Hvor mange løver, er der tilbage i Afrika. Det er der ingen der ved, men udviklingen er for nedadgående. Se oversigt og læs samtidig hvordan nedgang forklares

Af Redaktionen

Hvor mange løver er der tilbage i Afrika? Det er der ingen der ved med sikkerhed , da det er en temmelig bekostelige affære at estimere det store kontinents totale løvebestand.

Lion

Borgerkrig og afslutning af samme påvirker også bestanden i flere afrikanse lande. F.eks. vokser bestanden nu i Mozambique.   

IFAW, IUCN og Duke University har dog udarbejdet en oversigt, som land for land viser hvor mange løver, der er tilbage.

Dette tal kan naturligvis samlet set være helt forkert ligesom det givetvis land for land kan ramme ved siden af den bestand, der er tilbage. Men … om ikke andet kan oversigten anvendes til diskusion, da der næppe kan være to meninger om, at løvebestanden i Afrika er presset af især befolkningstilvækst,   landbrugsproduktion og ulovlig bekæmpelse.

Det er ihvertfald den forklaring, der florerer i det internationale jagtmiljø, som følger løvebestandens udvikling nøje.

Cecil fremhæves

Oversigten fra IFAW, IUCN og Duke University følges af bemærkning om,  at der i perioden 1999 -2008 blev nedlagt 7.565 løver af udenlandske jægere.

Det svarer til, at der i perioden blev udtaget 840 løver hvert år, hvoraf en andel stammer fra Sydafrika, men også Zimbabwe, hvor der jfr. organisationen også opdrættes løver mhp jagt. Antallet af vilde løver, nedlagt af især udenlandske trofæjægere, er derfor noget mindre end angivet.

Gruppen bag oversigten finder det nødvendigt at nævne i oversigten, at løven Cecil blev nedlagt af tandlægen Walter Palmer.

PH’er frikendt i Cecil sag

Man kan således få det indtryk, at jagtturismen har negativ indflydelse på bestandens udvikling. Et synspunkt, der står i kontrast til jægerens som gang på gang fremhæver værdien af jagt.

If it Pays it Stays. Eller sagt med andre ord – hvis løverne i et område har værdi som jagttrofæer, er der også et incitament til at acceptere deres tilstedeværelse. Også selv om det kan gå ud over fritgående husdyr, som af og til ender som løvemad.

Tre forklaringer

LionAid forholder sig dog kritisk overfor oversigten, som de mener tegner et alt for positivt billede af bestanden.

På deres hjemmeside kommenterer de årsagerne til løvebestandes tilbagegang som næves som  tab områder, trofæjagt og sygdom i bestanden. Læs mere på hjemmesiden How many lions in Africa

De fremstillede årsagen til nedgangen vil næppe få medvind i det internationale jagtmiljø, som bidrager til, at løvejagten er bæredygtig og kontrolleret via CITES.

Bemærk i øvrigt, at der er jfr. oversigten er over 10.752 løver i Tanzania, som tillader trofæjagt mod kun 2.515 i Kenya, som i årtier har fastholdt en ikke jagt-politik. LionAid mener faktisk der er endnu færre end angivet i oversigten herunder.

Desuden påpeger LionAid, at der i Sydafrika næppe er plads til mere end 1.200 løver – hvilket de mener er det, som nationalpark Krüger kan bære. Bestanden opgøres dog til over 3.000 og organisationen hævder, at omkring 2.000 er løver holdt bag hegn i private områder.

Forkerte vej

Samlet set er løvebestanden jfr nedenstående oversigt faldet fra 75.800 til under 30.000 i perioden 1980 til 2015

Tallet kan være lavere og det kan være højere ligesom udviklingen kan være anderledes end skitseret. Alligevel står det klart, at den afrikanske løve er presset i de fleste lande, men om jagtturismen har en aktie i den negative udvikling, er der i det mindste meget delte meninger om.

Løve: Her er de land for land

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »