Hvordan er reglerne for at skyde en ræv, der tager høns og kaniner i et parcelhuskvarter? 

Af Redaktionen

Netnatur.dk har modtaget følgende spørgsmål omkring regulering af ræve, som er et emne, der i reglen har stor almen interesse

LÆS også:

REGLERNE FOR REGULERING AF RÆV

Det tilsendte spørgsmål og baggrunden for samme lyder: 

“Jeg har haft bøvl med en del ræve her de sidste par år. De har kostet mig for meget fjerkræ og kaniner. Jeg er ved at læse lidt om regulerings reglerne på ræv.

Jeg læser mig frem til, at jeg må skyde dem inden for 25 meter fra huset (i villahaver).

Nu lyder mit spørgsmål:

Er der forskel på en villa have om mit lille husmandsted på landet? Hvis jeg får ræven ind på de 25 meter, som sker ofte. Må jeg så skyde dem eller ej?”


Netnatur.dk har rejst spørgsmålet overfor Vildkonsulent Ivar Høst, som er læseren og sidens læsere behjælpelig med føgende svar: 

“Med ræv skal man være opmærksom på at der er nogle ting man kan gøre uden tilladelse og så er der nogle ting der kræver tilladelse.

I bekendtgørelse om vildtskader står der.

Uden tilladelse ser det sådan ud:

  • 5. I forsvarlige indhegninger med frilandsgrise og fjerkræ, herunder indhegninger med fasaner, agerhøns eller andefugle, samt i bebyggelse og i pelsdyrfarme, må ræv reguleres i perioden 1. juni – 29. februar, herunder med fælder.

Stk. 2. I en afstand af indtil 10 meter fra de indhegninger, der er nævnt i stk. 1, og i en afstand af indtil 10 meter fra bebyggelse må ræv reguleres i fælde i perioden 1. juni – 29. februar.

 Stk. 3. I en afstand af indtil 25 meter fra de indhegninger, der er nævnt i stk. 1, og i en afstand af indtil 25 meter fra bebyggelse må ræv reguleres i perioden 1. juni – 29. februar med skydevåben.

Stk. 4. I egne, hvor ræv volder skade på den øvrige fauna, må denne reguleres i perioden 1. – 29. februar.

 Stk. 5. På ejendomme, for hvilke der er gennemført naturforbedringer i h.t. biotopplaner, jf. § 14, stk. 2, nr. 3, i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, kan ræv reguleres i perioden 1. januar – 29. februar ved brug af fælder.

 Stk. 6. Rævehvalpe uden for rævegrave må reguleres i perioden 1. juli – 31. august. Dog kan der ikke ske regulering af rævehvalpe uden for rævegrave på ejendomme, for hvilke der er gennemført naturforbedringer i h.t. biotopplaner, jf. § 14, stk. 2, nr. 3, i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber. Rævehvalpene må ikke jages ud af rævegraven ved brug af hund eller på anden måde.

Stk. 7. Regulering af ræv med riflet våben og haglvåben kan ske fra skydetårn eller skydestige, som opfylder betingelserne i § 1 i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber. Regulering af ræv i medfør af stk. 1, 3, 4 og 6, kan ske i perioden 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang, også fra de nævnte skydetårne og skydestiger.

Og efter tilladelse ser det sådan ud:

  • 24. Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af ræv i forsvarlige indhegninger med fårehold i fårenes læmningsperiode.

Stk. 2. I forsvarlige indhegninger med frilandsgrise og fjerkræ, herunder indhegninger med fasaner, agerhøns og andefugle, samt i bebyggelse og i pelsdyrfarme, kan Naturstyrelsen give tilladelse til regulering af ræv i perioden 1. marts – 31. maj, herunder ved brug af fælder.

Stk. 3. I en afstand af indtil 10 meter fra de indhegninger, der er nævnt i stk. 1 og i en afstand af indtil 10 meter fra bebyggelse kan Naturstyrelsen give tilladelse til regulering af ræv i fælde i perioden 1. marts – 31. maj. I en afstand af indtil 25 meter fra de indhegninger, der er nævnt i stk. 1 og i en afstand af indtil 25 meter fra bebyggelse kan Naturstyrelsen give tilladelse til regulering af ræv i perioden 1. marts – 31. maj med skydevåben.

Stk. 4. Naturstyrelsen kan give tilladelse til at regulering af ræv kan ske med riflet våben eller haglvåben fra skydetårn eller skydestige, som opfylder betingelserne i § 1 i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at regulering af ræv i medfør af stk. 1-3, kan ske i perioden 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang.

Da vi er i maj måned i øjeblikket vil det kræve en tilladelse at regulere ræven i haven.

Det næste spørgsmål er forskellen på villaen og husmandsstedet, her er det områdets zonestatus der er betydende.

I områder der har status som byzone gælder politiets ordensbekendtgørelse, hvilket indebære at her må man ikke skyde med mindre man har politiets tilladelse.

I landzone må man godt skyde, så der skal man bare overholde jagtloven og bekendtgørelse om vildtskader.

Håber det besvarede dit spørgsmål

Ivar Høst

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »