DNA-prøver viser, at der findes mårhund på Bornholm. Nu skal nye prøver vise, om der findes flere individer på øen

Af Miljøstyrelsen

Vi ved, at der findes rigtig mange mårhunde i Jylland, men det er nyt, at rovdyret også skulle findes på klippeøen Bornholm.  Det er naturvejleder Jens Kofoed, som har sendt ekskrementprøver til Aalborg Universitet for at afklare, hvilke rovdyr som findes på Bornholm.  

Der blev sendt 13 prøver fra forskellige bornholmske lokaliteter af sted til Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab. Prøverne blev testet af to omgange, og her blev der overraskende fundet DNA fra mårhund i fire af prøverne.

Yderligere undersøgelser vil gøre det muligt at finde ud af, om ekskrementerne stammer fra enkeltindivider eller flere individer af mårhunde på Bornholm:

”Hvis nye prøver viser, at der kun findes en enkelt mårhund eller mårhunde af samme køn, så betyder det ikke så meget, men hvis prøver viser, at der findes mårhunde af begge køn, så kan de på relativt få år vokse til en større bestand. Mårhunde har nemlig en meget høj reproduktion,” siger Hans Erik Svart, biolog, Miljøstyrelsen.

I Danmark er mårhunden kategoriseret som et invasivt dyr. Det betyder, at den ikke naturligt har hjemme i den danske natur, og at den kan påvirke biodiversiteten i Danmark i negativ retning. Derfor koncentreres forvaltningsindsatsen også på at begrænse bestanden og forhindre spredning udenfor Jylland.

Ræven er forsvundet fra Bornholm, og der er ingen planer om at genudsætte den, da man politisk mener ræven skal komme tilbage til øen naturligt. Men nu er spørgsmålet om mårhunden vil indtage den plads som ræven efterlod på den danske klippeø.

Bestanden er formentlig dels efterkommere af tamme dyr, der er undsluppet fra fangenskab og dels mårhunde, der er indvandret fra Tyskland til Danmark.

Mårhunden er kategoriseret som skadevoldende vildt. Dette betyder, at mårhunde kan skydes hele året under betingelse af, at bestemmelserne i Bekendtgørelse om vildtskader er overholdt. Alle må fange mårhund i en godkendt fælde, men kun jægere med jagttegn må skyde den.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...