Kortet her er fra et notat på mødet i Vildtforvaltningsrådet i november 2013. Som det ses af kortet fra DTU, er råvildtsygen også kontateret i Jylland

Af Redaktionen

Oplysninger om lokaliteter med fund af rådyrsyge indsamlet gennem interview af skytter samt gennemgang af jagtjournaler.

Røde pinde med angivelse af hvor man har konstateret rådyrsyge (overdødelighed).

Gule pinde viser ingen overdødelighed af rådyr.

Biolog Søren Wium-Andersen oplyser endvidere til Netnatur.dk, at han er vidende om, at der er fundet råvildt på flere lokaliteter i Jylland med meget højt indhold af kobber i leveren. Disse er ikke markeret på kortet.

Er der nogen af læserne, der har kendskab til andre steder, hvor der er konstateret dødt råvildt i Jylland og på Sjælland?

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »