper yngler i Østeuropa og Rusland og i et bælte gennem hele Sibirien. Hovedbestanden er i Rusland og Sibirien, men arten er også talrig i bl.a. Rumænien, Ukraine, Hviderusland og i de baltiske lande.

Den lille fluesnapper overvintrer i Pakistan, Indien og Sydøstasien.

Forårstrækket fører nogle fugle ind over Vesteuropa. De fleste fugle ses i anden halvdel af maj i forbindelse med østlige eller sydøstlige vinde.

Hvad kan hjælpe lille fluesnapper?

Genopretning af drænede skovsumpe kan medvirke til at skabe egnede leveområder, såfremt lille fluesnapper bliver en fast ynglefugl i Danmark.

Kilde: Miljøstyrelsen

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »