Af udseende kan lomvien godt ligne en pingvin, men den er dog en alkefugl – og tilmed den største, med en vægt på omkring et kilo

Af Redaktionen

Lomvien (Uria aalge) yngler i tætte kolonier på stejle klippesider ud til havet eller under stenblokke. Lomviens føde består hovedsageligt af små stimefisk, men også krebs og bløddyr indgår i kosten.

Udbredelse

Lomvien er primært udbredt i Nordatlanten og det nordlige Stillehav. I Europa findes den således i Nordvesteuropa og i Østersøen.

Lomvien er meget knyttet til havet, og kun i yngletiden går den på land. Den yngler flere steder langs kysterne i det vestlige og nordlige Europa og desuden i det østligste Rusland og få steder i Nordamerika.

Lomvien forlod Danmark omkring år 1900, men genindvandrede i løbet af 1920’erne.

I Danmark yngler lomvien kun et enkelt sted, nemlig på Græsholmen ud for Christiansø, hvor 2-3.000 par opholder sig i yngletiden.

Lomvien er en almindelig træk- og vintergæst og kan om vinteren findes mange steder i de danske farvande.

Fra slutningen af juli og frem til februar er mindst 200.000 lomvier at finde i danske farvande, hvoraf de fleste kommer fra England og Norge.

Lomvien dykker efter sin føde, som hovedsageligt består af fisk.

Dens krop er strømlinet, og fødderne placeret langt tilbage på kroppen og forsynet med svømmehud. Under vandet bevæger lomvien sig frem vha. vingerne, mens den styrer med fødderne.

Hvad kan hjælpe lomvien?

Initiativer til at undgå olieforurening vil være vigtige for at bevare lomviens eneste ynglekoloni i Danmark.

Kilde: Miljøstyrelsen


FØLG FUGLEAPP PÅ FACEBOOK
Gå ind på FugleApp’s facebook side, tryk på knappen “Følger” og marker punktet “Se først”.
Så sikrer du dig, at du får alle nyheder.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »