Den årlige Top 10 oversigt over nedlagt danske råbukke har ikke altid været præget af lutter guldbukke men 2001 blev et vendepunkt i den danske trofæoversigt

 

I 2001 var samtlige 10 bukkeopsatser på Jægers Top-10 lutter guldmedaljer i spektret fra 151,59 til 130,35 CIC-point. Og fra 2006 blev trenden til lutter guldmedaljer endda mere reglen end undtagelsen. Samtidig med, at der hviler et enormt jagttryk på bukke, så overlever potentielle gode bukke alligevel ”krigen”, hvilket i forening med selektiv afskydning muliggør, at Top-10 konstant består af guldopsatser.

 

Tekst: Henning Kørvel

Danske Bukkeopsatsers Top-10 blev introduceret af den bedste danske jagtbladsredaktør nogen sinde, Jørgen R. Krag i majudgaven af ”Dansk Jagt”, tidsskrift for Dansk Jagtforening, i 1974.

Han havde ”snuppet” ideen fra det tyske jagttidsskrift ”Jäger”, og med en enkelt undtagelse i 1995, da Jæger i knæfald for de andre grønne parter droppede oversigten, er den blevet videreført i Danmarks Jægerforbunds tidsskrift ”Jæger” som et pejlemærke på udviklingen i kvaliteten af danske bukkeopsatser, som er øget markant i de nu 47 år, den har eksisteret, hvilket især gælder for årene efter år 2000.

I 2001 bestod Top-10 for første gang overhovedet af lutter guldmedaljer mellem 151.59 og 130,35 CIC-point, men for helhedens skyld skal det dog med, at en opsats på 136,93 point havde tilhørt en buk, nedlagt i Nørskoven på Tåsinge, mens denne var hegnet og indgik i et eksperiment, som jagtlejeren, Codan-direktør Peter Zobel, udførte med udgangspunkt i det tyske værk Ûber Rehe”.

Der skete en udvikling fra starten på Top-10 i 1974 og frem til 2001, fordi oversigten først 27 år efter dens start bestod af lutter guldmedaljer i 2001. Foto: Finn John Carlsson

 

Guldmedaljer hang derimod ikke på træerne ved introduktionen af Top-10 i 1974. Hver af de to første oversigter i 1974 og 1975 rummede således hver især én guldmedalje på henholdsvis 132,2 og 134,6 point, mens de resterende ni opsatser på hver af de to oversigter var sølvmedaljer.

Ses på tendenser i oversigterne, er det interessant, at en opsats på 148,3 point, der var oversigtens første over 140 point, først optræder på den tredje Top-10 i 1976.

To Top-10 med bronzemedaljer

Interessant er det også, at kun to af periodens Top-10 rummer bronzemedaljer. I 1979 drejer det sig således om fire i spektret fra 114,6-112,3 point, og i 1980 rummer Top-10 hele seks bronzemedaljer mellem 113,1 og 109,5 point.

Dette kan bero på fænomenet, gode og dårlige gevirår og gode og dårlige oldenår, og fordi Danmark havde streng vinter i de to nævnte år, kan det heller ikke udelukkes, at forklaringen på tilstedeværelsen af bronzemedaljer på Top-10 i 1979 og 1980 skal søges i disse faktorer.

Måske forklarer disse faktorer sammen med et stedvist hårdt jagttryk på unge bukke også, at Top-10 i 1986 bestod af lutter sølvmedaljer.

Øverst på Top-10 i 1983 står en guldmedalje på 151,6 point, der er oversigtens første opsats over 150 point. På Top-10 i 1084 figurerer endda en bukkeopsats på 156,2 point ud af det på det tidspunkt hidtil højeste antal guldmedaljer på oversigten, nemlig syv.

Fra 1992 og frem til 2002 sætter bukkeopsatser fra Nørskoven på Tåsinge aftryk på Top-10. Skoven ejedes af Codan Forsikring og forvaltedes af Peter Zobel.

I alt fandt 22 opsatser fra Nørskoven, fordelt på 16 guldmedaljer og seks sølvmedaljer vej til den nævnte periodes Top-10, men da der også blev skudt bronzebukke, som ikke matchede Top-10, blev der totalt set skudt flere end 22 medaljeopsatser i den tid, Zobel forvaltede jagten i Nørskoven og på Valdemars Slot øvrige jorder, end der kom frem til Top-10.

I 1992 lagde Zobel ud med to opsatser på Top-10 på henholdsvis 147,05 og 131,83 point. I 1994 nedlagde Zobel en buk med en opsats på 158,9 point, der blev ny Danmarksrekord, men ikke sås på Top-10, fordi Jægers redaktion gjorde knæfald over for de andre grønne og udelod Top-10 i 1995.

I 1997 så Jægers redaktion sig nødsaget til at gøre Top-10 til Top-20, fordi oversigten ellers ville have bestået af bukkeopsatser fra Nørskoven, som mønstrede ikke færre end 10, nemlig otte guldmedaljer og to sølvmedaljer.

Lovende bukke skånes

En af guldmedaljerne var en ny Danmarksrekord på 172,18 point, som blev slået i 2013 af en opsats fra en buk, nedlagt i Allerød i Nordsjælland af Jesper Balser.

Efter den første Top-10 i 2001 med 10 guldmedaljer går antallet af guldmedaljer på de tre følgende Top-10 ned til henholdsvis syv, ni og seks, før Top-10 fra 2005 igen rummer lutter guldbukke.

Det stigende antal guldbukke kan til en vis grad tages som udtryk for en bevidst afbalanceret afskydning, idet nogle bukke i lovende ”mellemalder” op til tre år spares ud fra devisen, at uden dette vil det ikke være muligt at afskyde ”topbukke”.

Når mellembukke spares, så når flere bukke gennem nåleøjet frem til det fjerde år, hvorfra de kan være topbukke, eller de bliver det i de følgende to-tre år. Foto: Henning Kørvel   

Jo flere år, bukke får mulighed for at få på bagen, før de høstes, desto større er chancerne nu og da for, at opsatser får medalje, og at den måske ender på Top-10, selv om dette ikke er noget mål i sig selv udover æren i at få en opsats på oversigten.

Det er imidlertid ikke alle bukke, der opnår at blive ældre, som sætter op som regelmæssige seksendere, fordi nogle bukke er enten gaffelbukke eller spidsbukke hele livet igennem, og bukke i det hele taget kan sætte uforudsigeligt op fra det ene til det andet år.

Men fordi bukke med alderen bliver mere sky over for menneskelig aktivitet, så er jagten på en moden buk altid en udfordring, der giver jagten kvalitet.

Hvis opsatsen så – fordi jægeren lod bukken blive moden før afskydning – er i medaljeklasse, må dette betragtes som en tillægsgevinst, der til en vis grad kan sidestilles med en vinde en stor gevinst i lotteriet.

KLIK på foto og læs mere

 

Bukkeopsats: Danmarksrekord Still going strong

Denne opsats på 172,18 CIC-point fra Nørskoven på Tåsinge var Danmarksrekord, indtil den blev slået af en opsats fra Nordsjælland på 173,70 point. Zobel forstod ikke, at opsatsen fra Allerød slog hans opsats med ”kun” 1,52 point. Foto: Peter Zobel

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »